Đồng chí Trường Chinh với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định (kỳ 3)

06:04, 09/04/2020

Đoàn Hồng Phong

(tiếp theo)

Về công nghiệp, những năm qua, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh liên tục phát triển với tốc độ tăng trưởng khá cao, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân đạt 22,3%/năm.

Nam Định đã chủ động đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp; tích cực cải cách hành chính; nâng cao năng lực cạnh tranh; thu hút đầu tư cho phát triển công nghiệp. Với quyết tâm tạo bước phát triển đột phá về kinh tế; ngày 9-6-2016, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu: Từ nay đến năm 2020, sẽ thu hút được trên 3 tỷ USD vốn FDI và trên 30 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư trong nước; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thường xuyên duy trì trong tốp đầu hạng khá và phấn đấu sớm nằm trong các tỉnh có PCI xếp loại tốt; đồng thời đẩy mạnh phát triến các ngành dịch vụ tương xứng với tiềm năng, vị trí của trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

Việc huy động các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội được triển khai tích cực. Tỉnh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình giao thông huyết mạch như: đường bộ mới Nam Định - Phủ Lý, quốc lộ 21, tỉnh lộ 490C... góp phần cải thiện đáng kể vị thế địa kinh tế, tạo diện mạo mới và có tác động lâu dài tới sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc nâng cấp thành phố Nam Định lên đô thị loại I trực thuộc tỉnh đã hoàn thành vượt mức kế hoạch về thời gian, từng bước hình thành một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Tiếp tục thực hiện mục tiêu "Xây dựng thành phố Nam Định trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội vùng Nam đồng bằng sông Hồng", ngày 9-6-­2016, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về Tập trung xây dựng, phát triển thành phố Nam Định, hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng (giai đoạn 2016-2020).

Cùng với việc chú trọng phát triển kinh tế, Nam Định còn đặc biệt quan tâm chăm lo các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Ngành giáo dục - đào tạo tiếp tục đạt được thứ hạng cao tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế; trong 22 năm liên tục nằm trong tốp dẫn đầu cả nước, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua "Đơn vị tiêu biểu xuất sắc". Thực hiện lời dạy của đồng chí Trường Chinh, ngành giáo dục - đào tạo toàn tỉnh hiện đang tập trung triển khai phong trào "Hai tốt" gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Hệ thống các cơ sở y tế, cả công lập và dân lập từng bước được đầu tư nâng cấp, xây dựng mới, bước đầu đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Các chính sách xã hội, chính sách người có công được triển khai kịp thời, đúng quy định. Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, vừa được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thế của nhân loại. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa phát triển đều khắp, thu hút được sự đồng tình tham gia của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Ngày 9-6-2016, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU về Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Nam Định nhằm phát huy truyền thống văn hiến của quê hương Nam Định, tiếp thu tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong hệ thống chính trị, trong từng cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh và bền vững trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh đã giành được nhiều kết quả nổi bật. Công tác chính trị, tư tưởng luôn được coi trọng, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay. Công tác tổ chức cán bộ và xây dựng tổ chức cơ sở đảng có nhiều chuyển biến. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thường xuyên được quan tâm, đã tạo được mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay của Đảng thu được nhiều kết quả, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, hiệu quả quản lý của nhà nước và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Trước những yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao năng lực và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đặt ra mục tiêu "Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh". Để cụ thể hóa mục tiêu này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có năng lực, trình độ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đáp ứng yêu cầu của một nền hành chính kiến tạo, năng động, hiệu quả để nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư, tạo bước phát triển đột phá về kinh tế.

Với lòng yêu kính và tình cảm biết ơn sâu sắc đối với đồng chí Trường Chinh, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định luôn ghi nhớ công lao to lớn của đồng chí cũng như những tình cảm nồng ấm mà đồng chí dành cho quê hương Nam Định. Trong thời gian tới, dù trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần tự hào là mảnh đất đã sinh ra đồng chí Trường Chinh - Nguyên Tổng Bí thư của Đảng, người con ưu tú của quê hương; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX cùng những mong ước của đồng chí lúc sinh thời, phấn đấu đưa Nam Định trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh.BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com