Nam Định - Thay đổi hành chính qua các thời kỳ

02:10, 07/10/2011

[links()]

…Vào đời Hùng Vương, vùng đất Nam Định ngày nay thuộc bộ Lục Hải (một trong 15 bộ của nước Văn Lang bấy giờ).

Thời Tam Quốc, thuộc châu Giao.
Thời thuộc Lương, thuộc quận Ninh Hải.
Thời thuộc Tùy, thuộc quận Giao Chỉ.
Đầu thời thuộc Đường, đặt làm châu Tống.
Vào thời nhà Lý, thuộc lộ Hoàng Giang.

Thời Trần, vùng đất Nam Định ngày nay thuộc hai phủ: Thiên Trường và Kiến Hưng. 

Mô tả ảnh.

Thời thuộc Minh, năm Vĩnh Lạc thứ 5 (1407) đổi phủ Thiên Trường thành phủ Phụng Hóa, đổi phủ Kiến Hưng thành phủ Kiến Bình.

Đầu thời Lê, cả nước chia thành 5 đạo, vùng đất Nam Định ngày nay thuộc Nam Đạo.

Đời Lê Thánh Tông, chia cả nước thành 12 đạo thừa tuyên, Nam Định ngày nay thuộc thừa tuyên Sơn Nam. Đến đời Hồng Đức (1470-1497) đổi thành xứ Sơn Nam. Đầu thế kỷ XVI gọi là trấn Sơn Nam (trấn Sơn Nam tương ứng với các tỉnh phía nam đồng bằng Bắc Bộ ngày nay).

Năm Cảnh Hưng thứ 2 (1741), trấn Sơn Nam chia thành hai lộ Sơn Nam Thượng và Sơn Nam Hạ. Lộ Sơn Nam Hạ gồm 5 phủ: Tiên Hưng, Thái Bình, Kiến Xương (tỉnh Thái Bình ngày nay) và Thiên Trường, Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định ngày nay).

Thời Tây Sơn đổi thành trấn Sơn Nam Hạ.

Đầu thế kỷ XIX, phủ Thiên Trường và phủ Nghĩa Hưng (vùng đất Nam Định ngày nay) bao gồm 8 huyện với 68 tổng và 578 đơn vị xã, thôn.

Năm 1822, trấn Sơn Nam Hạ đổi thành trấn Nam Định. Từ đây chính thức xuất hiện địa danh Nam Định, với tư cách là đơn vị hành chính cấp trấn.

Năm 1832, Minh Mệnh chia đặt các tỉnh. Tỉnh Nam Định vẫn bao gồm phần đất trấn Nam Định (gồm 5 phủ). Phần đất thuộc tỉnh Nam Định ngày nay vẫn cơ bản tương đương với hai phủ Thiên Trường và Nghĩa Hưng.

Sau khi chiếm được Bắc Kỳ, thực dân Pháp tiến hành hàng loạt các thay đổi hành chính. Toàn quyền Đông Dương đã tách các phủ Thái Bình, Kiến Xương thuộc tỉnh Nam Định cùng với huyện Thần Khê, tỉnh Hưng Yên thành lập tỉnh Thái Bình. Từ đây địa giới tỉnh Nam Định về cơ bản tương đương với hiện nay.

Ngày 17-10-1921, Toàn quyền Đông Dương đã quyết định thành lập thành phố Nam Định, được hưởng quy chế của thành phố cấp III.

Cuối thời kỳ Pháp thuộc, Nam Định là một trong 29 tỉnh của Bắc Kỳ.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Nam Định là một trong 10 tỉnh thuộc Liên khu III gồm 9 huyện, 158 xã.

Từ sau Cách mạng Tháng Tám, địa giới hành chính tỉnh Nam Định có sự thay đổi lớn.

Ngày 21-4-1965, sáp nhập hai tỉnh Hà Nam và Nam Định thành một đơn vị hành chính mới lấy tên là tỉnh Nam Hà.

Ngày 27-12-1975, hợp nhất hai tỉnh Nam Hà và Ninh Bình thành một đơn vị hành chính mới lấy tên là tỉnh Hà Nam Ninh.

Ngày 26-12-1991, chia tỉnh Hà Nam Ninh thành 2 tỉnh Nam Hà và Ninh Bình.

Ngày 6-11-1996, tách tỉnh Nam Hà thành 2 tỉnh Nam Định và Hà Nam. Tỉnh Nam Định có diện tích tự nhiên 1.637,4km2, tỉnh lỵ đặt tại thành phố Nam Định.

Theo: Địa chí Nam Định

[links()]BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com