Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

07:11, 09/11/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Ðại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng; Kế hoạch số 369-KH/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền đại hội Ðảng các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, Ban TVTU vừa ban hành Kế hoạch số 01-KH/TU về nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Theo Kế hoạch của Ban TVTU, cấp tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX. Thành phần gồm các đồng Ủy viên BCH Ðảng bộ tỉnh; các đồng chí Thường trực HÐND, UBND tỉnh; Trưởng, Phó đoàn đại biểu Quốc hội; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể của tỉnh; thủ trưởng các cơ quan Trung ương, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ các Hụyện ủy, Thành ủy và Ðảng ủy trực thuộc; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy qua các thời kỳ đang sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban TVTU qua các thời kỳ đang sinh hoạt tại thành phố Nam Ðịnh. Nội dung, quán triệt, triển khai Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX. Thời gian tổ chức, dự kiến từ ngày 10 đến 15-12-2020.

Ở các huyện, thành phố, đảng bộ trực thuộc tỉnh, thành phần gồm các đồng chí Ủy viên BCH Ðảng bộ; các đồng chí trưởng, phó các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể; bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; lãnh đạo và giảng viên Trung tâm chính trị cấp huyện; bí thư, hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn; chủ tịch, phó chủ tịch HÐND, UBND các xã, phường, thị trấn; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện; các đồng chí nguyên Ủy viên BCH Ðảng bộ tỉnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy, Ðảng ủy trực thuộc; các đồng chí nguyên chủ tịch, phó chủ tịch HÐND, UBND các huyện, thành phố qua các thời kỳ; cán bộ cao cấp của lực lượng vũ trang đã nghỉ hưu trên địa bàn. Nội dung, học tập, quán triệt Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX gắn với triển khai nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện, thành phố và đảng ủy trực thuộc; thông qua kế hoạch quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX. Thời gian tổ chức 1 ngày, hoàn thành trong tháng 12-2020.

Ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở, tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX, thành phần gồm toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, chi bộ; lãnh đạo MTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp xã, phường, thị trấn. Nội dung, học tập, quán triệt Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX gắn với triển khai Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ các cấp. Thời gian học tập 1 ngày, hoàn thành trong tháng 1-2021.

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền trong các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân, các cấp ủy Ðảng chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức giới thiệu nội dung cơ bản của Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ các cấp cho đoàn viên, hội viên, nhân dân bằng các hình thức phù hợp; chú trọng những vấn đề thiết thực liên quan đến công tác mặt trận, các đoàn thể cơ sở./.

Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com