Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp, đối thoại với đại diện các hộ dân nuôi trồng thủy sản khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng

17:09, 28/02/2024

BNĐ: Ngày 28-2-2024, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 50/TB-UBND Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp, đối thoại với đại diện các hộ dân nuôi trồng thủy sản khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng. Nội dung Thông báo như sau:

Ngày 27 tháng 02 năm 2024, tại Nhà Văn hóa trung tâm huyện Nghĩa Hưng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp, đối thoại với đại diện các hộ dân nuôi trồng thủy sản khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng. Tham dự buổi tiếp, đối thoại có đồng chí Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương, đồng chí Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thủ trưởng, lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng.

Sau khi nghe đại diện các hộ dân nuôi trồng thủy sản khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng trình bày các nội dung đề nghị, kiến nghị liên quan công tác thu hồi đất để thực hiện các dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện, các sở, ngành đã trực tiếp trao đổi, trả lời các nội dung kiến nghị theo quy định của pháp luật; đồng chí Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương phát biểu ý kiến; Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất kết luận như sau:

1. UBND tỉnh tiếp tục đánh giá cao tinh thần hợp tác, chấp hành tốt Nội quy, Quy chế của công dân tại buổi tiếp, đối thoại. Qua trao đổi giữa các hộ dân và chính quyền để các hộ dân hiểu rõ hơn chủ trương của tỉnh về thu hút đầu tư phát triển tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng và công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ trong công tác giải phóng mặt bằng. Chính quyền các cấp, các ngành tiếp tục thể hiện được trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện các dự án, đồng thời chia sẻ với những khó khăn của người dân khi Nhà nước thu hồi đất.

2. Huyện Nghĩa Hưng, các sở, ngành, công dân tiếp tục nghiên cứu kỹ Thông báo số 988-TB/TU, ngày 05/01/2024; Thông báo số 1033-TB/TU ngày 20/02/2024 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện các dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng theo đúng quy định pháp luật. Tiếp tục tuyên truyền, công khai các nội dung văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh như tiến độ đầu tư các dự án, môi trường, lợi ích của dự án... tới các hộ dân.

3. Đề nghị các hộ dân nuôi trồng thủy sản tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng, luật sư tiếp tục nghiên cứu kỹ 21 nội dung đã được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại vào ngày 21/7/2023 và các sở, ngành, UBND huyện Nghĩa Hưng đã có văn bản trả lời các hộ dân.

4. Về các nội dung mới (ngoài 21 nội dung đã được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại vào ngày 21/7/2023 và các sở, ngành, UBND huyện Nghĩa Hưng trả lời bằng văn bản) các hộ dân đề nghị tại buổi đối thoại hôm nay: Đề nghị các hộ dân có đơn gửi về Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh trước ngày 05/3/2024, để UBND tỉnh giao các sở, ngành có liên quan, UBND huyện Nghĩa Hưng rà soát nội dung kiến nghị của công dân, có văn bản trả lời và giải thích kỹ cho các hộ dân hiểu, hoàn thành xong trước ngày 10/3/2024.

5. Về triển khai các dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện: Tỉnh Nam Định tiếp tục khẳng định việc triển khai các dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng là theo đúng các quy hoạch và chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Các dự án này sẽ triển khai thực hiện khẩn trương trong thời gian tới. Đối với các diện tích còn lại tại khu vực này tỉnh Nam Định sẽ tiếp tục thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt.

6. Trên cơ sở quy định của pháp luật, giao các sở, ngành, huyện Nghĩa Hưng nghiên cứu các chế độ chính sách để tham mưu cho UBND tỉnh xem xét phương án đảm bảo an sinh xã hội, chuyển đổi nghề nghiệp việc làm cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong công tác thu hồi đất để GPMB thực hiện các dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện.

7. Đề nghị các hộ dân nuôi trồng thủy sản tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng liên quan đến thu hồi đất để GPMB thực hiện các dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện không nuôi thả mới. Khẩn trương thu hoạch thủy sản còn lại ở khu vực này bàn giao diện tích đất cho chính quyền để triển khai các dự án; Giao UBND huyện Nghĩa Hưng tuyên truyền theo các nội dung thông báo không nuôi thả mới trước đây để các hộ dân hiểu chấp hành.

8. Đối với việc dừng cung cấp dịch vụ điện, nước (ý kiến của các hộ dân để các hộ dân thu hoạch con nuôi thủy sản xong): UBND tỉnh ghi nhận, sẽ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định cụ thể.

UBND tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp, đối thoại với đại diện các hộ dân nuôi trồng thủy sản khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng để các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện./.
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com