Kho bạc Nhà nước Nam Định hướng tới xây dựng Kho bạc số

08:06, 14/06/2022

Năm 2022 là năm đầu Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nam Định triển khai thực hiện bản “Kiến trúc tổng thể hướng tới Kho bạc số” theo Quyết định số 2739/QĐ-KBNN được KBNN Việt Nam ban hành ngày 4-6-2021 nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống KBNN theo mô hình quản lý, quản trị hiện đại, phục vụ các đơn vị, tổ chức, người dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, là “nền móng” để tiến nhanh đến Kho bạc số vào năm 2030.

Xây dựng Kho bạc số góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ đưa các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vào sử dụng. (Trong ảnh: Kiên cố hoá kênh mương tại xóm Lạc Thuần, xã Giao Châu, huyện Giao Thuỷ).
Xây dựng Kho bạc số góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ đưa các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vào sử dụng. (Trong ảnh: Kiên cố hoá kênh mương tại xóm Lạc Thuần, xã Giao Châu, huyện Giao Thuỷ).

Hiện tại, kiến trúc tổng thể về hệ thống công nghệ thông tin của KBNN đã hình thành; trong đó, TABMIS đóng vai trò trung tâm, kết nối, trao đổi dữ liệu với các hệ thống, ứng dụng công nghệ thông tin liên quan như hệ thống thu ngân sách Nhà nước (NSNN), hệ thống thanh toán điện tử tập trung với ngân hàng… Đến nay, 100% các đơn vị giao dịch đã tham gia (trừ khối an ninh quốc phòng) chiếm trên 99,5% hồ sơ kiểm soát chi NSNN qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT). Hầu hết các thủ tục hành chính lên mức 4 và được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, vượt 20% so với kế hoạch đã đề ra tại Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 3-6-2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 90% đơn vị giao dịch sử dụng để tra cứu tham vấn số dư tài khoản tại KBNN. Đặc biệt từ năm 2021, KBNN đã tổng hợp giám sát từ xa tiến độ xử lý hồ sơ kiểm soát chi và đánh giá sự hài lòng, thái độ phục vụ khách hàng giao dịch qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, qua đó, đã tạo chuyển biến tích cực về chất lượng phục vụ các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước và các chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đã được đầu tư và phát triển đầy đủ, đồng bộ, đáp ứng mục tiêu hiện đại hoá công nghệ thông tin của KBNN. 

Để cùng cả hệ thống tiến nhanh về đích trong giai đoạn phát triển mới, KBNN Nam Định đã có những bước khởi động từ việc kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cải cách thủ tục hành chính, số hóa các giao dịch thu, chi NSNN. Cùng với đó, KBNN Nam Định sẽ thực hiện đào tạo, quy hoạch, nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ; sẵn sàng triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin của KBNN. Ngoài ra, KBNN Nam Định tập trung thực hiện tốt rà soát, chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, áp dụng công nghệ hiện đại vào các quy trình, hoạt động nghiệp vụ KBNN trên địa bàn như: DVCTT, thanh toán song phương điện tử, thanh toán điện tử với hệ thống ngân hàng, phối hợp thu với ngân hàng; quản lý, kiểm soát chi đầu tư qua KBNN… Đến nay, hệ thống KBNN Nam Định đã mở 41 tài khoản thanh toán và tài khoản chuyên thu với 7 ngân hàng thương mại cổ phần, phối hợp thu với tổng số 50 điểm thu NSNN trên địa bàn nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, phí, lệ phí vào NSNN; tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ, Bộ Tài chính và KBNN. Đồng thời triển khai thực hiện phối hợp thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của KBNN. Đến hết ngày 31-5-2022, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh đạt 3.835 tỷ 196 triệu đồng, đạt 58% dự toán và bằng 134% so với cùng kỳ. 

Bên cạnh đó, KBNN Nam Định thường xuyên quán triệt các đơn vị thuộc và trực thuộc tăng cường công tác kiểm soát, thanh toán các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo kịp thời theo đúng quy định. Tiếp tục thực hiện rà soát chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống THBC-LAN sang Chương trình kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư qua KBNN (Chương trình ĐTKB-GD) đối với các dự án tiếp tục theo dõi, kiểm soát trên ĐTKB-GD, đồng thời thực hiện cập nhật phiên bản nâng cấp Chương trình ứng dụng ĐTKB-GD. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện giao dịch DVCTT tới các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN. KBNN Nam Định đã ban hành Công văn số 502/KBNĐ-KSC ngày 19-5-2022 về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý hồ sơ cam kết chi, kiểm soát chi trên hệ thống DVCTT của KBNN. 5 tháng đầu năm 2022, KBNN Nam Định đã thực hiện giải ngân 1.374 tỷ 577 triệu đồng, đạt 26% so với kế hoạch bộ, cơ quan Trung ương/địa phương triển khai, đạt 34% so với kế hoạch vốn KBNN Nam Định thực nhận. Trong quá trình kiểm soát thanh toán, các chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) gửi hồ sơ thanh toán đến KBNN Nam Định nhưng chưa đủ điều kiện thanh toán theo quy định, KBNN Nam Định đã yêu cầu bổ sung là 2.073 món với số tiền 747 tỷ 436 triệu đồng, từ chối thanh toán 34 món với số tiền 15 tỷ 060 triệu đồng.

Theo Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030, KBNN Nam Định phấn đấu đến năm 2025, vận hành trên dữ liệu số và hoàn thành nền tảng Kho bạc số; cơ bản toàn bộ các giao dịch thu, chi NSNN qua KBNN được thực hiện theo phương thức điện tử (trừ các giao dịch thuộc phạm vi bí mật Nhà nước); liên thông dữ liệu số của các khâu lập dự toán, phân bổ, chấp hành, kế toán, kiểm toán và quyết toán NSNN. Chia sẻ thông tin, dữ liệu thu, chi NSNN theo thời gian thực, hoàn thiện cơ chế kiểm soát chi NSNN theo hướng kiểm soát theo rủi ro. Sau năm 2025, tập trung nghiên cứu, phát triển các dịch vụ theo nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan Nhà nước; đến năm 2030, hoàn thành xây dựng Kho bạc số. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, thời gian tới, KBNN Nam Định tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính toàn diện trên các mặt về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Thực hiện chỉ đạo của KBNN về cải cách thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và chia sẻ thông tin, dữ liệu điện tử nhằm đơn giản hóa về hồ sơ, thủ tục hành chính và nội dung kiểm soát thanh toán, rút ngắn thời gian giải quyết. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai DVCTT và triển khai cổng dữ liệu phục vụ quy trình thanh toán lương, thanh toán tự động điện, nước, viễn thông qua DVCTT; gia tăng các tiện ích để hỗ trợ cho người sử dụng. Tiếp tục triển khai khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với chất lượng phục vụ của từng đơn vị trong hệ thống KBNN Nam Định. Tiếp tục triển khai chương trình cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi NSNN. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ. Tập trung tham gia triển khai và hoàn thành đúng tiến độ các đề án, dự án hiện đại hóa công nghệ thông tin trong hệ thống KBNN; thực hiện các nhiệm vụ về an toàn bảo mật hệ thống, quản trị hệ thống, đảm bảo kỹ thuật công nghệ thông tin của KBNN Nam Định. Bên cạnh đó, KBNN Nam Định bám sát, tập trung triển khai và hoàn thành đúng tiến độ các đề án, dự án, nhiệm vụ hiện đại hóa công nghệ thông tin trong toàn hệ thống./.

Bài và ảnh: Đức ToànBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com