Thành phố Nam Định tăng cường công tác quản lý hộ tịch

08:12, 23/12/2020

Những năm qua thành phố Nam Định đã thường xuyên chỉ đạo thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. Do đó các sự kiện hộ tịch về khai sinh, khai tử, kết hôn trên địa bàn thành phố được đăng ký đầy đủ, kịp thời, chính xác theo quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu của người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch.

Cán bộ Phòng Tư pháp thành phố Nam Định kiểm tra hồ sơ quản lý hộ tịch của người dân.
Cán bộ Phòng Tư pháp thành phố Nam Định kiểm tra hồ sơ quản lý hộ tịch của người dân.

Hàng năm, UBND thành phố chỉ đạo phòng Tư pháp, các phòng, ban liên quan, các phường, xã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, nhân dân thông qua các hội nghị, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở; biên soạn, cung cấp tài liệu, sách pháp luật… Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ tịch. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các văn bản về công tác hộ tịch tại các xã, phường, kịp thời phát hiện những vi phạm, sai sót trong quá trình đăng ký hộ tịch ở cơ sở. Nhiều trường hợp vi phạm trong công tác hộ tịch ở cơ sở đã được chấn chỉnh như: Qua kiểm tra, Phòng Tư pháp đã tham mưu UBND thành phố ra quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy trích lục nhận cha con và giấy khai sinh cấp sai thẩm quyền tại UBND phường Phan Đình Phùng; thu hồi giấy khai sinh đã đăng ký lại tại UBND xã Nam Phong, phường Ngô Quyền; thu hồi bản sao giấy khai sinh cấp tại UBND phường Lộc Hạ do người dân cung cấp sai thông tin không đúng với giấy tờ gốc. Bên cạnh đó, Phòng Tư pháp và UBND các xã, phường đã triển khai thực hiện có hiệu quả Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp, thực hiện cấp mã số định danh cho trẻ em khi đăng ký khai sinh và cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin. Đây là bước đột phá mới trong công tác quản lý Nhà nước, tạo thuận lợi cho cán bộ, công chức trong giải quyết các thủ tục hành chính, đồng thời giảm bớt thời gian đi lại của công dân. Qua đó, không chỉ đảm bảo thi hành đồng bộ theo Luật Hộ tịch và Luật Căn cước công dân mà còn giúp các cơ quan quản lý, đăng ký hộ tịch, đăng ký khai sinh theo dõi được toàn bộ quá trình thực thi của các cơ quan trực tiếp thực hiện, đồng thời có thể tra cứu chéo, không để xảy ra trường hợp một công dân được đăng ký khai sinh tại nhiều nơi.

Với việc thực hiện các giải pháp đồng bộ, công tác hộ tịch trên địa bàn thành phố đã đi vào nền nếp; các sự kiện hộ tịch của cá nhân được đăng ký đầy đủ, kịp thời, chính xác, đảm bảo về trình tự, thủ tục tạo thuận lợi cho người đăng ký hộ tịch. Đã ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho công dân thông qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông hiện đại, đáp ứng yêu cầu và tạo sự hài lòng của người dân. Tỷ lệ đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn tăng hàng năm. Việc lưu trữ, quản lý, sử dụng sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch đảm bảo đầy đủ, đúng quy định, đáp ứng kịp thời yêu cầu cấp trích lục hộ tịch cho công dân khi có yêu cầu, đảm bảo quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch của cá nhân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và xã hội. Năm 2020, phòng Tư pháp thành phố đã chứng thực 1.498 bản sao từ bản chính; 421 chữ ký người dịch; 18 chữ ký; 31 hợp đồng, giao dịch; 31 trường hợp đăng ký khai sinh và ghi chú khai sinh; 20 trường hợp đăng ký kết hôn và ghi chú đăng ký kết hôn; 5 trường hợp đăng ký nhận cha, con; cấp 600 bản sao về hộ tịch; 248 trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch; 150 trường hợp xác nhận về đăng ký hộ tịch. UBND các xã, phường đã chứng thực 146.376 bản sao; 4.754 chữ ký; 532 hợp đồng giao dịch; 5.964 trường hợp đăng ký khai sinh; 1.259 trường hợp đăng ký kết hôn; 1.689 trường hợp khai tử; 121 trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch; xác nhận 3.822 tình trạng hôn nhân; 47 trường hợp nhận cha, mẹ con; 4 trường hợp đăng ký giảm hộ; 2 trường hợp nuôi con nuôi.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác đăng ký, quản lý hộ tịch vẫn còn một số tồn tại: Tình trạng đăng ký hộ tịch không có văn bản ủy quyền; đăng ký khai sinh lại không có văn bản xác nhận của thủ trưởng cơ quan, văn bản cam đoan... Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng người dân cố tình cung cấp các giấy tờ, hồ sơ có lợi để đăng ký hộ tịch dẫn đến sai sót... Kết xuất dữ liệu (các biểu báo cáo) trong phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp không chính xác so với sự kiện đăng ký hộ tịch thực tế... Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, UBND thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về quyền và nghĩa vụ trong công tác đăng ký hộ tịch. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ hộ tịch cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch. Đầu tư kinh phí, trang thiết bị, cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chuẩn quy định trong Luật Hộ tịch./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com