Long An: Coi trọng công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân

08:03, 24/03/2021

Năm 2020, hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở của tỉnh Long An được củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động, trong đó có 29 cơ sở y tế công lập ở tuyến tỉnh và huyện; tuyến xã có 4 phòng khám đa khoa khu vực, 170 trạm y tế, 3 bệnh viện tư nhân. Tỉnh cũng đầu tư xây dựng xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, đến nay, tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế là 95%. Tỷ lệ bác sĩ/vạn dân ngày càng cải thiện, đạt 8%. Từ công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, đến nay, tỷ lệ này ở tỉnh đạt 90,2%.

Từ đầu năm 2021, Long An đã chỉ đạo yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục nâng cao năng lực và chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; tập trung thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới. Tập trung giải pháp triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế - dân số; thực hiện kiểm soát an toàn thực phẩm; đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa các loại hình chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trà Vinh: Phấn đấu giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo

Năm 2021, tỉnh Trà Vinh đặt mục tiêu phấn đấu không còn xã đạt dưới 14 tiêu chí theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 1-1,5%, ở vùng đồng bào Khmer giảm từ 1,5-2% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020.

Trước đó, Trà Vinh đã huy động tổng nguồn lực hơn 4.000 tỷ đồng để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, năm 2020, tỉnh có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hai đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh giảm thêm 4.010 hộ nghèo, trong đó hộ nghèo người Khmer giảm hơn 2.500 hộ. Hiện tỉnh còn 5.204 hộ nghèo, chiếm 1,8% so với tổng số hộ dân cư trong tỉnh. Thời gian tới, tỉnh sẽ huy động cao nhất nguồn lực đẩy nhanh việc hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu nông thôn như giao thông, điện, nước sạch, trường học các cấp, trạm y tế xã, nhà văn hóa ấp… Tỉnh cũng tiếp tục hoàn thiện chính sách để thu hút đầu tư của các doanh nghiệp về nông thôn; nghiên cứu cách tiếp cận mới, đi vào chiều sâu, bảo đảm tính bền vững. Ngành nông nghiệp hỗ trợ người dân tổ chức lại sản xuất, tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; hỗ trợ liên kết chuỗi giá trị đầu ra cho sản phẩm./.

PVBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com