Ủy ban nhân dân huyện Trực Ninh thông báo về việc tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

04:01, 26/01/2021

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

b) Đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có phiếu đăng ký dự tuyển, có hồ sơ dự tuyển (đối với các trường hợp xét tuyển và tuyển dụng đặc biệt).

d) Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương; am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn đăng ký dự tuyển.

đ) Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

e) Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông.

g) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng, cụ thể:

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của UBND tỉnh đối với chức danh công chức cấp xã cần tuyển; riêng đối với chức danh Chỉ huy trưởng quân sự, trình độ chuyên môn thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

+ Trường hợp người đăng ký dự tuyển sử dụng văn bằng chuyên môn sau đại học để đăng ký dự tuyển thì ngành, chuyên ngành đã được đào tạo ở trình độ đại học phải phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển.

+ Bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp được sử dụng để đăng ký dự tuyển thì phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, chứng nhận theo quy định.

- Trình độ tin học: Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển.

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục;

d) Các trường hợp không được đăng ký dự tuyển khác theo quy định của pháp luật.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

1. Chức danh Chỉ huy trưởng quân sự: 02 chỉ tiêu;

2. Chức danh Văn phòng- thống kê: 16 chỉ tiêu;

3. Chức danh Địa chính- nông nghiệp- xây dựng và môi trường (đối với xã), Địa chính- xây dựng- đô thị và môi trường (đối với thị trấn): 10 chỉ tiêu;

4. Chức danh Tài chính- kế toán: 01 chỉ tiêu;

5. Chức danh Tư pháp- hộ tịch: 01 chỉ tiêu;

6. Chức danh Văn hóa- xã hội: 09 chỉ tiêu.

III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG

Ưu tiên tuyển dụng không qua thi tuyển hoặc xét tuyển (tuyển dụng đặc biệt) sau đó mới thực hiện tuyển dụng theo phương thức thi tuyển và xét tuyển.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp hồ sơ, Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận (trong giờ hành chính) hoặc gửi theo đường bưu chính, cụ thể:

1. Thời gian: từ ngày 22/01/2021 đến 17h00’ ngày 27/02/2021.

2. Địa điểm tiếp nhận: UBND huyện Trực Ninh (Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả).

- Địa chỉ: thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

- Điện thoại liên hệ: 0915809777.

Thông báo này được tóm tắt để đăng tải trên Báo Nam Định, niêm yết đầy đủ và công khai tại: Trụ sở UBND huyện Trực Ninh (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả), Cổng thông tin điện tử huyện Trực Ninh (địa chỉ: http://trucninh.namdinh.gov.vn), Trang Thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định và trụ sở làm việc của UBND các xã, thị trấn nơi có chỉ tiêu tuyển dụng.

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Trực Ninh năm 2021 còn có các Thông báo về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển; mức thu, thời gian và địa điểm nộp phí dự tuyển; thời gian ôn thi, địa điểm thi và các thông tin khác liên quan đến kỳ tuyển dụng được đăng tải theo địa chỉ website và niêm yết công khai tại các địa chỉ đã nêu ở trên./.BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com