Kế hoạch  hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024

06:26, 15/04/2024

Ngày 12-4, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 63/KH-UBND tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường (VSMT) năm 2024 với chủ đề "Đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và VSMT năm 2024 được phát động và hưởng ứng trên toàn tỉnh từ ngày 29-4 đến ngày 6-5, kéo dài đến ngày Môi trường Thế giới (5-6) và lồng ghép với các sự kiện trong các ngày lễ lớn khác trong năm.

Các hoạt động chính trong Tuần lễ gồm: Tổ chức mít tinh phát động hưởng ứng Tuần lễ với sự tham gia của chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, học sinh và các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; treo biểu ngữ, áp phích, tuyên truyền quảng bá nhân tố điển hình về cấp nước sạch và VSMT. Tổ chức chiến dịch truyền thông thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên, trường học, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương. Tổ chức ra quân tu sửa công trình cấp nước, dọn dẹp vệ sinh tại hộ gia đình và địa bàn công cộng. Huy động toàn dân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới”.

Để thực hiện tốt kế hoạch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức mít tinh, treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích với chủ đề, thông điệp hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và VSMT năm 2024 tại trụ sở cơ quan và các đơn vị trực thuộc; kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cấp nước sạch nông thôn; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động cấp nước sạch và chất lượng nước tại các công trình cấp nước sạch tập trung. Các Sở: Y tế, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và VSMT năm 2024 theo chức năng, nhiệm vụ.

UBND các huyện, thành phố Nam Định tổ chức các hoạt động mít tinh, treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích về thông điệp hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và VSMT năm 2024. Phát động các phong trào thu gom, phân loại rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước; ra quân dọn VSMT; duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước; giữ gìn vệ sinh hộ gia đình, khu dân cư và khu vực công cộng. Chỉ đạo các phường, xã, thị trấn tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của nước sạch đối với đời sống, sức khỏe con người.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể lồng ghép hoạt động chuyên môn với tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và VSMT năm 2024. Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tuyên truyền chủ đề, thông điệp và các hoạt động được tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và VSMT năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Các Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi tăng cường các biện pháp giữ gìn VSMT hệ thống kênh mương, công trình thủy lợi, đảm bảo nguồn nước cấp phục vụ sản xuất, dân sinh./.

Nguyễn HươngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com