Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra đê điều và công tác phòng, chống thiên tai tại các địa phương

08:04, 27/04/2016

Ngày 26-4-2016, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra các công trình đê điều và công tác phòng, chống thiên tai tại các địa phương trong tỉnh.

Các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: NN và PTNT, KH và ĐT, Tài chính, Xây dựng, GTVT, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh đã kiểm tra các công trình đê điều, công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) tại các huyện Nghĩa Hưng và Hải Hậu.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ thi công cống số 4 trên tuyến đê biển huyện Hải Hậu. Ảnh: Ngọc ánh
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ thi công cống số 4 trên tuyến đê biển huyện Hải Hậu. Ảnh: Ngọc Ánh

Tại huyện Nghĩa Hưng, đoàn đã kiểm tra cống Cốc Thành hiện đã đắp xong phần thân đê, cơ bản xây xong đá mái đê thượng hạ lưu; đã lắp vít nâng cửa cống, hoàn thành xây đá kênh thượng hạ lưu. Kè Hạ Kỳ dài 236m đã thi công xong đúc cấu kiện, đá rối và thả rồng, lát mái đạt 200/236m đến cao trình đỉnh kè. Công trình xử lý cấp bách kè Chi Tây đoạn từ K196+900 đến K197+000 và K197+660 đến K198+220 thuộc tuyến đê tả sông Đáy đã hoàn thành thả đá rồi tạo mái lòng sông đạt 4.900/4.900m3, thả rồng đạt 1.050/1.762 con, đúc 22 nghìn/24 nghìn cấu kiện, thi công dầm chân đạt 30/588m. Dự án xây lắp đê, kè Nghĩa Phúc - Đông Nam Điền từ K15+682 đến K16+613; Nam Điền - Nghĩa Hải từ K21+500 đến K25+925 đê biển Nghĩa Hưng: đoạn Nam Điền - Nghĩa Hải đoạn K21+500 đến K23+912,5 thi công xong; nhà thầu đang thi công đoạn từ K15+682 đến K16+613 dài 920m; đúc cấu kiện các loại đạt 55 nghìn/125.558 cấu kiện, lát mái đạt 260/920m đến cao trình đỉnh kè (+4,5)/(+4,5), 210m tiếp theo đến cao trình (+1,0)/(+4,5); hiện nhà thầu đang tiếp tục đúc cấu kiện, lát mái kè và hạ chân khay. Tại huyện Hải Hậu, đoàn kiểm tra cống 1-5, luồng giao thông khu vực Gót Tràng và kiểm tra cống số 4, cống Tàu. Cống số 4 đã hoàn thành thi công hạng mục công trình dẫn dòng; đúc 23 nghìn/36 nghìn cấu kiện; đổ bê tông xong móng cống và tường cống, xây đá hạ lưu đạt 80% khối lượng. Đường cứu hộ của cống số 4 khối lượng đất đắp khuôn đường đạt 3.000/11 nghìn m3, thi công xong 2 cống nội đồng. Cống Tàu hoàn thiện đổ bê tông tường thân cống, đang đổ bê tông tường cánh sân tiêu năng thượng hạ lưu, đổ xong bê tống đáy kênh trước và sau cống, đất đẻ đắp đạt 2.500/5.700m3… Các nhà thầu tham gia thi công xây dựng đều đáp ứng yêu cầu, thi công công trình đảm bảo chất lượng, hoàn thành theo tiến độ được phê duyệt.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương triển khai công tác thường trực phòng, chống lụt bão từ ngày 5-5 đến 30-11-2016. Các huyện cần phối hợp với các chủ đầu tư đôn đốc các ban quản lý dự án, nhà thầu xây lắp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thi công các công trình, đặc biệt ưu tiên thi công trước các điểm xung yếu nhằm đảm bảo an toàn cho công tác PCTT. Các đơn vị thi công cống cần bảo đảm an toàn mặt đê. Các địa phương triển khai tập huấn và diễn tập hộ đê; chuẩn bị vật tư thông dụng, xây dựng phương án về phương tiện, nhân lực hộ đê bảo vệ trọng điểm chống lụt bão xong trước 20-5-2016. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ công trình đê điều, công trình PCTT; nâng cao kỹ năng phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. Quyết liệt thực hiện công tác GPMB, sớm giao mặt bằng cho các dự án để triển khai thi công xây dựng. Cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai để chủ động phòng, chống, giảm nhẹ thấp nhất thiệt hại.

Cũng qua kiểm tra thực tế, trước thực trạng một số đoạn đê hư hỏng, xuống cấp do xe quá tải trọng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương có biện pháp ngăn cấm, xử phạt các xe quá tải trọng đi trên đê, kể cả những đoạn đê chưa được củng cố, nâng cấp.

Các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã đi kiểm tra đê điều và công tác phòng, chống thiên tai tại các huyện: Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thủy.

Đoàn đã đi khảo sát thực tế tại tuyến đê hữu Hồng, kiểm tra các kè: Vị Khê, Trường Nguyên, Quán Các, Tương Nam và công trình bê tông hóa mặt đê hữu Hồng (đoạn từ K171 đến K175) của huyện Nam Trực. Đến nay, dự án cải tạo, nâng cấp đê, kè, cống trên tuyến đê hữu Hồng và tả Đào thuộc địa phận huyện Nam Trực như: kè Ngô Xá đã thi công xong; kè Quán Các đã thả xong đá rối, rồng và đúc cấu kiện, thi công lát mái đạt 340/360m đến cao trình đỉnh kè; tuyến đê hữu Hồng (đoạn từ K171+725 đến K175) đã đắp đất hoàn thiện mặt cắt đạt 3.000/3.158m; hoàn thiện tu sửa 3/5 mỏ kè. Tiếp đó, đoàn đã kiểm tra tuyến đê hữu Hồng, hữu Ninh đến cầu Lạc Quần (thuộc địa phận huyện Trực Ninh); tuyến đê tả Ninh, hữu Hồng (thuộc địa phận huyện Xuân Trường). Tại huyện Giao Thủy, đoàn đã đi kiểm tra tuyến đê hữu Hồng và công trình điếm canh đê kết hợp trạm đo nước Cồn Nhất; kiểm tra tuyến đê biển Giao Thủy và công trình ang Giao Phong.

Tại những nơi đến kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương các địa phương đã chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ công tác PCTT và TKCN năm 2016; đồng thời yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai tập huấn và diễn tập hộ đê; chuẩn bị vật tư thông dụng (đất, bao tải, rồng rào…), xây dựng phương án về phương tiện, nhân lực hộ đê bảo vệ trọng điểm chống lụt bão. Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ công trình đê điều, công trình PCTT; nâng cao kỹ năng phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. Thực hiện quyết liệt công tác GPMB, sớm giao mặt bằng cho nhà thầu triển khai thi công xây dựng. Phối hợp với các chủ đầu tư đôn đốc các Ban quản lý dự án, nhà thầu xây lắp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thi công các công trình, đặc biệt ưu tiên thi công trước các điểm xung yếu nhằm đảm bảo an toàn cho công tác PCTT năm 2016.

Các đồng chí: Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Sở KH và ĐT; lãnh đạo các sở, ngành: NN và PTNT, KH và ĐT, Tài chính, Công thương, Xây dựng, GTVT, Bộ CHQS tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã đi kiểm tra các công trình đê điều và công tác PCTT tại Thành phố Nam Định và các huyện: Mỹ Lộc, Vụ Bản, Ý Yên.

Tại huyện Mỹ Lộc, đoàn đã kiểm tra công trình kè Vạn Hà thuộc xã Mỹ Tân hiện đã thi công xong phần đá rối tạo mái và thả rồng; đúc cấu kiện, lát mái đạt 550m/1.007,98m. Khu vực phía 2 bên cầu Tân Phong vẫn chưa thi công được do vướng giải phóng mặt bằng. Tại huyện Vụ Bản, công trình xử lý cấp bách kè Tân Cốc cơ bản hoàn thành, phấn đấu xong trước 30-5-2016. Công trình xử lý kè Đồng Lạc tại K8+000-K8+600 đê hữu Đào đã thực hiện 120/1.801m3 đất, 147,8m3 bê tông; đá hộc lát khan, đá hộc thả rối chân kè đạt 800/1.766m3; đá hộc thả rối bù mái 3.734/3.734,8m3, rồng đá vỏ thép mạ kẽm đạt 1.177 con… Tại huyện Ý Yên, các công trình xây dựng kè Quán Khởi, đoạn từ K17+800-K18+170 đê hữu Đào xã Yên Phúc nhà thầu đã thi công cơ bản đúng tiến độ. Đoàn đã kiểm tra công trình kè Độc Bộ, Trạm bơm Cổ Đam. Qua kiểm tra cho thấy, đến nay các đơn vị đã lập, duyệt phương án bảo vệ trọng điểm chống lụt bão theo phương châm “4 tại chỗ”. Công tác đầu tư, nâng cấp các công trình PCTT, nhìn chung, các nhà thầu tham gia thi công xây dựng đã đáp ứng yêu cầu, thi công công trình đảm bảo chất lượng, hoàn thành theo tiến độ được phê duyệt.

Tại những nơi đến kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương các địa phương đã tích cực triển khai, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ công tác PCTT và TKCN năm 2016; đồng thời yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai tập huấn và diễn tập hộ đê; chuẩn bị vật tư thông dụng (đất, bao tải, rồng rào…), xây dựng phương án về phương tiện, nhân lực hộ đê bảo vệ trọng điểm chống lụt bão xong trước 20-5. Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ công trình đê điều, công trình PCTT; nâng cao kỹ năng phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. Thực hiện quyết liệt công tác GPMB, sớm giao mặt bằng cho nhà thầu triển khai thi công xây dựng. Phối hợp với các chủ đầu tư đôn đốc các Ban quản lý dự án, nhà thầu xây lắp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thi công các công trình, đặc biệt ưu tiên thi công trước các điểm xung yếu nhằm đảm bảo an toàn cho công tác PCTT năm 2016. Tại các trọng điểm PCTT như đê, kè Mỹ Trung, kè Tân Cốc, kè Đồng Lạc thuộc huyện Vụ Bản; kè Quán Khởi, kè đoạn Đống Cao thuộc huyện Ý Yên phải nhanh chóng hoàn thiện công trình. Yêu cầu các đơn vị thi công đảm bảo vệ sinh môi trường trên các tuyến đê, kè. Các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai để chủ động phòng, chống, giảm nhẹ thấp nhất thiệt hại./.

Nhóm PV thời sựBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com