Triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả

07:12, 15/12/2020

Ngày 15-12, tại Hà Nội, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 1521/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình PBGDPL hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương. Ðồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL Trung ương, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.
Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe phổ biến chuyên đề “Những nội dung cơ bản, giải pháp đổi mới nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL theo tinh thần, nội dung Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư” và Quyết định số 1521/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW. Trong đó, tập trung vào một số nội dung, như: Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong triển khai công tác PBGDPL; thực hiện đầy đủ thể chế, chính sách về PBGDPL; đổi mới chất lượng và nâng cao nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL, huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác này; triển khai công tác PBGDPL toàn diện, rộng khắp đến các đối tượng, địa bàn và có trọng tâm, trọng điểm, hướng về cơ sở; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, cách thức PBGDPL, đảm bảo phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng. Bên cạnh đó, các đại biểu nghe một số tham luận và thảo luận các nội dung, như: Các mô hình, cách thức tổ chức thực hiện hoạt động PBGDPL trong thời gian qua; thực trạng và định hướng triển khai trong thời gian tới; đề xuất một số định hướng và giải pháp đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL theo tinh thần Kết luận số 80-KL/TW; phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong tham gia PBGDPL đáp ứng yêu cầu tình hình mới…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị các ban, bộ, ngành ngoài việc tổ chức phổ biến tuyên truyền pháp luật bằng các phương pháp truyền thống thì cần quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong việc chuyển tải nội dung. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc thực hiện số hóa giáo dục pháp luật tạo kênh tuyên truyền hấp dẫn với mục tiêu người dân là trung tâm; tìm kiếm các phương thức mới để lan tỏa mạnh mẽ, hiệu quả công tác tuyên truyền./.

Tin, ảnh: Văn HuỳnhBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com