Khối Thi đua các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy phát động thi đua năm 2016

08:03, 21/03/2016

Ngày 18-3-2016, tại Trường Chính trị Trường Chinh, Khối Thi đua các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy tổ chức hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2016. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Văn Hiếu, TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Uỷ viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phụ trách Khối; lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo của 11 cơ quan trong Khối gồm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Báo Nam Định, Văn phòng Tỉnh ủy, Trường Chính trị Trường Chinh, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Ban Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2015, Khối Thi đua các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, công chức, viên chức khắc phục mọi khó khăn nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các cơ quan trong Khối đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, phối hợp cùng giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ; tuyên truyền, vận động, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị nghiệp vụ và chăm sóc sức khỏe cán bộ, phục vụ Ban TVTU và Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội; tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả năm 2015, có 1 đơn vị được tặng Cờ đơn vị dẫn đầu thi đua của Chính phủ; 3 đơn vị được UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu thi đua; 7 đơn vị được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Phát động thi đua năm 2016, các cơ quan trong Khối tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo sự chuyển biến rõ nét, động viên kịp thời cán bộ, công chức, viên chức khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị. Trong đó, các cơ quan trong Khối thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII; tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19-3-2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng xét duyệt đề nghị khen thưởng theo đúng tiêu chuẩn quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng. Tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp ngay từ năm đầu nhiệm kỳ và công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016; làm tốt công tác tham mưu và triển khai tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Quy chế dân chủ cơ quan. Từng cơ quan, đơn vị xây dựng khối đoàn kết nội bộ, cơ quan văn hóa; triệt để thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; cơ quan, đoàn thể vững mạnh xuất sắc.

Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối đã ký kết giao ước thi đua năm 2016. Theo đó, các cơ quan, đơn vị trong Khối phấn đấu và đăng ký có 4 Cờ thi đua của Chính phủ; 8 Cờ thi đua và 4 Bằng khen của UBND tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả thi đua năm 2015 của các cơ quan, đơn vị trong Khối Thi đua các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy. Đồng chí nhấn mạnh, để phong trào thi đua năm 2016 đạt hiệu quả, sau hội nghị phát động thi đua, các cơ quan, đơn vị trong Khối căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình để có cách làm sáng tạo, tổ chức phong trào thi đua hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao./.

Tin, ảnh: Thanh TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com