Hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

06:03, 19/03/2021

Năm 2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng đơn giản hóa gắn với ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), giảm thời gian giao dịch. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Tuyên truyền, vận động người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số” của BHXH Việt Nam trên nền tảng thiết bị di động.

BHXH tỉnh đẩy mạnh cải cách TTHC nhằm giải quyết tốt hơn TTHC trong lĩnh vực BHXH cho người dân, doanh nghiệp.
BHXH tỉnh đẩy mạnh cải cách TTHC nhằm giải quyết tốt hơn TTHC trong lĩnh vực BHXH cho người dân, doanh nghiệp.

Tại bộ phận “Một cửa” của BHXH tỉnh, chị Trần Thị Kim, phường Trần Đăng Ninh (thành phố Nam Định) được cán bộ BHXH hướng dẫn đăng ký và cài đặt  thành công ứng dụng VssID - “VssID - Bảo hiểm xã hội số” trên điện thoại di động. Chị Kim chia sẻ: “Thông qua phương tiện truyền thông, tôi đã biết BHXH Việt Nam ra mắt ứng dụng giúp người lao động tiếp cận được thông tin, thực hiện các dịch vụ công nhanh chóng, tiện lợi. Sau khi cài đặt ứng dụng VssID, tất cả quá trình tham gia BHXH của tôi được hiển thị đầy đủ. Thông qua ứng dụng, tôi có thể tự theo dõi quá trình đóng, hưởng của mình; đây quả là một ứng dụng mang lại nhiều tiện ích cho người dân”. Đồng chí Nguyễn Cửu Long, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Việc triển khai ứng dụng VssID là một bước đi quan trọng để ngành BHXH hiện thực hóa mục tiêu và nhiệm vụ xây dựng thẻ BHYT điện tử và sổ BHXH điện tử được quy định trong Luật BHXH, Luật BHYT; “ứng dụng điện thoại thông minh trong thanh toán BHYT, BHXH”, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số của ngành BHXH, góp phần thực hiện những nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH. VssID là dịch vụ tiện ích trên thiết bị điện thoại thông minh hoạt động trên nền tảng 2 kho ứng dụng Google Play - hệ điều hành Android và AppStore - hệ điều hành IOS. Ở bước đầu triển khai, VssID có nhiều tính năng, tiện ích phục vụ linh hoạt các nhu cầu thông tin thiết yếu cho người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN như: Cung cấp các thông tin về thẻ BHYT; quá trình tham gia (BHXH, BHYT, BHTN); thông tin hưởng các chế độ một lần (Ốm đau, thai sản); sổ khám chữa bệnh (KCB) cung cấp lịch sử KCB BHYT của người tham gia từ năm 2017 - thời điểm BHXH Việt Nam và các cơ sở KCB BHYT chính thức liên thông dữ liệu KCB BHYT của người tham gia trên Hệ thống thông tin giám định BHYT cho đến nay... VssID còn cung cấp các tiện ích như: Tra cứu mã số BHXH; cơ quan BHXH Việt Nam; cơ sở KCB ký hợp đồng KCB BHYT; cơ sở KCB cấp giấy nghỉ hưởng chế độ BHXH; đơn vị tham gia BHXH; điểm thu, đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình… Ngoài ra, ứng dụng còn hỗ trợ tư vấn trực tuyến 24/7 (trả lời tự động - Chatbot, tổng đài hỗ trợ 19009068, email, câu hỏi thường gặp) để kịp thời giải đáp, tư vấn, hỗ trợ các câu hỏi, băn khoăn, thắc mắc về BHXH, BHYT, BHTN cho người dân. Đồng thời, cung cấp các tin tức hoạt động của ngành BHXH Việt Nam; các video về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN... giúp người dân hiểu rõ hơn về lợi ích, quyền lợi được hưởng cũng như cách thức khi tham gia BHXH, BHYT.

Theo đồng chí Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Cửu Long, ngay sau khi BHXH Việt Nam ra mắt ứng dụng VssID, BHXH tỉnh đã có văn bản chỉ đạo triển khai trong phạm vi toàn tỉnh; xây dựng kế hoạch truyền thông, thành lập các tổ triển khai, hướng dẫn đăng ký cài đặt ứng dụng VssID trong các doanh nghiệp và người dân. BHXH tỉnh quán triệt, yêu cầu 100% cán bộ, viên chức, người lao động thuộc hệ thống BHXH tỉnh đơn vị đăng ký tài khoản giao dịch điện tử theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam; thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên thiết bị di động của mỗi cá nhân; đánh giá, góp ý đối với ứng dụng VssID. Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh trong việc phối hợp với các đơn vị nhằm triển khai hoạt động truyền thông cao điểm bằng hình thức phù hợp với các đối tượng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Triển khai rộng rãi, đẩy mạnh phát triển số lượng người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT sử dụng ứng dụng VssID. Phối hợp với bưu điện, cơ sở KCB BHYT, các đơn vị cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng (iVAN) để tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai đến người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Thực hiện tư vấn hướng dẫn ngay tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại BHXH tỉnh.

Năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC nhằm giải quyết tốt hơn TTHC trong lĩnh vực BHXH cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng nhanh gọn, thuận lợi, góp phần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Về lĩnh vực thu, cấp sổ thẻ, BHXH tỉnh tích cực xây dựng cơ sở dữ liệu về tham gia BHXH, BHYT; đẩy mạnh giao dịch điện tử về thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có trên 3.000 đơn vị sử dụng lao động giao dịch qua phần mềm Quản lý thu, sổ thẻ (chiếm trên 90% tổng số đơn vị tham gia BHXH, BHYT). Về lĩnh vực giải quyết chế độ BHXH và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHXH tỉnh tăng cường thực hiện giao dịch điện tử trong giải quyết chế độ BHXH; phối hợp với các cơ sở y tế thực hiện đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký sử dụng trên “Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH” trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT và phần mềm Xét duyệt chính sách nhằm ngăn ngừa các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH. Hoàn thành việc cập nhật dữ liệu thông tin người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ chi trả. Để tạo điều kiện cho người hưởng trong việc nhận lương hưu và trợ cấp BHXH, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh, các ngân hàng thương mại trên địa bàn vận động, khuyến khích người hưởng nhận chế độ BHXH, BHTN qua tài khoản cá nhân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Nam Định và BHXH Việt Nam về việc đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Đến hết năm 2020, tổng số chi các chế độ BHXH, BHYT, BHTN là 6.658,0 tỷ đồng.

Trong năm 2021, BHXH tỉnh tiếp tục tuyên truyền, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực BHXH, BHYT trên Cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công của ngành BHXH, đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua giao dịch điện tử nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn tăng cường về giao dịch điện tử đối với việc giải quyết chế độ ốm đau, thai sản và đẩy dữ liệu lên Hệ thống lưu trữ tập trung và hướng dẫn các đơn vị trong việc giao dịch hồ sơ điện tử và giao nhận hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích. Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu người lao động tham gia BHXH cho Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh (Sở LĐ-TB và XH) trong rà soát, kiểm tra để giải quyết chế độ BHTN cho người lao động, góp phần đảm bảo an toàn quỹ BHXH, BHTN. Thực hiện chặt chẽ quy trình giám định trong công tác KCB BHYT, đảm bảo đúng chế độ chính sách, đúng đối tượng và quyền lợi cho người tham gia BHYT khi đi KCB tại các cơ sở y tế. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, tập trung vào nhóm đối tượng là nông dân, lao động khu vực phi chính thức; phát huy vai trò của những tổ chức, cá nhân có uy tín trong cộng đồng dân cư để vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chuyên môn để xử lý kịp thời những phát sinh, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, tiếp tục duy trì kỷ cương hành chính, thực hiện chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn đủ sức hoàn thành nhiệm vụ./.

Bài và ảnh: Việt Thắng


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com