Quảng Trị: Trồng thử nghiệm sâm Ngọc Linh tại độ cao 1.500m

07:08, 19/08/2019

Tỉnh Quảng Trị vừa trồng thử nghiệm sâm Ngọc Linh ở độ cao khoảng 1.500m so với mực nước biển tại đèo Sa Mù, huyện Hướng Hóa. Giống sâm này được mua từ tỉnh Quảng Nam mang về trồng, nếu thành công sẽ là hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.

Tỉnh Quảng Trị đã phân bổ 500 triệu đồng để Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa đầu tư trồng sâm. Số tiền này dùng để mua giống cây sâm Ngọc Linh đưa về trồng ở địa phương.

Khu bảo tồn Bắc Hướng Hóa trồng thử nghiệm giống sâm Ngọc Linh.
Khu bảo tồn Bắc Hướng Hóa trồng thử nghiệm giống sâm Ngọc Linh.

Cây giống phải đảm bảo 1 năm tuổi, đang được gieo ươm tại các vườn ươm ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Khu vực đèo Sa Mù, huyện Hướng Hoá có độ cao từ 1.100m đến 1.500m so với mực nước biển. Dự kiến, khoảng 1ha được bố trí trồng thử nghiệm 1.000 cây sâm, có hàng rào bảo vệ.

Ông Hà Văn Hoan, Giám đốc Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị cho biết: “Nếu trồng thành công thì toàn bộ người dân ở Hướng Hóa có rừng nhưng chưa biết làm gì dưới rừng thì sẽ được hỗ trợ nhân rộng để trồng. Đồng thời, trồng sâm Ngọc Linh dưới rừng cũng một phần bảo vệ rừng”.

Hậu Giang: Phấn đấu không còn hộ người có công trong diện nghèo

Tỉnh Hậu Giang đặt mục tiêu đến năm 2020 không còn hộ nghèo là người có công. Tỉnh hiện có 274 hộ nghèo là chủ hộ hoặc có thành viên hưởng chính sách ưu đãi người có công, chiếm 1,89% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh. Để thực hiện mục tiêu nêu trên, Hậu Giang yêu cầu các sở, ban, ngành chủ động đề ra giải pháp phù hợp hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo nói chung và hộ nghèo có thành viên hưởng ưu đãi chính sách người có công. Đối với nhóm hộ thiếu vốn, đất canh tác, thiếu phương tiện sản xuất, cần nghiên cứu hỗ trợ phát triển, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, ưu tiên vay vốn. Với nhóm hộ thiếu việc làm, ưu tiên hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ xuất khẩu lao động; tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ để gia đình mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, tự tạo việc làm, chủ động tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản để vươn lên thoát nghèo… Những hộ có đất sản xuất nhưng không biết cách làm ăn, sẽ tập trung hỗ trợ, định hướng sản xuất gắn với tập huấn chuyển giao kỹ thuật.

Hải Dương: Sắp xếp, tinh gọn các đơn vị sự nghiệp

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW (khóa XII) của Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Tỉnh ủy Hải Dương đã tích cực rà soát, xây dựng đề án và khẩn trương sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trong tỉnh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tháng 1-2019, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Hải Dương thành lập, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Nghệ thuật, Tổ chức biểu diễn và Tạp chí Văn hóa, Thể thao, Du lịch. Việc sáp nhập đã giảm đầu mối, giảm chi phí quản lý hành chính, tận dụng được cơ sở vật chất và thuận lợi khi huy động nhân lực tham gia những hoạt động cần nhiều người. Đầu tháng 8, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương thành lập từ việc hợp nhất ba trung tâm. Trung tâm mới hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập, tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động. Việc sáp nhập sáu đơn vị sự nghiệp thành hai đơn vị góp phần thống nhất đầu mối quản lý, đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập; bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lặp; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức./.

PVBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com