Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Xuân Kiên

07:03, 02/03/2021

Sau khi “về đích” xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2014, xã Xuân Kiên (Xuân Trường) tiếp tục được huyện chọn làm điểm triển khai chương trình xây dựng xã NTM nâng cao. Thực hiện chủ trương của huyện, của tỉnh, Đảng bộ xã Xuân Kiên đã tập trung lãnh đạo, nêu cao vai trò của các tổ chức đảng và tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong mọi lĩnh vực; tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xây dựng NTM nâng cao. Ngày 28-9-2020, xã Xuân Kiên được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019 tại Quyết định số 2400/QĐ-UBND.

Một góc xã nông thôn mới nâng cao Xuân Kiên.
Một góc xã nông thôn mới nâng cao Xuân Kiên.

Xuân Kiên hôm nay đang “thay da, đổi thịt” với các công trình khang trang, sạch đẹp, nhiều mô hình kinh tế phát huy hiệu quả, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Để có được thành quả đó, Đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ này. UBND xã xây dựng Đề án xã NTM nâng cao, kiểu mẫu với mục tiêu đề ra là xây dựng NTM xã Xuân Kiên phát triển, đảm bảo tính hiện đại và bền vững, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; cảnh quan môi trường thường xuyên xanh - sạch - đẹp; nếp sống văn minh, tiến bộ, giàu bản sắc truyền thống; an ninh trật tự, an toàn, bình yên; kinh tế phát triển, bền vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Xác định nhiệm vụ xây dựng NTM là nhiệm vụ lâu dài và thường xuyên, do vậy Đảng bộ xã đã kiện toàn các Ban chỉ đạo, Ban quản lý dự án, Ban phát triển NTM ở các xóm. Triển khai xây dựng NTM nâng cao, trên cơ sở 19 tiêu chí NTM của Trung ương, tỉnh và huyện, xã cụ thể hóa thành các chỉ tiêu nhằm nâng cao các tiêu chí NTM. Xã đã tập trung mọi nguồn lực, huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân để tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật góp phần tạo nền tảng cho phát triển toàn diện kinh tế - xã hội nông thôn. Hệ thống giao thông nông thôn của xã được xây dựng khang trang, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường với 7,5km đường trục xã, liên xã được nhựa hoá, bê tông hoá; 5,4km đường trục xóm, 12,6km đường dong xóm, 3,09km đường trục chính nội đồng được cứng hoá đảm bảo thuận tiện cho xe cơ giới đi lại; 18km đường ra đồng được đổ đá cấp phối phục vụ sản xuất của người dân. Hệ thống thuỷ lợi cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất và dân sinh của nhân dân với 10/22km kênh cấp 3 do xã quản lý được xây dựng kiên cố, 1,8km bờ vùng sản xuất; các kênh tưới tiêu đảm bảo tốt nhu cầu sản xuất nông nghiệp. Tích cực triển khai nhiệm vụ về đảm bảo vệ sinh môi trường theo tiêu chí NTM nâng cao, xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc bộ phận thu gom, phân loại, xử lý vệ sinh tại khu xử lý rác thải tập trung, thực hiện tốt việc thu gom, xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường. Toàn bộ các trục, tuyến đường giao thông, kênh mương trên địa bàn xã, các khu vực công cộng có đơn vị quản lý tổ chức tổng vệ sinh môi trường định kỳ 2 lần/tháng kết hợp trồng và chăm sóc hoa ở lề đường để tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Từ nguồn ngân sách và nguồn vốn xã hội hóa, địa phương đã trồng được hệ thống cây xanh và hoa trên tuyến đường dài gần 1km từ xóm 15 đến xóm 19A và 0,8km ở khu vực xóm 8. Xã đã chọn 2 xóm 10A và 19A tổ chức thí điểm công tác phân loại rác tại nguồn. UBND xã hỗ trợ kinh phí mua cho mỗi hộ 2 thùng rác riêng biệt để phân loại rác thải vô cơ và hữu cơ. Đến nay cả 520 hộ thuộc 2 xóm thực hiện tốt phân loại rác thải tại hộ; xã phấn đấu đến cuối năm 2021 có 100 cơ sở xóm, hộ gia đình thực hiện việc phân loại rác thải tại nguồn. Các thiết chế văn hoá được đầu tư nâng cấp đồng bộ với nâng cao chất lượng phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa. Đến nay, xã đã xây dựng nhà văn hoá và khu thể thao trung tâm, diện tích 12.691m2, kinh phí 8,3 tỷ đồng. Với cơ chế xã hỗ trợ 200 triệu đồng/nhà văn hoá xóm, hiện cả 13 xóm trong xã đều có nhà văn hóa đạt chuẩn NTM.

Trong lĩnh vực kinh tế, UBND xã đã tập trung các nguồn lực đầu tư cho phát triển sản xuất nông nghiệp, thực hiện đồng bộ các giải pháp về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đặc biệt chú trọng thực hiện giải pháp về quy hoạch, đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được duy trì và phát triển với 11 doanh nghiệp, 473 hộ sản xuất kinh doanh cá thể, ở các ngành nghề chủ yếu như cơ khí, chế biến lâm sản, vật liệu xây dựng, chế biến lương thực, thực phẩm, kinh doanh dịch vụ...; giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.    

Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Kiên cho biết: Qua thực tiễn xây dựng và hoàn thành chương trình NTM nâng cao, xã Xuân Kiên rút ra một số kinh nghiệm tâm đắc là: làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và người dân hiểu rõ sự quan trọng của chương trình mục tiêu xây dựng NTM, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn; tạo sự thống nhất về nhận thức, tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối kết hợp của các ban, ngành; đặc biệt phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM nâng cao. Chú trọng xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao của xã sát với tình hình thực tế, đảm bảo tính khả thi và khả năng huy động nguồn lực của địa phương, triển khai thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở với phương châm những việc dân làm được thì giao cho dân làm. Ưu tiên nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ trực tiếp đến việc sản xuất nông nghiệp, môi trường. Trong thời gian tới, xã Xuân Kiên chủ trương phát huy tối đa nội lực và tranh thủ các nguồn lực khác để tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao đã đạt được; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân để thực hiện và hoàn thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu; phấn đấu đến năm 2025 Xuân Kiên trở thành xã NTM kiểu mẫu./.

Bài và ảnh: Thành Trung


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com