Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết việc làm cho người lao động

08:01, 06/01/2015

Trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế thế giới, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô sản xuất, kinh doanh, nhiều lao động bị mất việc làm, tỉnh ta đã triển khai các biện pháp thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Năm 2014, UBND tỉnh đã đề ra chỉ tiêu giải quyết việc làm mới cho 31 nghìn lao động. Để thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và hoàn thành chỉ tiêu giải quyết việc làm mới cho người lao động của tỉnh, Sở LĐ-TB và XH chủ động phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về các chủ trương, chế độ chính sách ưu đãi, pháp luật của Nhà nước đối với công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động cũng như quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động trong việc học nghề, tự tạo việc làm, tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (Sở LĐ-TB và XH) duy trì hoạt động của sàn giao dịch việc làm vào ngày 10 hằng tháng, cung cấp thông tin thị trường lao động cho người lao động. Đến hết tháng 12-2014, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tư vấn, giới thiệu việc làm và học nghề cho trên 7.500 lượt người, bằng 136% kế hoạch; tư vấn, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động cho 2.300 người, đạt 230% kế hoạch. Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã thành lập trang thông tin điện tử vieclamnamdinh.com cung cấp các văn bản pháp luật về lao động việc làm, cung cấp thông tin hồ sơ người tìm việc và thông tin việc làm trống cho người lao động, thu hút khoảng 500 nghìn lượt người truy cập khai thác thông tin mỗi năm. Sở LĐ-TB và XH đã biên soạn, phát hành 7.000 cuốn sổ tay tuyên truyền về công tác đào tạo nghề, việc làm và công tác xuất khẩu lao động phát cho người lao động, các doanh nghiệp và cán bộ LĐ-TB và XH các cấp; tổ chức 4 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác việc làm, xuất khẩu lao động và dạy nghề cho 754 cán bộ LĐ-TB và XH cấp huyện, cấp xã và cán bộ Đoàn tỉnh và cấp huyện nhằm nâng cao năng lực quản lý lao động, việc làm ở cơ sở.

Cty TNHH Sunrise Spinning (KCN Bảo Minh) chuyên sản xuất các sản phẩm dệt, may, tạo việc làm cho gần 400 lao động.
Cty TNHH Sunrise Spinning (KCN Bảo Minh) chuyên sản xuất các sản phẩm dệt, may, tạo việc làm cho gần 400 lao động.

Sở LĐ-TB và XH cũng đã tiến hành ghi chép phiếu thu thập thông tin hộ gia đình để xây dựng nguồn dữ liệu phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường lao động của tỉnh, giúp các đơn vị khai thác, sử dụng nguồn dữ liệu hiệu quả; đồng thời tích cực tìm hiểu, nghiên cứu thông tin về thị trường lao động trong và ngoài nước. Cùng với các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin về lao động, việc làm, ngành LĐ-TB và XH phối hợp với các địa phương và các cơ sở dạy nghề triển khai hiệu quả công tác đào tạo nghề cho người lao động. Toàn tỉnh đã đào tạo nghề cho trên 30 nghìn lao động, trong đó đào tạo nghề cho 11.500 lao động nông thôn theo Quyết định 1956, đạt 100% kế hoạch, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 57% và tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề lên 38,5%, giúp người lao động có cơ hội việc làm, thu nhập ổn định. Các huyện, thành phố còn phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức giới thiệu việc làm và kết nối đầu ra cho lao động sau đào tạo, đảm bảo người lao động có mức lương và các điều kiện làm việc phù hợp. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả Dự án vay vốn tạo việc làm trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm, tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập cho người lao động. Theo số liệu của Ngân hàng CSXH tỉnh, dư nợ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm tỉnh tính đến hết tháng 12-2014 ước đạt 73,35 tỷ đồng, với tổng số 2.452 khách hàng; trong đó có 1.775 doanh nghiệp, cơ sở vay vốn đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh. Riêng năm 2014 có 1.241 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cá nhân vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm đầu tư mua sắm trang thiết bị, mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm mới cho 2.100 lao động. Doanh số thu nợ đạt trên 35 tỷ đồng. Để quản lý chặt chẽ và phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, Ngân hàng CSXH tỉnh phối hợp với Sở LĐ-TB và XH, các tổ chức, đoàn thể, các địa phương chủ động trong công tác điều hành, quản lý nguồn vốn cho vay  theo phân cấp, đầu tư cho các chương trình, dự án sử dụng nhiều lao động, cho vay giải quyết việc làm hộ, nhóm hộ… Các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác hướng dẫn xây dựng dự án, thẩm định, quản lý và điều hành cho vay vốn của Quỹ quốc gia về việc làm tại các huyện, thành phố để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đồng thời tư vấn, giám sát các hộ, doanh nghiệp, cơ sở vay vốn sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, hiệu quả, tự tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Qua kiểm tra, đánh giá, 100% số hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Việc thu nợ, thu lãi đều được thực hiện đầy đủ, đúng kỳ hạn.

Với các biện pháp đồng bộ, triển khai hiệu quả các dự án, các hoạt động trong Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm, năm 2014 tỉnh ta đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giải quyết việc làm mới cho 31 nghìn lao động, trong đó xuất khẩu lao động là 1.950 người (đạt 100%), tạo việc làm trong nước cho 29.050 người (đạt 100%). Bên cạnh kết quả đạt được, công tác giải quyết việc làm cho người lao động hiện nay còn gặp khó khăn do giữa cung và cầu lao động chưa “gặp” nhau. Các doanh nghiệp tuyển dụng lao động chủ yếu là lao động phổ thông hoặc qua đào tạo nghề, nhu cầu về lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật rất ít; trong khi đó, lao động có nhu cầu việc làm phần lớn là có trình độ chuyên môn, kỹ thuật và mong muốn tìm được việc làm theo đúng ngành nghề được đào tạo. Ngoài ra, người lao động chưa có thói quen tìm đến Sàn giao dịch việc làm tỉnh, các trung tâm dịch vụ, giới thiệu việc làm để nắm bắt các thông tin về thị trường lao động, được tư vấn giới thiệu việc làm. Để tiếp tục đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm cho người lao động, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và của tỉnh về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là hoạt động xuất khẩu lao động. Duy trì và nâng cao chất lượng các phiên giao dịch việc làm. Nâng cao hiệu quả khai thác thông tin thị trường lao động, tư vấn giới thiệu việc làm, dạy nghề. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm, góp phần giải quyết thêm nhiều việc làm mới, nâng cao thu nhập cho người lao động./.

Bài và ảnh: Minh TânBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com