Phổ biến, hướng dẫn thực hiện quy định về quan hệ đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân

14:33, 24/11/2023

Sáng 24-11, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến với các Tỉnh ủy, Thành ủy phổ biến, hướng dẫn thực hiện Đề án số 01-ĐA ngày 3-3-2022 của Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng đến năm 2025 và Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5-1-2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương chủ trì hội nghị.
Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Nam Định.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Nam Định.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương đã triển khai đến các đại biểu những nội dung của Đề án 01 về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới. Theo đó Đề án đã đề ra các biện pháp, mục tiêu cụ thể thể hiện quan điểm, phương châm cũng như các yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác đối ngoại đảng với 5 giải pháp trọng tâm cho 5 nhóm cụ thể. Mục tiêu chung của Đề án 01 là nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mối quan hệ đối ngoại đảng và công tác đối ngoại đảng, phát huy thành tựu, kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác đối ngoại đảng và quan hệ đối ngoại đảng. Việc thực hiện Đề án số 01 sẽ là ưu tiên hàng đầu của công tác đối ngoại đảng ở giai đoạn tiếp theo. Để thực hiện đề án này, Ban Đối ngoại Trung ương đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy ban hành kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, đồng thời quan tâm bố trí cán bộ tham mưu phụ trách công tác đối ngoại đảng cũng như duy trì chế độ thông tin định kỳ về công tác đối ngoại đảng.

Đối với Chỉ thị số 12 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và tổ chức nhân dân làm tốt các nhiệm vụ liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao hiệu quả của đối ngoại nhân dân theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nam Định.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nam Định.

Hội nghị cũng thông tin thêm về kết quả công tác đối ngoại đảng của nước ta trong 10 năm vừa qua, góp phần tạo sự đồng thuận, quyết tâm chính trị cao trong triển khai thực hiện, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, xây dựng quan hệ ngoại giao toàn diện, hiện đại.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy tập trung quán triệt, tạo chuyển biến nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân; coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của từng cán bộ, đảng viên và người dân; góp phần củng cố, xây dựng Đảng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phục vụ thiết thực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chủ động xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển quan hệ đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả trong các lĩnh vực, nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, vị thế, uy tín của đất nước và của Đảng ta./.

Tin, ảnh: Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com