Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc

07:12, 22/12/2020

Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, năm 2020 LLVT tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh ngày càng vững chắc, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tham quan sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện năm 2020.
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tham quan sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện năm 2020.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP). Trong năm, Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh (QPAN) tỉnh tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 114 sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định; chỉ đạo Ban CHQS các huyện thành phố tham mưu mở 1 lớp cho 103 đối tượng 3; mở 74 lớp với 4.219 đối tượng 4, mở 5 lớp cho 547 chức việc tôn giáo, tăng ni... Trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân cũng được nâng lên. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đã hoàn thành 100% chỉ tiêu, bảo đảm đúng luật với chất lượng ngày càng cao. Công tác xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ đảm bảo tỷ lệ so với dân số trong đó có 23,3% là đảng viên. Công tác tổ chức huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc, kết quả đạt khá. Thực hiện tốt đăng ký, phúc tra, nắm và quản lý chặt chẽ nguồn dự bị động viên, sắp xếp, biên chế các đơn vị dự bị động viên tỷ lệ đạt 95,9%; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt 9,7%. Công tác đào tạo, bổ túc sĩ quan dự bị đạt 100% chỉ tiêu. Các chế độ, chính sách đối với quân nhân dự bị được thực hiện đúng quy định. Bên cạnh đó, LLVT tỉnh duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung và xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện tác chiến; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa quân đội với công an và các lực lượng theo Nghị định của Chính phủ; thực hiện nghiêm chế độ đóng quân, canh phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và khắc phục hậu quả thiên tai. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh còn triển khai các biện pháp đồng bộ, quyết liệt trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, gắn với quản lý tư tưởng, các mối quan hệ xã hội quân nhân; 100% cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị, không có vụ việc vi phạm phải xử lý. Khi dịch COVID-19 bùng phát, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, biên phòng và các lực lượng chức năng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh tổ chức các điểm cách ly tập trung của tỉnh và các huyện, thành phố. Các đơn vị đã tích cực, chủ động củng cố doanh trại, cơ sở vật chất với phương châm “4 tại chỗ” với khả năng cao nhất cho phòng, chống dịch của đơn vị và tổ chức tiếp nhận gần 1.500 công dân từ vùng dịch về nước theo chỉ đạo của Quân khu 3 và UBND tỉnh. Công tác tiếp nhận và quản lý người cách ly tại các đơn vị được vận hành linh hoạt, sáng tạo, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Bên cạnh đó, LLVT tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ; rà soát, điều chỉnh, bổ sung văn kiện tác chiến; kịp thời bổ sung các phương án chiến đấu tại chỗ, phương án bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, quân đội và địa phương; hiệp đồng các lực lượng thực hiện nghiêm Nghị định số 03/2020/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; Nghị định số 02/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc phối hợp của dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; rà soát, quản lý nguồn nhân lực tàu, thuyền và phương tiện dân sự của ngư dân 3 huyện ven biển, sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển theo Nghị định số 30/2010/NĐ-CP, Nghị định số 130/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Bộ CHQS tỉnh còn chỉ đạo 12 cuộc diễn tập chỉ huy, cơ quan 1 bên, 1 cấp trên bản đồ có Bộ đội Biên phòng tham gia; 10 cuộc diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp xã tại các trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Trong công tác bảo đảm kỹ thuật, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì đủ số lượng, chất lượng và đồng bộ các loại vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập các cấp an toàn tuyệt đối. Thực hiện tốt việc bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí trang bị kỹ thuật và phòng chống cháy nổ; bảo đảm an toàn tuyệt đối kho, trạm; vận chuyển hơn 535 nghìn km an toàn; có 7 sáng kiến, cải tiến áp dụng vào thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật hiệu quả; thường xuyên quán triệt thực hiện tốt Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”. Với những thành tích đạt được, năm 2020, LLVT tỉnh đã được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá: Nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng (lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên). Xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật chuyển biến tiến bộ, vững chắc. Đổi mới lề lối làm việc, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Tiếp tục xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Duy trì thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; tổ chức huấn luyện, luyện tập theo phương án, sát thực tế; quản lý nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra “điểm nóng”. Triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2021 gồm: Công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ; sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên..; chủ động xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có quy mô hợp lý, phù hợp với từng địa phương, đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng; giữ vững tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ... Thực hiện tốt vai trò là lực lượng nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng KVPT tỉnh vững chắc./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com