Tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

10:00, 24/05/2024

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 249/UBND-VP7 gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố về thực hiện Công điện số 47/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Công văn nêu rõ, hiện nay việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, học sinh, có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng. Để tăng cường kiểm soát, ngăn chặn kịp thời trên địa bàn tỉnh và thực hiện Công điện số 47/CĐ-TTg ngày 13-5-2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp các thông tin về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tới người dân trong cộng đồng.

 Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Y tế tăng cường truyền thông, phổ biến rộng rãi về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cho học sinh, phụ huynh học sinh, cán bộ, giáo viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Lồng ghép nội dung giảng dạy về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vào chương trình giáo dục phù hợp từng cấp học.

 Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường Nam Định và các đơn vị liên quan triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng chưa được phép kinh doanh, sử dụng trên thị trường.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn có liên quan, các xã, phường, thị trấn tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cho người dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức phù hợp; tăng cường giám sát, phát hiện hành vi kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trái pháp luật, kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, có biện pháp ngăn ngừa việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá nói chung, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nói riêng./.

Minh ThuậnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com