UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi, đê điều trong mùa mưa, lũ năm 2024

18:18, 10/05/2024

Để chủ động phòng ngừa, ứng phó có hiệu quả, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trong mùa mưa bão năm nay, ngày 7-5-2024, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi (CTTL), đê điều trong mùa mưa, lũ năm 2024.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 30-11-2020 của UBND tỉnh về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh giai đoạn 2021-2026, các chỉ đạo của UBND tỉnh; đồng thời thực hiện tốt việc kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, từng thành viên; tổ chức tổng kết công tác PCTT và TKCN, đảm bảo an toàn CTTL năm 2023; đánh giá, rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế để triển khai nhiệm vụ năm 2024, hoàn thành trước ngày 15-5-2024…

UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thủy lợi, đê điều, PCTT nhằm nâng cao nhận thức của người dân, hiệu quả quản lý, khai thác bảo đảm an toàn công trình; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn CTTL, đê điều, đặc biệt các trọng điểm xung yếu đê điều trên các tuyến đê; chuẩn bị, sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình.

Sở NN và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện, đơn vị liên quan tổng kiểm tra, đánh giá hiện trạng hệ thống CTTL, đê điều nhằm phát hiện những hư hỏng, các yếu tố bất lợi có nguy cơ đe dọa an toàn công trình; chủ động xây dựng, phê duyệt và triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình, nhất là các vị trí, khu vực trọng điểm xung yếu theo phương châm “4 tại chỗ"… Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở NN và PTNT, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch TKCN trên đất liền, khu vực biên giới biển và biển…

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị của tỉnh quan tâm phối hợp, đồng hành cùng các cấp chính quyền, các ngành tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ công trình và phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai./.

Văn ĐạiBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com