Quy định nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

07:05, 24/05/2013

Theo Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Chủ tịch.

Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện thể chế pháp luật về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng, ban hành và kiểm tra, đôn đốc chương trình, kế hoạch trung hạn, dài hạn về phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ; xác định nội dung pháp luật trọng tâm cần phổ biến, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước hằng năm, từng thời kỳ, gắn với xây dựng và thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và cải cách thủ tục hành chính; các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, phối hợp, định hướng lựa chọn nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp trong việc giải quyết các vấn đề đột xuất, vướng mắc về thực tiễn thi hành pháp luật. Xã hội hóa hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; có các giải pháp để huy động sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước tham gia vào hoạt động này cũng là một trong những nhiệm vụ của Hội đồng.

Thủ tướng Chính phủ cũng quy định nhiệm vụ của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh và cấp huyện.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5-7-2013, thay thế Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 1998 đến năm 2002 và thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật đã được thành lập theo Quyết định 03/1998/QĐ-TTg vẫn được duy trì hoạt động và phải được kiện toàn theo quy định của Quyết định này, trong thời hạn chậm nhất là 3 tháng kể từ ngày Quyết định 27/2013/QĐ-TTg có hiệu lực./.

Theo cand.com.vnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com