Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

01:08, 09/08/2010

Ngày 6-8-2010, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị trực tuyến ở tỉnh, có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Văn Chung, Đoàn Hồng Phong.

Hội nghị đã nghe các báo cáo về nội dung cơ bản chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; Về quy hoạch phát triển nông thôn; Việc hướng dẫn cơ chế đặc thù quản lý đầu tư và xây dựng tại các xã thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới; Kế hoạch triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; nghe ý kiến tham luận của các tỉnh, thành phố, các huyện trong cả nước về kinh nghiệm, những khó khăn, những kiến nghị, đề xuất để xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2015 cả nước có 20% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, đến năm 2020 có 50% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Vốn cho xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 của cả nước là 1500 nghìn tỷ đồng; trong đó 23% là vốn lồng ghép, 17% là vốn hỗ trợ, 30% từ vốn tín dụng, 20% vốn huy động từ các nguồn là 10% vốn do nhân dân đóng góp.

Ở tỉnh ta có 11 xã điểm xây dựng mô hình nông thôn mới; trong đó có 1 xã điểm của Trung ương và 10 xã điểm của tỉnh. Hiện nay, các xã điểm xây dựng mô hình nông thôn mới của tỉnh đều đã triển khai các bước tiến hành; trong đó 4/10 xã điểm của tỉnh đã có đề án xây dựng nông thôn mới được UBND huyện phê duyệt. Tại hội nghị, huyện Hải Hậu đã báo cáo những kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới; trong đó nêu rõ sau 1 năm xây dựng mô hình nông thôn mới của xã Hải Đường về huy động vốn để làm và mở rộng đường trục xã, nạo vét kênh mương, quy hoạch 2 vùng sản xuất nông nghiệp, xây dựng chợ, 2 trường tiểu học… nên đến nay đã đạt được 14 tiêu chí theo tiêu chí của Trung ương; hiện còn 2 tiêu chí rất khó thực hiện là giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp từ 80-85% xuống 25% và bình quân thu nhập đầu người tăng gấp 1,5 lần. Huyện Hải Hậu cũng kiến nghị với Thủ tướng về mức đóng góp của nhân dân huy động khó vì lao động nông nghiệp thu nhập thấp, các doanh nghiệp ngại đầu tư vào khu vực nông thôn, muốn phát triển CN-TTCN, ngành nghề phải có quỹ đất để xây dựng cụm công nghiệp - làng nghề…

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đã ghi nhận sự đồng thuận ở các địa phương xây dựng nông thôn mới và sự sáng tạo trong triển khai xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế và khẳng định: Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới không phải là dự án mà là chương trình phát triển tổng hợp trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hoá, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh, phát huy quyền làm chủ của nhân dân… nhằm cụ thể hoá nội dung cơ bản Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp - nông dân - nông thôn, để chăm lo phát triển đời sống của 70% dân số của cả nước đang sống ở nông thôn, chính là sự phát triển bền vững của đất nước. Vì vậy phải tuyên truyền để nhân dân hiểu, xác định xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của nhân dân, vì dân và do dân. Các địa phương cần chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, song phải kiên trì, liên tục; xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể xã hội; đặc biệt lưu ý đến công tác quy hoạch (trong năm 2011 phải xong quy hoạch) để triển khai và giáo dục - đào tạo phải đi trước để đào tạo nguồn nhân lực. Về kinh phí xác định nhân dân làm là chính, Nhà nước lo đủ 40% vốn hỗ trợ (23% vốn lồng ghép và 17% vốn hỗ trợ) cho các địa phương. Các địa phương huy động mọi nguồn lực có thể kể cả đóng góp đất, công… của nhân dân. Ban chỉ đạo chương trình phải có kế hoạch cụ thể, có sơ kết hàng năm, có chỉ đạo điểm để nhân ra diện rộng./.

Tất ThắcBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com