Trực Ninh hướng đến mục tiêu huyện nông thôn mới nâng cao

07:48, 05/12/2022

Huyện Trực Ninh đang tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí quốc gia xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Nông thôn mới xã Trực Chính hôm nay.
Nông thôn mới xã Trực Chính hôm nay.

Về xã Trực Chính, có thể nhận thấy là việc quy hoạch, kiến thiết NTM của địa phương khá bài bản; đường giao thông rộng rãi, phong quang, 2 bên đường có chậu hoa cùng hàng cây xanh, có điện chiếu sáng phủ khắp các thôn, xóm. Các công trình hạ tầng, trạm y tế, trường học, nhà văn hóa hay khuôn viên nhà ở dân cư khang trang, sạch đẹp. Để khơi dậy sức dân trong xây dựng NTM, cấp ủy Đảng, chính quyền từ xã đến các thôn, xóm đều coi trọng việc tuyên truyền bằng nhiều hình thức: trên hệ thống đài truyền thanh xã; đội ngũ cán bộ, đảng viên “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của hộ gia đình; kẻ vẽ khẩu hiệu, pa-nô, mở hội nghị tuyên truyền về tiêu chí thôn, xóm NTM nâng cao, kiểu mẫu... Phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng NTM của người dân “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi”; các thôn, xóm thành lập các Ban giám sát cộng đồng, kiến thiết, vận động… hoạt động tích cực. Quá trình xây dựng các công trình trên địa bàn đều được triển khai họp bàn thống nhất từ cấp ủy, các chi hội, tổ chức đoàn thể đến nhân dân, bảo đảm thống nhất, thông suốt; thực hiện công khai, minh bạch mọi chi phí, đóng góp của người dân trong xây dựng NTM, từ đó thu hút được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Nhờ đó, xã Trực Chính đã hoàn thành chương trình xây dựng NTM nâng cao và hướng tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu đúng như quan điểm, phương châm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh.
Là một trong những địa phương “top” đầu của tỉnh trong xây dựng NTM, huyện Trực Ninh đã phát huy được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện xây dựng NTM. Nhờ nắm rõ thực trạng tình hình địa bàn, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân nên các xã, thị trấn đã đề ra và tổ chức thực hiện các biện pháp thiết thực, hiệu quả để xây dựng nông thôn ngày càng phát triển, có diện mạo đẹp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Đến thời điểm này, cả 21/21 xã, thị trấn của huyện đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 24-6-2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, huyện Trực Ninh phấn đấu năm 2023, toàn huyện có 2-3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Huyện hoàn thiện thực địa để sang năm 2024 đề nghị UBND tỉnh công nhận huyện NTM nâng cao. 

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, cùng với việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 102-KH/UBND ngày 31-8-2021 về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18-6-2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, huyện Trực Ninh tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; lấy kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM làm một tiêu chí để đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM các cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân về chương trình xây dựng NTM trong giai đoạn tới. UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn tổ chức rà soát, lập quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2021-2030 đảm bảo kết nối giữa các xã và phù hợp với quy hoạch xây dựng huyện, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 và kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành rà soát, đánh giá cụ thể, thực chất kết quả thực hiện theo Bộ Tiêu chí ban hành tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 8-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về xã NTM và Bộ Tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, mục tiêu, giải pháp, lộ trình thực hiện cụ thể để nâng cao chất lượng từng tiêu chí, phấn đấu về đích xã NTM kiểu mẫu. Chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng NTM theo quy hoạch, góp phần nâng cao đời sống kinh tế - xã hội nông thôn gắn với quá trình đô thị hóa. Các cấp, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ chương trình OCOP để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế các sản phẩm đặc trưng của địa phương, tạo thêm nguồn lực xây dựng, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu. Tích cực tiến hành cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ theo hướng kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái, phát huy lợi thế. Thúc đẩy tích tụ ruộng đất để xây dựng và phát triển hiệu quả các vùng sản xuất tập trung, cơ giới hóa đồng bộ, nâng cao năng lực chế biến và bảo quản nông sản theo các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu chuẩn chất lượng và mã vùng nguyên liệu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hình thức tổ chức sản xuất, trong đó ưu tiên hỗ trợ các HTX nông nghiệp, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong liên kết theo chuỗi giá trị, tạo điều kiện thuận lợi thu hút, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp… Tích cực triển khai thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn. Chú trọng xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong NTM, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng NTM thông minh… 

Với những mục tiêu, giải pháp và sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng sự đồng lòng chung sức của nhân dân, huyện Trực Ninh sẽ hoàn thành mục chương trình xây dựng NTM theo tiêu chí mới trong giai đoạn tiếp theo./.

Bài và ảnh: Văn ĐạiBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com