Hội nghị lấy ý kiến góp ý về sửa đổi, bổ sung Quy định 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị

18:46, 30/05/2023

Chiều 30-5, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý về sửa đổi, bổ sung Quy định 132-QĐ/TW, ngày 8-3-2018 của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ; Ban tổ chức các huyện, thành ủy.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định.

Quy định 132 của Bộ Chính trị được ban hành và triển khai thực hiện đã 5 năm. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nhiều nội dung của Quy định đến nay vẫn còn phù hợp, có tính chỉ đạo xuyên suốt, giữ vững các nguyên tắc của Đảng trong việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tuy nhiên, để bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các văn bản của Đảng khoá XII, XIII, sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy định để tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy định của Đảng nhằm thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, bảo đảm thực chất và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, góp phần tạo đột phá trong công tác đánh giá, sử dụng cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu góp ý sửa đổi, bổ sung Quy định số 132 của Bộ Chính trị.
Đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu góp ý sửa đổi, bổ sung Quy định số 132 của Bộ Chính trị.

Tham luận tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Va khẳng định, việc triển khai thực hiện Quy định 132 và công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tại Đảng bộ tỉnh Nam Định đã được đặc biệt coi trọng trên tinh thần không ngừng tổng kết từ thực tiễn; phát huy những ưu điểm, kết quả và tập trung nghiên cứu đề xuất giải pháp khắc phục những vướng mắc trong thực tiễn. Cụ thể, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Quy định số 132, Ban TVTU Nam Định đã kịp thời nghiên cứu, ban hành Quy định số 03-QĐi/TU về “kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở”. Đến năm 2019, sau khi Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, Ban TVTU Nam Định chỉ đạo nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới Quy định số 1295-QĐ/TU về “kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở” trên cơ sở cập nhật những nội dung mới của Hướng dẫn số 21 và sửa đổi khắc phục những vướng mắc trong triển khai thực hiện Quy định số 03-QĐi/TU. Nội dung đổi mới, sáng tạo riêng của tỉnh Nam Định trong Quy định số 1295 là việc bổ sung các cấp đề xuất đánh giá (Tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh) trước khi Ban TVTU xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại đối với các tập thể, cá nhân trong quy trình đánh giá. Qua quá trình tổng kết thực tiễn, Ban TVTU khóa XX đã chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy định số 528-QĐ/TU về “kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở”. Quy định số 528 đã phát huy những kết quả đã đạt được trong triển khai thực hiện như việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong công tác đánh giá, xếp loại; tiếp tục cập nhật, bổ sung một số nội dung trong Nghị định 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ chưa được quy định cụ thể trong Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy  đã đóng góp một số nội dung chi tiết trong dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định 132.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định. ĐT3
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận những ý kiến đóng góp tại hội nghị và đề nghị các địa phương tiếp tục có những ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Quy định số 132 của Bộ Chính trị bằng văn bản gửi về Ban Tổ chức Trung ương. Ban tổ chức Trung ương ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp, kiến nghị của các địa phương tại hội nghị để nghiên cứu, tham mưu hoàn chỉnh dự thảo quy định mới đảm bảo tính khả thi, hiệu quả cao./.

Tin, ảnh: Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com