Thực hiện lộ trình bảo hiểm xã hội toàn dân, góp phần an sinh xã hội

05:01, 08/01/2021

Công tác thu, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, BHXH tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và cơ bản nhất đáp ứng yêu cầu tăng trưởng quỹ BHXH và đảm bảo chi trả các chế độ BHXH cho người lao động. Năm 2020, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã đạt chỉ tiêu và mục tiêu đề ra trong thực hiện lộ trình BHXH toàn dân. Đến 31-12-2020, số người tham gia BHXH bắt buộc là 190.292 người; số người tham gia BHTN là 179.061 người, tăng 6.778 người so với năm 2019; số người tham gia BHXH tự nguyện là 16.427 người, tăng 7.036 người so với năm 2019.

Cán bộ BHXH tỉnh ra quân phát tài liệu tuyên truyền phát triển BHXH toàn dân.
Cán bộ BHXH tỉnh ra quân phát tài liệu tuyên truyền phát triển BHXH toàn dân.

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, trong những tháng đầu năm 2020, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH gặp nhiều khó khăn vì các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch, vận tải, may mặc… bị ảnh hưởng nặng nề dẫn đến phải giảm lao động hàng loạt. Tại tỉnh ta, từ khi Chính phủ công bố dịch (ở thời điểm tháng 3-2020 đến thời điểm hiện tại), số lao động giảm là 30.148 người; giảm số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp xấp xỉ 130 tỷ 812 triệu đồng. BHXH tỉnh đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ “kép”, hoàn thành chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao. Trong đó, BHXH tỉnh phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện tốt công tác thu BHXH, BHTN. Phối hợp với cơ quan thuế tăng cường quản lý tập hợp thông tin về đơn vị, cá nhân nộp thuế, nộp BHXH; phối hợp thanh tra trốn đóng BHXH; hợp tác với các ngân hàng thương mại trong công tác thu, thu nợ BHXH, BHTN. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; giảm thủ tục, thời gian thực hiện thu nộp BHXH, BHYT, BHTN. Đến 31-12-2020, số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 4.488,09 tỷ đồng. Việc chi trả các chế độ BHXH, BHTN cho người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn, đầy đủ, kịp thời. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực chi trả được đơn giản, nhiều thành phần hồ sơ được loại bỏ, tạo thuận lợi cho người hưởng. Việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua Bưu điện tiếp tục đi vào ổn định, đội ngũ cán bộ thực hiện chi trả đã từng bước nâng cao nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm góp phần đảm bảo chi trả đúng đối tượng, đúng chế độ, kịp thời về thời gian và an toàn tiền mặt. Ngoài ra, để tạo điều kiện cho người hưởng trong việc nhận lương hưu và trợ cấp BHXH, Bưu điện, cơ quan BHXH phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn vận động, khuyến khích người hưởng nhận chế độ BHXH, BHTN qua tài khoản cá nhân theo chỉ đạo về việc đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng. Đến hết năm 2020, tổng số chi các chế độ BHXH, BHYT, BHTN là 6.658,0 tỷ đồng. Công tác giải quyết các chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đảm bảo. Công tác thẩm định xét duyệt các chế độ BHXH ngắn hạn luôn được thực hiện đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, các đơn vị sử dụng lao động đến liên hệ làm việc được dễ dàng, nhanh gọn, đúng thời gian. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người lao động bị mất việc làm do dịch COVID-19 mà chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, BHXH tỉnh chỉ đạo các đơn vị thực hiện tiếp nhận đề nghị của đơn vị, người lao động qua bưu điện, giao dịch điện tử, chuyển Fax, xác nhận việc tham gia BHXH cho người lao động, đảm bảo kịp thời hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đồng thời, phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai rà soát và hoàn thành thu thập thông tin người hưởng trên địa bàn tỉnh báo cáo BHXH Việt Nam. Đến nay, tổng số đối tượng đang quản lý và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH 103.276 người.

Đồng chí Trần Văn Dũng, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Năm 2021, thực hiện lộ trình BHXH toàn dân, BHXH tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW và Chương trình hành động số 27-CTr/TU của Tỉnh ủy ngày 9-7-2018 về thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TW; phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTN, BHXH tự nguyện do BHXH Việt Nam giao. Phấn đấu toàn tỉnh có khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; trong đó, nhóm đối tượng là nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 1,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 28% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; có khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với doanh nghiệp; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 82%. Để đạt được các chỉ tiêu trên, BHXH tỉnh tích cực cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Triển khai dịch vụ công trực tuyến trong liên thông thanh toán điện tử, giao dịch điện tử, giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công của ngành trên cổng dịch vụ công quốc gia. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trong thực hiện chính sách bảo hiểm và đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua hệ thống ngân hàng. Tăng cường công tác quản lý quỹ BHXH, công tác thanh tra, kiểm tra để chính sách BHXH, BHYT, BHTN mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Thường xuyên kiểm tra, giám sát đánh giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ tiền BHXH, BHYT và các hành vi tiêu cực, gian lận trục lợi BHXH, BHYT, BHTN. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH; phát huy vai trò của công tác truyền thông trong việc tác động đến các đơn vị sử dụng lao động có dấu hiệu vi phạm luật về BHXH, BHTN để ngăn ngừa vi phạm. Đối với các đơn vị vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN cần thiết phải áp dụng chế tài xử lý hình sự để đấu tranh ngăn ngừa và răn đe, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết việc tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác BHXH.

Tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách, chế độ BHXH, BHTN, về quyền lợi và ý nghĩa an sinh xã hội của chính sách, kiến thức pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH đến các tầng lớp nhân dân, hộ gia đình, chủ sử dụng lao động và người lao động thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan, sinh động; thường xuyên tổ chức đối thoại, tọa đàm, tham vấn trực tiếp với các nhóm đối tượng tại cơ sở, doanh nghiệp về chính sách BHXH. Tích cực vận động nhân dân tham gia BHXH, chú ý tập trung vào các đối tượng không thuộc diện bắt buộc để vận động tham gia BHXH tự nguyện. Xây dựng, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cộng tác  viên, tuyên truyền viên về BHXH tại mỗi địa phương thông qua mạng lưới đại lý thu./.

Bài và ảnh: Việt Thắng


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com