UBND tỉnh khảo sát ý kiến của các doanh nghiệp về chất lượng phục vụ của các sở, ban, ngành và các huyện, Thành phố Nam Định

08:01, 06/01/2015

Ngày 26-12-2014, UBND tỉnh đã có Công văn số 935/UBND-VP5 về việc khảo sát ý kiến của các doanh nghiệp về chất lượng phục vụ của các sở, ban ngành và các huyện, Thành phố Nam Định. Mục tiêu là hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và để nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan quản lý Nhà nước. Đối tượng khảo sát là các doanh nghiệp đang đầu tư trong các KCN, các CCN và ngoài các KCN, CCN. Nội dung khảo sát gồm: đánh giá chất lượng phục vụ của các sở, ngành về thủ tục đầu tư dự án; các sở, ngành liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhà đầu tư; của các cơ quan cấp huyện, thành phố; của bộ phận “một cửa” tại các cơ quan; đánh giá của doanh nghiệp về cán bộ, công chức gây khó khăn cho doanh nghiệp (nhũng nhiễu, tiêu cực), xảy ra ở cấp nào, những nguyên nhân gây ra tình trạng trên; số cuộc thanh tra, kiểm tra của các sở, ngành chức năng trong năm 2014; đánh giá về khả năng doanh nghiệp tiếp cận các thông tin, tài liệu của các cơ quan Nhà nước và các vấn đề cụ thể mà doanh nghiệp muốn phản ánh với UBND tỉnh. Đây là một kênh thông tin hữu ích, quan trọng để UBND tỉnh đánh giá khách quan về quá trình thực thi nhiệm vụ của các sở, ngành chức năng và các huyện, thành phố để kịp thời chấn chỉnh, xem xét đưa ra các biện pháp chỉ đạo phù hợp. UBND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp phối hợp, thông tin khách quan, chân thực và gửi Phiếu khảo sát về UBND tỉnh trước ngày 30-1-2015./.

Thành TrungBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com