Triển khai kế hoạch sản xuất vụ xuân 2024

14:56, 22/11/2023

Sáng 22-11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết vụ xuân 2023, triển khai kế hoạch sản xuất vụ xuân 2024. 

Vụ xuân 2023, toàn tỉnh gieo cấy 70.394ha lúa, năng suất trung bình đạt 69,51 tạ/ha, sản lượng đạt 489.301 tấn; giá trị sản lượng lúa đạt 4.567 tỷ đồng, bình quân đạt 64,9 triệu đồng/ha, tăng 5,9 triệu đồng/ha so với vụ xuân năm trước. Diện tích gieo trồng cây màu 11.899ha, trong đó cây lạc 3.922ha, ngô 898ha, cà chua 543ha và 6.536ha cây rau màu khác; năng suất các loại cây trồng đều cao hơn cùng kỳ năm 2022, giá bán nhiều loại nông sản tương đương và cao hơn cùng kỳ năm trước; giá trị tổng sản phẩm đạt gần 1.098 tỷ đồng, bình quân đạt 92,3 triệu đồng/ha, tăng 4,9 triệu đồng/ha so với vụ xuân 2022. Chăn nuôi gặp khó khăn do áp lực dịch bệnh, giá vật tư đầu vào, nhất là thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y tăng cao; chăn nuôi trang trại tập trung theo hướng công nghiệp ngày càng được nhân rộng; hình thành nhiều chuỗi liên kết giá trị hoạt động hiệu quả. Các địa phương quan tâm, chủ động triển khai sớm công tác phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung tái cơ cấu lại ngành Nông nghiệp.

Vụ xuân 2024, dự kiến toàn tỉnh gieo cấy 70.550ha lúa, trồng 11.500ha cây rau màu các loại. Các địa phương phấn đấu đàn lợn đạt 680 nghìn con (thời điểm thống kê 1-7-2024), sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 82 nghìn tấn; đàn trâu, bò 36.500 con; chú trọng tổ chức tiêm vắc-xin phòng bệnh vụ xuân cho đàn vật nuôi đúng kế hoạch...

Để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch sản xuất vụ xuân 2024, ngành Nông nghiệp, các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn nông dân sử dụng các giống lúa thuần ngắn ngày, chất lượng cao, có thị trường tiêu thụ sản phẩm; phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa xong trước ngày 25-2-2024; đảm bảo gieo trồng cây rau màu trong khung thời vụ tốt nhất. Quan tâm xây dựng các mô hình sản xuất rau, củ an toàn, áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, theo hướng hữu cơ hoặc công nghệ Nhật Bản; tích cực đổi mới cơ cấu giống và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa. Các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, thống kê, dồn đổi những diện tích trồng lúa kém hiệu quả và diện tích bỏ hoang thành các vùng tập trung; nghiên cứu lựa chọn đối tượng chuyển đổi phù hợp và chuyển đổi theo quy định tại Nghị định số 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; thực hiện tốt chiến dịch làm thủy lợi nội đồng và phòng, chống hạn; tiếp tục thực hiện tốt các mô hình cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp; tổ chức chăn nuôi theo hướng phát triển trang trại, chăn nuôi công nghiệp và bán công nghiệp; tăng cường hoạt động khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất./.

Văn Đại BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com