Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khoá 2015-2017

08:01, 19/01/2016

Ngày 16-1-2016, Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K66.B25 (Nam Định khóa XI). Dự lễ khai giảng có các đồng chí: GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Xuân Đức, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Trường Chính trị Trường Chinh.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng.

Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa XI gồm 90 học viên, là các cán bộ chủ chốt và cán bộ dự nguồn của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh. Tại khóa học, các học viên sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản và hệ thống nguyên lý khoa học, cách mạng của học thuyết Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở lý luận và thực tiễn của đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; những kiến thức mới về kinh tế - xã hội, chính trị trong nước và quốc tế…

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, thời gian qua, Tỉnh ủy Nam Định đã luôn quan tâm đến công tác đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ chủ chốt và đạt được kết quả khá toàn diện, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ các cấp của tỉnh; đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra. Nêu rõ mục tiêu và yêu cầu của lớp học, đề nghị các học viên bố trí thời gian, công việc, tập trung học tập đảm bảo chất lượng, phấn đấu tiếp thu những kiến thức từ khóa học vận dụng ngay vào giải quyết những vấn đề thực tiễn ở địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Trong học tập thực hiện tốt truyền thống tôn sư trọng đạo, khiêm tốn học hỏi đồng nghiệp, đồng chí, nêu cao tác phong độc lập suy nghĩ, chấp hành nghiêm túc quy chế đào tạo và nội quy của lớp học. Ban chỉ đạo lớp học thường xuyên giữ mối liên hệ với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh để tổ chức lớp học đảm bảo đúng nội dung, chương trình thời gian quy định. Trường Chính trị Trường Chinh chuẩn bị các điều kiện phục vụ tốt các hoạt động tổ chức, quản lý, giảng dạy và học tập của lớp học./.

Tin, ảnh: Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com