Tiếp tục sản xuất và chiến đấu, góp phần đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc Mỹ (Kỳ 5)

05:03, 08/03/2016

[links()]

(Tiếp theo)

    Công tác xây dựng cơ bản đã kịp thời chuyển hướng để phù hợp với tình hình thời chiến, chủ yếu tập trung vào các công trình phục vụ nông nghiệp (đê điều, thủy lợi, trạm trại), công tác bảo đảm giao thông, sản xuất vật liệu xây dựng nên đã tăng cường được cơ sở vật chất cho nông nghiệp, tạo điều kiện ổn định và mở rộng sản xuất, duy trì được lực lượng xây lắp chuẩn bị cho việc khôi phục kinh tế sau này. Ngoài củng cố đê điều, nạo vét tiếp sáu hệ thống thủy nông, tỉnh còn xây dựng thêm được sáu trại lợn nái hậu bị có khả năng nuôi 2.360 con, 15 lò gạch ngói công suất 9 triệu viên/năm, 3.200m2 kho tàng; 19.200m đường được rải nhựa và rải đá, tăng thêm xà lan thép có trọng tải 750 tấn.

Xác một chiếc máy bay Mỹ bị tự vệ nông trường Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng bắn rơi.
Xác một chiếc máy bay Mỹ bị tự vệ nông trường Rạng Đông,
huyện Nghĩa Hưng bắn rơi.

    Do nông nghiệp được mùa, nguồn hàng nằm trong tay nhà nước tăng lên. Việc tổ chức đời sống thời chiến được Đảng bộ quan tâm chỉ đạo nên đời sống của nhân dân tương đối ổn định, không bị đảo lộn lớn. Đối với cán bộ, công nhân và nhân dân thành phố, thị trấn do hoàn cảnh sơ tán nên sinh hoạt có thay đổi nhưng vẫn được đảm bảo trong việc cung cấp các mặt hàng thiết yếu với giá cả ổn định, việc trợ cấp khó khăn được kịp thời. Khó khăn chính vẫn tồn tại là chỗ ở, đi lại vất vả, việc làm chưa ổn định. Đối với nông dân thu nhập tuy có tăng nhưng bình quân lương thực giới hạn ở mức 15kg nên lúc giáp hạt thường thiếu đói.

    Các mặt hoạt động về văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ. Năm học 1971- 1972 kết thúc tốt đẹp. Năm học 1972-1973 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các cấp học phổ thông và mẫu giáo vẫn tăng hơn trước, bổ túc văn hóa có nhiều hình thức học tập thích hợp. Văn hóa, thông tin góp phần tuyên truyền cổ vũ các tầng lớp nhân dân. Ngành y tế đạt nhiều thành tích trong cấp cứu chấn thương.

    Trải qua rèn luyện, thử thách trong thực tế chiến đấu, sản xuất phong trào cách mạng của quần chúng được phát triển, giác ngộ chính trị được nâng lên. Trong Đảng, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện ba nội dung của cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên mà tổ chức Đảng được củng cố. Sinh hoạt của các chi bộ cơ quan, xí nghiệp ở nơi sơ tán được giữ vững còn ở nông thôn thì từng bước được cải tiến. Việc giáo dục và xử lý những người không đủ tư cách đảng viên được tiến hành một cách tích cực. Từ quý III-1972 công tác phát triển Đảng được Đảng bộ quan tâm chỉ đạo, đã kết nạp được 212 đảng viên mới. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng thông qua việc duy trì phong trào học tập tại chức và tập trung trong thời chiến (4.935 người học tập trung, 6.926 người học tại chức). Đối với đảng viên nông thôn, ngoài các hình thức tập huấn tại chỗ, sơ tổng kết công tác còn có 214 xã mở được lớp bồi dưỡng cho đảng viên theo chương trình cơ bản, 240 xã mở lớp bổ túc văn hoá tại chức cho cán bộ xã.

    Đi đôi với việc củng cố cơ sở, Đảng bộ rất coi trọng việc kiện toàn cấp huyện. Sau Đại hội, đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện, thành phố đã đi vào ổn định, đoàn kết nội bộ được củng cố, ý thức chủ động lãnh đạo phong trào rõ hơn, phương thức chỉ đạo được cải tiến theo hướng sát cơ sở và đi vào quản lý kinh tế, kỹ thuật. Một số huyện đã có ý thức và xây dựng được kế hoạch nhằm tạo ra cơ sở vật chất, củng cố cơ sở Đảng, đào tạo cán bộ một cách lâu dài. Nhiều ngành có tiến bộ trong việc phục vụ nhiệm vụ trung tâm và chỉ đạo quản lý kinh tế.

    Kết quả đạt được trong năm 1972 chưa thật trọn vẹn và vững chắc như việc phục vụ cho tiền tuyến chưa đều, chậm khắc phục mặt yếu kém trong kinh tế; công tác vận động quần chúng và xây dựng Đảng chưa theo kịp yêu cầu của nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài. Nhưng những thắng lợi mà Đảng bộ, quân, dân trong tỉnh đã đạt được là hết sức to lớn, góp phần cùng cả nước đánh bại và hạ uy thế của không quân, hải quân Mỹ, nêu cao quyết tâm chi viện cho cách mạng miền Nam. Thắng lợi này bắt nguồn từ đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng; từ truyền thống yêu nước và cách mạng, ý chí quật cường của nhân dân trong tỉnh; đánh dấu bước trưởng thành lớn lao của Đảng bộ trong lãnh đạo và tổ chức chỉ đạo, quán triệt đường lối quân sự của Đảng; kết hợp xây dựng kinh tế với tăng cường tiềm lực quốc phòng, sản xuất với chiến đấu; xây dựng và sử dụng bộ máy nhà nước và các đoàn thể chính trị để động viên quần chúng; tạo ra được sự nhất trí cao độ về chính trị và tinh thần trong nhân dân. Đi đôi với những thành công trong lãnh đạo kinh tế, Đảng bộ đã thành công trong lãnh đạo quân sự đặc biệt là chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, tạo ra thế và lực vững chắc là nhân tố quyết định thắng lợi ở địa phương.

    Bị thất bại trên chiến trường miền Nam và thất bại trong chiến dịch đánh phá miền Bắc mà trọng tâm là Thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng (12-1972), buộc đế quốc Mỹ phải ký kết Hiệp định Pari về Việt Nam vào ngày 27-1-1973, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình. Quân và dân ta đã "đánh cho Mỹ cút", chuẩn bị điều kiện để tiến lên "đánh cho ngụy nhào" sau này.

    Qua bốn năm ra sức phấn đấu khắc phục hậu quả chiến tranh và thiên tai, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân trong tỉnh khôi phục và phát triển kinh tế, ra sức chi viện cho cách mạng miền Nam. Nhiều điển hình tốt, nhiều nhân tố mới đã xuất hiện, nhiều mặt trở thành tiêu biểu của toàn miền Bắc. Các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên được rèn luyện và trưởng thành. Bộ máy chính quyền được củng cố, chức năng quản lý nhà nước, quản lý xã hội được phát huy. Trên cơ sở đó, quân dân trong tỉnh cùng quân dân toàn miền Bắc đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc Mỹ. Những thắng lợi và tiến bộ trên có một ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo tiền đề để đưa phong trào tiếp tục tiến lên.BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com