Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác thu hồi đất thực hiện các Dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng

11:23, 20/02/2024

Ngày 20-2-2024, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh đã ký ban hành Thông báo số 1033-TB/TU Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác thu hồi đất thực hiện các Dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng. Nội dung Thông báo như sau:

Ngày 19/02/2024, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp đánh giá tình hình thu hồi đất thực hiện các Dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự họp có các đồng chí: Đại biểu đại diện lãnh đạo cấp vụ, chuyên viên Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban xây dựng Đảng Trung ương (theo dõi tỉnh); ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Điện lực tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Trưởng Công an huyện Nghĩa Hưng, Chủ tịch Công ty TNHH MTV khai thác Công trình Thủy lợi Nghĩa Hưng.

Sau khi nghe đồng chí Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hưng và đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo công tác thu hồi đất thực hiện các Dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng và ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị; Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết luận:

Thời gian qua, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã nỗ lực, cố gắng triển khai nhiều giải pháp để thực hiện công tác thu hồi đất các Dự án phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng; tuy nhiên, tiến độ thu hồi đất chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị trong việc thực hiện các Dự án theo đúng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, kế hoạch và lộ trình đã đề ra. Để các Dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng sớm được triển khai thực hiện; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2022-2025, nhất là Thông báo số 988-TB/TU, ngày 05/01/2024 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác thu hồi đất thực hiện các Dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng.

2. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh:

- Thành lập Tổ Công tác của UBND tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng để làm việc với Tổ Công tác của Bộ Công an và trực tiếp chỉ đạo rà soát, củng cố, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tài liệu liên quan đến việc đầu tư các Dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng và các phần việc còn lại để đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất.

- Chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng tiếp tục tổ chức đối thoại trực tiếp với các hộ dân đang nuôi trồng thủy sản đã hết hạn hợp đồng tại khu vực cồn Xanh (khi các hộ dân đề nghị và có nội dung kiến nghị cụ thể). Chỉ đạo làm tốt công tác giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác thu hồi đất. Chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan tiếp tục tập trung hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn huyện Nghĩa Hưng trong quá trình thu hồi đất để triển khai các Dự án theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật.

- Chỉ đạo UBND huyện Nghĩa Hưng và các đơn vị liên quan phê duyệt thời gian ngừng dịch vụ cấp điện, nước... đối với những diện tích đất tại khu vực Cồn Xanh đã hết thời hạn thuê đất theo quy định.

3. Giao Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hưng lãnh đạo, chỉ đạo tập trung làm tốt các nhiệm vụ sau:

- Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh duy trì các Tổ công tác tuyên truyền, vận động của huyện; đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền; huy động cả hệ thống chính trị của huyện vào cuộc trên tinh thần kiên trì vận động, nhân văn, vì quyền lợi của Nhân dân, nhưng kiên quyết và đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, vận động, yêu cầu các hộ dân nuôi trồng thủy sản khu vực cồn Xanh không cải tạo ao đầm, không thả con giống mới; nhất là không lôi kéo con em mình, là trẻ em đang độ tuổi đến trường phải nghỉ học, tụ tập đông người, vi phạm quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Phối hợp với Nhà đầu tư sớm thực hiện công tác hỗ trợ các hộ nuôi trồng thủy sản đã bàn giao đất cho chính quyền quản lý theo mức Nhà đầu tư đã cam kết. Tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân để sớm giải quyết theo thẩm quyền và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền tạo điều kiện hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

- Chỉ đạo UBND huyện Nghĩa Hưng sớm thực hiện việc thanh lý hợp đồng đối với các diện tích đất đã hết thời hạn thuê đất theo thẩm quyền để thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện công tác thu hồi đất đảm bảo công khai, minh bạch, chú trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp hỗ trợ Nhà đầu tư trong quá trình triển khai các Dự án.

4. Các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường bám sát, nắm chắc địa bàn, tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; xử lý ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm “nóng” về an ninh trật tự. Kịp thời, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm, các đối tượng lợi dụng tình hình gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các địa phương, cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban cán sự đảng UBND tỉnh) để xem xét, quyết định.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
Lê Quốc Chỉnh

 

 

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com