Đảm bảo tiến độ các quy hoạch xây dựng trọng tâm

08:03, 16/11/2023

Công tác quy hoạch có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển. Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua Sở Xây dựng đã thực hiện tốt công tác tham mưu, ban hành quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh; lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý Nhà nước về các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn theo quy định của pháp luật...

Thành phố Nam Định đang nỗ lực hoàn thành các quy hoạch phân khu để xây dựng và phát triển xứng đáng đô thị văn minh, hiện đại.
Thành phố Nam Định đang nỗ lực hoàn thành các quy hoạch phân khu để xây dựng và phát triển xứng đáng đô thị văn minh, hiện đại.

Đồng chí Vũ Văn Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng khẳng định: Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, những tháng đầu năm 2023, công tác quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng đã đạt nhiều kết quả khả quan, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý kiến trúc, quy hoạch. Công tác lập, quản lý và thực hiện quy hoạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được quan tâm sát sao; đến nay, đã hoàn thiện các nội dung Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo ý kiến của Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh để chuẩn bị trình HĐND tỉnh thông qua và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định. Tập trung hoàn thiện Đề án thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ. Tổ chức công khai và triển khai thực hiện Quy hoạch phân khu IX.B - Điều chỉnh Quy hoạch phân khu hai bên tuyến đường Nam Định - Phủ Lý (đoạn qua địa phận tỉnh Nam Định) - Khu vực phía nam đường Nam Định - Phủ Lý; các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050,... Sở đã hoàn thành đồ án Quy hoạch phân khu IX.B; kịp thời điều chỉnh Quy hoạch phân khu hai bên tuyến đường Nam Định - Phủ Lý; thẩm định và phối hợp với UBND thành phố Nam Định, UBND huyện Ý Yên trình UBND tỉnh ban hành các Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lâm (Ý Yên) đến năm 2030; phê duyệt quy hoạch phân khu I (phân khu trung tâm), quy hoạch phân khu II (phân khu phía bắc) trên địa bàn thành phố Nam Định. Trong đó, các quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố Nam Định tạo cơ hội để huy động khai thác có hiệu quả những tiềm năng phát triển của thành phố Nam Định theo hướng bền vững. Mặt khác tăng cường quản lý phát triển đô thị phù hợp với định hướng điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng, phát triển thành phố trở thành một đô thị văn minh không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh mà có sức lan tỏa toàn vùng. 

Thành phố Nam Định đang nỗ lực hoàn thành các quy hoạch phân khu để xây dựng và phát triển xứng đáng đô thị văn minh, hiện đại.
Thành phố Nam Định đang nỗ lực hoàn thành các quy hoạch phân khu để xây dựng và phát triển xứng đáng đô thị văn minh, hiện đại.

Các quy hoạch phân khu trung tâm, phân khu phía bắc của thành phố Nam Định mới được UBND tỉnh phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để quản lý quy hoạch và triển khai đầu tư xây dựng đô thị theo quy hoạch. Cùng với các quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố Nam Định, tháng 8-2023 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lâm (Ý Yên) đến năm 2030 với mục tiêu xây dựng thị trấn Lâm trở thành đô thị kết nối giữa 2 trung tâm đô thị lớn của hai tỉnh liền kề là thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định) và thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình); kết hợp với việc hình thành đô thị mới trên địa bàn 4 xã Yên Bằng, Yên Tiến, Yên Quang, Yên Hồng (Ý Yên), tạo thành hạt nhân trong chuỗi đô thị và cực tăng trưởng phía tây của tỉnh, đối trọng phát triển kinh tế với thành phố Nam Định; trở thành đô thị văn minh, hiện đại, phát triển bền vững theo hướng đô thị xanh; là thị trấn huyện lỵ, trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hoá của huyện Ý Yên.


Thi công các hạng mục công trình Khu di tích lịch sử văn hóa thời trần tại Nam Định.
Thi công các hạng mục công trình Khu di tích lịch sử văn hóa thời trần tại Nam Định.

Bên cạnh đó, để đảm bảo chủ động cho các địa phương trong thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 15-8-2023 của UBND tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, Sở đã ban hành văn bản hướng dẫn lập các đồ án quy hoạch sau khi sắp xếp; phối hợp với Sở Tư pháp, hoàn thiện dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh gửi xin ý kiến các đơn vị có liên quan. Đồng thời tiếp tục triển khai tích cực thực hiện các đồ án quy hoạch trọng tâm do UBND tỉnh giao. Trong đó, Sở đã gửi hồ sơ tới các thành viên Hội đồng thẩm định tham gia ý kiến hồ sơ nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch phân khu IX.A - Điều chỉnh quy hoạch phân khu hai bên tuyến đường Nam Định - Phủ Lý (đoạn qua địa phận tỉnh Nam Định) - Khu vực phía bắc đường Nam Định - Phủ Lý. Đã hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Ban Kinh tế Ngân sách (HĐND tỉnh) các quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Hải Hậu - Giao Thủy; Nghĩa Hưng - Ý Yên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Sở Xây dựng đã phối hợp với UBND các huyện Nam Trực, Trực Ninh tổ chức hội nghị báo cáo phương án Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Nam Trực - Trực Ninh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Hoàn thành hồ sơ xin ý kiến các thành viên Hội đồng thẩm định các quy hoạch: Điều chỉnh Quy hoạch chung các thị trấn Cát Thành, Ninh Cường (Trực Ninh) đến năm 2030; Nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch phân khu V trên địa bàn thành phố Nam Định...

Năm 2024 là năm bứt phá để hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 theo các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX đề ra. Việc hoàn thành các quy hoạch trọng tâm có vai trò tiên quyết để kêu gọi đầu tư phát triển, thực hiện các dự án... Vì thế, Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố Nam Định tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp nhằm hoàn thiện kịp thời các quy hoạch quan trọng./.

Bài và ảnh: Thành TrungBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com