Ba đợt giám sát, kiểm tra cuộc bầu cử tại các địa phương

06:03, 09/03/2021

y ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành kế hoạch giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo kế hoạch, đợt giám sát, kiểm tra được thực hiện qua 2 hình thức gồm: Xem xét, cho ý kiến tại phiên họp hoặc cho ý kiến bằng văn bản; Thành lập các Ðoàn giám sát, kiểm tra bầu cử. Trong đó, đối với xem xét, cho ý kiến tại phiên họp hoặc cho ý kiến bằng văn bản, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ báo cáo việc chỉ đạo triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tại các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tháng 3, tháng 4, tháng 5 năm 2021.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia thành lập các Ðoàn giám sát, kiểm tra các địa phương do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia hoặc thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm Trưởng đoàn, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh trùng lắp. Dự kiến chia thành ba đợt, mỗi đoàn đi giám sát tại 2 hoặc 3 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cụ thể như sau:

Ðợt I: Từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 18 tháng 3 năm 2021

Nội dung giám sát gồm:

- Việc thành lập Ủy ban bầu cử ở tỉnh, huyện, xã;

- Việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã (đối với các địa phương đã tiến hành thành lập Ban bầu cử);

- Về kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận cơ cấu, thành phần số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội; ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;

- Tình hình triển khai giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;

- Việc tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân;

- Việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ của người ứng cử (người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử);

- Việc triển khai công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội, y tế (nhất là các phương án phòng, chống dịch COVID-19) trong cuộc bầu cử ở địa phương;

- Công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử;

- Nghe và cho ý kiến về những kiến nghị của các địa phương.

Ðợt II: Từ ngày 1 tháng 4 đến 17 tháng 4 năm 2021

Nội dung giám sát:

- Việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã;

- Việc thành lập Tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;

- Việc giải quyết các ý kiến của cử tri nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu Quốc hội đã được Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ;

- Việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba và lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân;

- Việc lập và niêm yết danh sách cử tri;

- Việc chia khu vực bỏ phiếu;

- Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người  ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân;

- Công tác thông tin, tuyên truyền trong cuộc bầu cử;

- Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, y tế (nhất là các phương án phòng, chống dịch COVID-19) trong cuộc bầu cử;

- Những vấn đề nổi lên và những ý kiến, kiến nghị của địa phương.

 Ðợt III: Từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5 năm  2021

Nội dung giám sát:

- Việc tổ chức để người ứng cử tiếp xúc, gặp gỡ cử tri và thực hiện quyền vận động bầu cử;

- Việc niêm yết danh sách những người ứng cử ở đơn vị bầu cử;

- Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân;

- Công tác thông tin, tuyên truyền trong cuộc bầu cử;

- Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong cuộc bầu cử;

- Những vấn đề nổi lên và những ý kiến, kiến nghị của địa phương./.

PVBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com