Hội thảo "Giải pháp và bài học kinh nghiệm đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề nông thôn"

07:06, 27/06/2019

Ngày 27-6, Sở Công thương tổ chức Hội thảo "Giải pháp và bài học kinh nghiệm đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề nông thôn". Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các sở, ngành, Văn phòng Ðiều phối nông thôn mới tỉnh; lãnh đạo UBND, Phòng Công thương các huyện, Phòng Kinh tế Thành phố Nam Ðịnh.

Theo báo cáo của Sở Công thương, sau gần 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 với nhiều giải pháp thiết thực đã góp phần đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề nông thôn và đạt nhiều kết quả quan trọng. Các ngành, các địa phương đã tích cực hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, cải tiến, ứng dụng công nghệ vào sản xuất; đào tạo nghề cho lao động nông thôn và cán bộ quản lý của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm; tăng cường các chương trình hoạt động đánh giá chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu cho doanh nghiệp, làng nghề. Toàn tỉnh đã thành lập được 23 cụm công nghiệp với tổng diện tích 524,26ha, trong đó có 19 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động với diện tích đất có thể cho thuê là 244,9ha; dự kiến đến năm 2020 sẽ thành lập 25 cụm công nghiệp. Trong giai đoạn 2010-2018, có thêm 109 doanh nghiệp, cơ sở đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh tại các cụm công nghiệp, nâng tổng số lên 485 doanh nghiệp toàn tỉnh đầu tư vào cụm công nghiệp với số vốn đăng ký là 3.155,5 tỷ đồng, đã thực hiện 2.879,09 tỷ đồng, thu hút 20.260 lao động; thành lập mới 1.015 doanh nghiệp trên địa bàn nông thôn. Từ năm 2010 đến nay, đã thu hút được 177 dự án của các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư ngoài cụm công nghiệp với tổng số vốn là 6.188,3 tỷ đồng và 156,58 triệu USD, giải quyết việc làm cho 65.600 lao động. Hoạt động sản xuất tại 98 làng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được duy trì, phát triển ổn định. Việc nhân cấy, đưa nghề mới về nông thôn cũng đạt hiệu quả tích cực, hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung; địa bàn ven biển cũng hình thành được các làng nghề phát huy lợi thế vị trí, khai thác nguồn nguyên liệu tại chỗ. Năm 2018, các làng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã đạt giá trị sản xuất 12.380 tỷ đồng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho 78 nghìn lao động nông thôn. Dự kiến năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp khu vực nông thôn đạt 41.748 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 58,19% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp khu vực nông thôn giai đoạn 2011-2019 đạt khoảng 15,35%/năm.

Tại hội thảo, các tham luận đã tập trung phân tích các bài học kinh nghiệm phát triển sản xuất công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề nông thôn hiệu quả, gồm: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn; tập trung cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất công nghiệp trên địa bàn nông thôn; khơi dậy tinh thần chủ động dịch chuyển sản xuất về khu vực nông thôn của doanh nghiệp; di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở khu dân cư vào cụm công nghiệp; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh...

Ðể nâng cao hiệu quả phát triển công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề nông thôn trong thời gian tới, hội thảo đã thống nhất đề ra các giải pháp thực hiện: chủ động nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện và thực hiện tốt các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn, nhất là những địa bàn khó khăn; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan hành chính Nhà nước; thực hiện tốt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp, quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn, quy hoạch phát triển điện lực tỉnh; tạo điều kiện phát triển các loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; phát triển hạ tầng thương mại và dịch vụ nông thôn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đẩy mạnh tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; tăng cường xử lý vi phạm về môi trường trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại vùng nông thôn; đẩy mạnh hỗ trợ, đào tạo nghề, nhân cấy nghề mới đi đôi với giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động./.

Thanh ThúyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com