Hội thảo về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026-2030

19:14, 21/07/2023

Chiều 21-7, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến đối với hồ sơ xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ VH, TT và DL chủ trì Hội thảo tại điểm cầu Trung ương.

Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu Nam Định.
Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu Nam Định.

Dự thảo Chương trình MTQG về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 hệ thống lại các quan điểm của Đảng được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII, Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021; xác định mục tiêu chính, từ đó hướng đến xây dựng hệ giá trị về văn hóa, gia đình, con người Việt Nam; tập trung giải quyết hài hòa giữa bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa; xây dựng trọng tâm, trọng điểm các lĩnh vực văn hóa cần thiết phải ưu tiên.

  Nội dung Chương trình gồm 9 nhóm dự án quan trọng: Phát triển nhân cách con người Việt Nam; Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh (trọng tâm là xây dựng đời sống văn hóa, phát triển và quản lý hệ thống hạ tầng, thiết chế, không gian văn hóa đồng bộ, hiệu quả); Nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền, giáo dục văn hóa; Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; Thúc đẩy phát triển văn học - nghệ thuật; Chính sách phát triển công nghiệp văn hóa; Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ trong lĩnh vực văn hóa; Phát triển nguồn nhân lực văn hóa; Hội nhập quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Chương trình cũng đề ra các giải pháp để thực hiện hiệu quả các nhóm nội dung.

Lãnh đạo UBND tỉnh; các Sở VH, TT và DL các tỉnh, thành phố đã tham luận đóng góp ý kiến về phát triển văn hóa trên các lĩnh vực: di tích, di sản, thư viện, bảo tàng, nghệ thuật… Các bộ, ngành, địa phương đã thảo luận về những khó khăn, hạn chế, bất cập trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, sáng tạo văn học - nghệ thuật, công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, thể chế, chính sách về văn hóa, quy hoạch, phát triển nền công nghiệp văn hóa, thiết chế văn hóa… Bộ VH, TT và DL đã tổng hợp, tiếp thu ý kiến đề xuất của các địa phương đóng góp vào dự thảo để hoàn thiện xây dựng Chương trình MTQG về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu kết luận hội thảo, Thứ trưởng Bộ VH, TT và DL Đoàn Văn Việt nhấn mạnh: Việc xây dựng, triển khai Chương trình MTQG về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 góp phần đưa các nghị quyết của Đảng về văn hóa vào cuộc sống, định hướng phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong tình hình mới. Chương trình MTQG này rất cần thiết, góp phần xây dựng luận cứ khoa học vững chắc, đáng tin cậy cho sự nghiệp phát triển bền vững văn hóa, con người Việt Nam, giải quyết những vấn đề phức tạp, nóng bỏng đang đặt ra trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Tin, ảnh: Khánh DũngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com