"Người là niềm tin tất thắng": Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh

06:05, 17/05/2021

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 -19-5-2021) và kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (ngày 5-6-1911- 5-6-2021), sáng 17-5, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức buổi giao lưu trực tuyến “Người là niềm tin tất thắng”.

Giao lưu trực tuyến “Người là niềm tin tất thắng” nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng đối với việc ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước tiếp tục hăng say học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời khơi dậy ý chí lập thân, lập nghiệp của thế hệ trẻ hiện nay, qua đó phát huy lòng tự hào dân tộc, xây dựng khát vọng Việt Nam hùng cường.

Cách đây hơn 1 thế kỷ, ngày 5-6-1911, từ bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc đã lên con tàu Latouche-Tréville sang phương Tây, mang trong mình khát vọng cháy bỏng tìm đường cứu nước, đưa nhân dân Việt Nam khỏi ách thống trị thực dân phong kiến. Đây là sự kiện lịch sử quan trọng, là xuất phát điểm để Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc trở thành lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam; sự kiện này có tầm vóc lớn lao đối với tiến trình giải phóng dân tộc của nhân dân ta.

Trong hành trình bôn ba nước ngoài đi tìm đường cứu nước suốt 3 thập kỷ, bước ngoặt lịch sử của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là vào năm 1920, sau gần 10 năm rời bến cảng Nhà Rồng, Người đã đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, khẳng định đi theo con đường cách mạng vô sản để giải phóng dân tộc, đưa lại hạnh phúc cho nhân dân.

Đó là sự kiện tại Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp (tháng 12-1920), Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành việc gia nhập quốc tế thứ ba (Quốc tế Cộng sản do Lê-nin thành lập). Đây cũng là sự kiện Nguyễn Ái Quốc trở thành một trong những sáng lập viên của Đảng Cộng sản Pháp, là người cộng sản đầu tiên của Việt Nam có bước chuyển biến quyết định trong tư tưởng và lập trường chính trị - từ lập trường yêu nước chuyển sang lập trường cộng sản.

Sự kiện đó cũng mở ra cho cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam giai đoạn phát triển mới - “giai đoạn gắn phong trào cách mạng Việt Nam với phong trào công nhân quốc tế, đưa nhân dân Việt Nam đi theo con đường mà chính người đã trải qua, từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lê-nin”.

Từ đây, Người trăn trở tìm đường về nước để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin về Việt Nam. Do vậy, năm 1923, Nguyễn Ái Quốc đã viết thư gửi các bạn cùng hoạt động ở Pháp: “Đối với tôi, câu trả lời đã rõ ràng: Trở về nước, đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do, độc lập”. Đó là mục đích và khát vọng của Người khi ra đi tìm đường cứu nước.

Đặc biệt, bước ngoặt cực kỳ quan trọng là vào ngày 28-1-1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc. Sự kiện đó đã đáp ứng những đòi hỏi khách quan của phong trào cách mạng trong nước, sự phát triển của tiến trình lịch sử đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc Việt Nam và cả đối với các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

Từ đây, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta, cách mạng Việt Nam đã giành nhiều thắng lợi có ý nghĩa lịch sử trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó cũng là tiền đề để Đảng ta lãnh đạo đất nước ta giành những thắng lợi, thành tựu có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là những thành tựu to lớn và toàn diện của hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới ngày nay. 

Phát biểu tại buổi giao lưu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh buổi giao lưu có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam và với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân ta và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối với đất nước Việt Nam; khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua đó đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tại giao lưu, các vị khách mời đã trả lời trực tuyến bạn đọc, luận giải rõ những nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh, về cuộc đời và sự nghiệp của Người; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cả nước./.

Theo baochinhphu.vnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com