Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai

21:47, 15/04/2024

Ngày 15-4, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 373/UBND-VP3 chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý Nhà nước (QLNN) về đất đai.

Công văn nêu rõ, những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tuy nhiên công tác QLNN về đất đai trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế. Ở một số đơn vị, địa phương, một số lĩnh vực sử dụng đất (SDĐ) không theo quy hoạch, kế hoạch SDĐ; còn tình trạng lấn, chiếm đất, tự ý chuyển mục đích SDĐ nông nghiệp (đặc biệt là đất chuyên trồng lúa nước) sang các mục đích phi nông nghiệp không được cấp có thẩm quyền cho phép. Một số tổ chức, cá nhân tự ý nhận chuyển nhượng quyền SDĐ nông nghiệp khi chưa có quy hoạch, kế hoạch, chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận trên các tuyến đường giao thông nhằm chờ quy hoạch, chờ dự án để trục lợi. Các vi phạm phát sinh mới về đất đai có tính chất phức tạp, khó giải quyết. Trong những năm gần đây xuất hiện các vụ việc khiếu kiện tập trung đông người liên quan đến đất đai, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị của địa phương…

Để tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác QLNN về đất đai, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan về công tác quản lý đất đai; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17-7-2012, Kết luận 43- KL/TU ngày 22-8-2018 của BCH Đảng bộ tỉnh.

Giao các sở, ngành và các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở TN và MT, UBND các huyện, thành phố: Triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai theo thẩm quyền. Tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. Tăng cường công tác quản lý đất đai theo quy định của pháp luật.

Riêng Sở TN và MT chuẩn bị các nội dung và điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên địa bàn tỉnh đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai theo thẩm quyền; rà soát, tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, hoặc bãi bỏ theo quy định. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, UBND các huyện, thành phố tổng kết 6 năm thực hiện Kết luận 43. Trên cơ sở báo cáo của UBND các huyện, thành phố xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh tổng kết việc thực hiện Kết luận 43 và phương hướng, nhiệm vụ trong những năm tiếp theo. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các huyện, thành phố căn cứ Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 9-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch SDĐ quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch SDĐ quốc gia 5 năm 2021-2025 và Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 29-12-2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch SDĐ 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ TN và MT thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định. Tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ các chỉ tiêu SDĐ cấp tỉnh đến từng đơn vị hành chính cấp huyện làm căn cứ cho UBND các huyện, thành phố rà soát lập, điều chỉnh quy hoạch SDĐ cấp huyện thời kỳ 2021-2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về đất đai, đảm bảo đồng bộ với Quy hoạch tỉnh, kế hoạch SDĐ 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh và tuân thủ chỉ tiêu SDĐ quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg. Tham mưu cho UBND tỉnh hướng dẫn UBND các huyện, thành phố quy trình, thủ tục liên quan đến thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích SDĐ, đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đất đai, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai. Tham mưu cho UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc thực hiện quy hoạch, kế hoạch SDĐ của địa phương, kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về hiệu lực, hiệu quả công tác QLNN về đất đai trên địa bàn.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy, các Huyện ủy chỉ đạo việc triển khai thi hành Luật Đất đai 2024 tại địa phương; tiếp tục chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết 17, Kết luận 43; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quản lý SDĐ trên địa bàn quản lý. Xem xét, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai, qua đó giúp người dân nâng cao nhận thức về pháp luật, góp phần duy trì, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./

Thanh Thúy

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com