Đại hội Hội VHNT tỉnh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2011-2016)

01:12, 31/12/2011

Từ ngày 26 đến 28-12-2011, Hội VHNT tỉnh đã tổ chức đại hội lần thứ VII (nhiệm kỳ 2011-2016). Các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Bùi Đức Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Văn Chung, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và các Hội chuyên ngành; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các huyện, thành phố; Hội VHNT các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương đến dự.

Đồng chí Bùi Đức Long, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết - dân chủ- đổi mới - sáng tạo”.
Đồng chí Bùi Đức Long, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết - dân chủ- đổi mới - sáng tạo”.

5 năm qua (2006-2011), thực hiện đường lối đổi mới văn hóa văn nghệ của Đảng, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Hội VHNT tỉnh đã làm tốt chức năng tập hợp, hướng dẫn hội viên sáng tạo nhiều tác phẩm, công trình VHNT có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Các tác phẩm, công trình sáng tạo VHNT của các hội viên đã bám sát và phản ánh sinh động cuộc sống, lao động sản xuất, xây dựng đời sống mới của nhân dân, tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh chống lại cái xấu về nhân cách, đạo đức, lối sống trong một bộ phận xã hội. Nhiều văn nghệ sỹ Nam Định đã được tặng các giải thưởng của Trung ương, quốc tế và khu vực. Trong nhiệm kỳ, có gần 500 tác phẩm, công trình của hội viên được nhận hỗ trợ sáng tạo của Nhà nước.

Nhiệm kỳ 2011-2016, Hội VHNT tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần xây dựng, phát huy niềm say mê sáng tạo của hội viên, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động lao động sáng tạo nghệ thuật. Xây dựng, phát triển đội ngũ văn nghệ sỹ cả về số lượng, chất lượng. Tổ chức các hoạt động nghiệp vụ phù hợp, tạo điều kiện nâng cao chất lượng tác phẩm, đồng thời coi trọng việc phát huy tính năng động, tự chủ của từng bộ môn trong hoạt động nghiệp vụ.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương những thành tích mà Hội VHNT tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh: Để thực hiện tốt và phát huy vai trò của VHNT trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước, các văn nghệ sỹ phải thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, gắn bó mật thiết với đời sống xã hội; thấy rõ trách nhiệm của mình để phấn đấu, sáng tạo nhiều tác phẩm VHNT có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật; đề cao tính giáo dục chân, thiện, mỹ, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần ngày càng cao của nhân dân. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực, chống ảnh hưởng của văn hóa độc hại, góp phần xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Thời gian tới, Hội VHNT tỉnh cần tiếp tục đổi mới tổ chức các hoạt động, tập hợp và tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ văn nghệ sỹ phát huy tính tích cực, chủ động trong sáng tạo tác phẩm VHNT; xây dựng Hội thực sự là một tổ chức chính trị, xã hội nghề nghiệp phục vụ sự nghiệp phát triển của quê hương, đất nước.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng đại hội bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết - dân chủ - đổi mới - sáng tạo”./.

Tin, ảnh: Việt ThắngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com