Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013

07:07, 08/07/2013

Ngày 5-7-2013, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. Các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Trần Lương Bằng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Bằng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tới dự.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục triển khai, nâng cao chất lượng các phong trào, các cuộc vận động gắn với thực hiện chương trình xây dựng NTM. Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo” do Mặt trận phát động, toàn tỉnh đã huy động được hơn 7 tỷ 571 triệu đồng; đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 33 nghìn hộ nghèo, gia đình chính sách, người già cô đơn, người khuyết tật… Ngoài ra, MTTQ các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động xây dựng được 100 nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 3,5 tỷ đồng… Các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận chủ trì và phối hợp được tổ chức rộng khắp, hướng mạnh về cơ sở, từng địa bàn khu dân cư mang lại hiệu quả cao. Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Luật Đất đai sửa đổi được MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện đạt kết quả thiết thực. Công tác Mặt trận có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng ngày càng được nâng lên; vai trò chủ động, sáng tạo của Mặt trận các cấp tiếp tục phát huy, nhất là việc chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền cùng cấp cụ thể hóa các bước trong kế hoạch tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp.

Trong 6 tháng cuối năm 2013, Uỷ ban MTTQ tỉnh tăng cường xây dựng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực huy động mọi nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường công tác đối ngoại nhân dân; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Uỷ ban MTTQ các cấp. Đặc biệt, chỉ đạo tổ chức tốt đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII theo tinh thần Thông tri số 13-TT/TU ngày 18-6-2013 của Tỉnh ủy. Theo kế hoạch, đại hội cấp xã, phường, thị trấn sẽ được tiến hành từ quý IV-2013 và hoàn thành trước tháng 3-2014.

Cũng tại hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh đã hiệp thương bổ sung 2 ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh thay thế các vị đã nghỉ hưu./.

Văn Huỳnh
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com