Huyện Trực Ninh hiện đại hóa nền hành chính

08:09, 15/09/2021

Những năm gần đây, huyện Trực Ninh đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Nông thôn mới xã Trực Đại.
Nông thôn mới xã Trực Đại.

Đồng chí Lưu Văn Dương, Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh cho biết: Để công tác CCHC thực sự đi vào chiều sâu, có hiệu quả, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, các bộ, ngành và của tỉnh về công tác CCHC theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII) đẩy mạnh thực hiện CCHC, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn. Huyện chỉ đạo củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, các xã, thị trấn; đẩy mạnh rà soát thủ tục hành chính (TTHC); tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất. UBND huyện thường xuyên quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và lồng ghép trong các hội nghị để tuyên truyền, phổ biến về Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước của tỉnh và địa phương. Tăng cường sự hiểu biết, tham gia góp ý của người dân, tổ chức về CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC; lợi ích của việc sử dụng các dịch vụ công do cơ quan hành chính Nhà nước cung cấp; khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích nhằm tiết kiệm chi phí của người dân, tổ chức và nguồn lực xã hội. Trong công tác cải cách TTHC, huyện đã chỉ đạo Văn phòng HĐND, UBND huyện thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thực hiện việc rà soát, đơn giản hóa TTHC; công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện (227 TTHC trong 10 lĩnh vực) và UBND cấp xã (99 TTHC) trên Cổng thông tin điện tử huyện và tại trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Đến nay, 100% cơ quan hành chính Nhà nước ở Trực Ninh đã triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của huyện và 21 xã, thị trấn được bố trí thuận tiện trong khuôn viên trụ sở, trong đó dành 50% diện tích làm nơi ngồi chờ cho tổ chức, cá nhân và đầu tư đầy đủ các trang thiết bị cho công chức, viên chức làm việc; quạt, ghế ngồi chờ cho tổ chức, cá nhân đến làm TTHC. Đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được lựa chọn là những người có kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng được yêu cầu công việc và được tập huấn các kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết cho thực hiện nhiệm vụ. Trong 8 tháng đầu năm 2021, các cơ quan chuyên môn của huyện đã tiếp nhận và giải quyết 1.650 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100% hồ sơ tiếp nhận giải quyết đúng hẹn, đang giải quyết 1 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn, sự nỗ lực của huyện và các cơ quan, ban, ngành đã tạo sự hài lòng cho người dân khi cần làm TTHC.

Một trong những nội dung về CCHC của Trực Ninh được tỉnh ghi nhận, đánh giá cao, đó là “hiện đại hóa nền hành chính”. Đây cũng nội dung được huyện xác định là khâu quan trọng của tiến trình CCHC. Để thực hiện nội dung này huyện đã chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính. Hiện 100% cán bộ, công chức các cơ quan hành chính Nhà nước của huyện và các xã, thị trấn được trang bị máy tính có kết nối internet, hộp thư điện tử công vụ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến với 2 điểm cầu tại huyện và 21 điểm cầu tại 21 xã, thị trấn được triển khai vận hành phục vụ tốt cho các cuộc họp của tỉnh với UBND huyện và các cuộc họp của huyện với các xã, thị trấn; đặc biệt là các cuộc họp trực tuyến phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19. Hoạt động chỉ đạo điều hành, gửi và nhận văn bản điện tử được triển khai đồng bộ trên phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, khai thác hiệu quả trên Cổng thông tin điện tử của huyện; đến nay đã cấp gần 400 tài khoản cho cán bộ, công chức, nhân viên để thực hiện trao đổi văn bản điện tử. Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử trên mạng trong nội bộ các cơ quan Nhà nước ở Trực Ninh đạt 95%; 100% các cơ quan, đơn vị được cấp chứng thư số đã triển khai ứng dụng chữ ký số trong gửi, nhận văn bản, tài liệu điện tử; 100% xã, thị trấn có Trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin hoạt động và lãnh đạo điều hành. Trong thời gian qua, huyện Trực Ninh chỉ đạo việc xây dựng, chuyển đổi, duy trì vận hành áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015, kết hợp với công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế “một cửa”. Đến nay, 100% cơ quan chuyên môn, 11/21 xã, thị trấn đã thực hiện tự công bố ISO 9001; dự kiến hết năm 2021 huyện có thêm 10 xã xây dựng, áp dụng ISO 9001:2015, đưa tỷ lệ cơ quan Nhà nước áp dụng ISO lên 100%. Năm 2020, Trực Ninh đạt 62,95/70 điểm về chỉ số CCHC. Trong 5 năm qua, huyện luôn là một trong ba địa phương dẫn đầu về CCHC khối các huyện, thành phố. Thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục duy trì, nâng cao chỉ số CCHC. Các xã, thị trấn đẩy mạnh cung cấp và tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến đến người dân và doanh nghiệp, thực hiện giải quyết TTHC thông qua hệ thống “một cửa điện tử” nhằm giảm thời gian, số lần cá nhân, tổ chức phải đến trực tiếp cơ quan Nhà nước thực hiện các TTHC.

Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp mà công tác CCHC của huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến quan trọng, nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com