Công bố chín luật, một pháp lệnh và một nghị quyết mới

07:07, 08/07/2013

Ngày 5-7, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố luật, pháp lệnh và nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ năm. Đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chủ trì buổi họp báo. Cùng dự, có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Quang cảnh buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước đọc các Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật, pháp lệnh và nghị quyết, gồm: Luật Phòng, chống khủng bố; Luật Khoa học và Công nghệ; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật Phòng, chống thiên tai; Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Nghị quyết kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình và cá nhân.

Đại diện các cơ quan chủ trì soạn thảo đã giới thiệu những nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh và nghị quyết nói trên. Theo đó, Luật Phòng, chống khủng bố quy định về tổ chức hoạt động phòng, chống khủng bố; phòng, chống tài trợ khủng bố; trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong phòng, chống khủng bố và hợp tác quốc tế về phòng, chống khủng bố. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-10-2013. Luật Khoa học và Công nghệ quy định vị trí, vai trò của tổ chức khoa học và công nghệ; mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động, hiệu quả đầu tư khoa học và công nghệ. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2014. Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh được xây dựng với mục tiêu giáo dục cho công dân về kiến thức quốc phòng và an ninh để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện nghĩa vụ quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2014. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng quy định các đối tượng không chịu thuế; cách tính thuế và thuế suất; ngưỡng nộp thuế; phương pháp tính thuế, khấu trừ thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2014. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về thu nhập chịu thuế; thu nhập được miễn thuế; xác định thu nhập tính thuế và chuyển lỗ đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản và một số khoản thu nhập mới phát sinh; thuế suất và ưu đãi thuế. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2014. Luật Phòng, chống thiên tai quy định các hoạt động phòng, chống thiên tai; quyền và nghĩa vụ cơ bản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong phòng, chống thiên tai; hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống thiên tai. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-5-2014. Luật Hòa giải ở cơ sở quy định phạm vi hòa giải ở cơ sở; chính sách của Nhà nước về hòa giải cơ sở; kinh phí cho hoạt động hòa giải cơ sở và trách nhiệm của tổ hòa giải, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong hoạt động hòa giải ở cơ sở. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2014. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú quy định về điều kiện đăng ký thường trú tại các thành phố trực thuộc Trung ương, như tăng thời hạn tạm trú để được đăng ký thường trú vào các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; mở rộng đối tượng có quan hệ họ hàng thân thích về ở với nhau thì được đăng ký thường trú vào thành phố trực thuộc Trung ương. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2014. Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp đưa ra các quy định nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì hoạt động, đóng góp cho xã hội và cho ngân sách Nhà nước. Luật cho phép doanh nghiệp chưa đăng ký lại lựa chọn thực hiện thủ tục đăng ký lại vào thời điểm thích hợp trước khi kết thúc thời hạn hoạt động quy định tại giấy phép đầu tư. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8-2013. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối quy định về việc sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam; thị trường ngoại tệ, cơ chế tỷ giá hối đoái và quản lý vàng là ngoại hối; quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước. Pháp lệnh có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2014. Nghị quyết kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình và cá nhân quy định, khi hết thời hạn sử dụng đất, Nhà nước không điều chỉnh lại đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối đã giao cho hộ gia đình, cá nhân theo Luật Đất đai năm 2003. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được tiếp tục sử dụng đất cho đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được ban hành và có hiệu lực thi hành, khi đó thời hạn sử dụng đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân áp dụng theo quy định của Luật Đất đai (sửa đổi).  Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1-10-2013./.

Theo Nhân dânBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com