Phát triển các mô hình học tập gắn với khuyến học khuyến tài

08:03, 12/03/2020

Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thời gian qua, mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” trên địa bàn tỉnh được củng cố, phát triển vững chắc, cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển sự nghiệp GD và ĐT và phong trào xây dựng xã hội học tập.

Chi 2 họ Vũ Đại tộc, thôn Hậu, xã Nam Cường (Nam Trực) phát thưởng cho các cháu học sinh vượt khó học giỏi trong họ.
Chi 2 họ Vũ Đại tộc, thôn Hậu, xã Nam Cường (Nam Trực) phát thưởng cho các cháu học sinh vượt khó học giỏi trong họ.

Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Sở GD và ĐT chỉ đạo triển khai thực hiện thí điểm, nhân rộng các mô hình học tập; kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập ở cơ sở. Bên cạnh đó, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Sở LĐ-TB và XH, Sở NN và PTNT, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội LHPN, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh (CCB)… chỉ đạo các cấp Hội cơ sở vận động xây dựng quỹ khuyến học, khuyến khích con em hội viên học tập tốt, vận động hội viên tham gia phong trào học tập suốt đời. Tiêu biểu như Hội LHPN tỉnh xây dựng Quỹ khuyến học “Hoàng Ngân”, Hội CCB tỉnh xây dựng quỹ khuyến học “Vòng tay đồng đội”… Hội Khuyến học tỉnh thường xuyên phối hợp với Báo Nam Định, Đài PT-TH tỉnh tuyên truyền các hoạt động khuyến học, các mô hình học tập trong toàn tỉnh; xuất bản Bản tin Khuyến học với nội dung gồm: đăng tải các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 281 của Trung ương Hội Khuyến học, của tỉnh, nội dung tập huấn, kết quả hoạt động khuyến học của các cấp Hội, những điển hình trong phong trào khuyến học. Hàng năm, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp mở các lớp tập huấn, hội thảo, tham quan, khảo sát các điển hình phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại cơ sở; hướng dẫn các đơn vị làm tốt công tác thi đua khen thưởng... Các cấp Hội Khuyến học cơ sở đều bám sát nội dung Bộ tiêu chí và quy trình xét công nhận do Hội Khuyến học Việt Nam ban hành tiến hành kiểm tra, đánh giá, đề nghị UBND cấp xã công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”. Thông qua việc phát triển các mô hình học tập, phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng, góp phần tạo khí thế cả xã hội học tập. 

Đến nay, toàn tỉnh có 574.741 gia đình được công nhận “Gia đình học tập”, chiếm 65,6% tổng số gia đình trong toàn tỉnh. Các địa phương có tỷ lệ gia đình được công nhận gia đình học tập cao là: Trực Ninh (96,7%), thành phố Nam Định (96,6%), Xuân Trường (94,6%), Giao Thủy (89%), Nghĩa Hưng (70,1%), Hải Hậu (69%), Mỹ Lộc (68,8%), Ý Yên (65%). Toàn tỉnh có 4.664/4.718 dòng họ đăng ký “Dòng họ học tập”, trong đó có 3.562 dòng họ được công nhận. Các dòng họ tiêu biểu như: Họ Đỗ xã Nghĩa Thịnh, Nghĩa Thắng, họ Lại xã Nghĩa Hùng (Nghĩa Hưng); họ Đặng, thôn An Phú xã Yên Lộc; họ Nguyễn Huy xã Yên Thọ (Ý Yên); họ Phạm Văn, thôn Lạc Na xã Hồng Quang; họ Phạm xã Nam Hùng, họ Phan Đắc xã Nghĩa An… (Nam Trực); họ Nguyễn xã Hiển Khánh, họ Vũ thôn Đống Xuyên xã Đại Thắng (Vụ Bản); họ Trần xã Hải An; họ Phan xóm 1 xã Hải Minh (Hải Hậu); họ Hoàng Thọ thành phố Nam Định; họ Trần Ngọc, phường Cửa Nam, thành phố Nam Định; nhiều dòng họ của xã Phương Định, họ Nguyễn Đức, Nguyễn Văn, họ Lê xã Trực Nội (Trực Ninh). Có 3.515/3.926 thôn, làng, tổ dân phố của tỉnh đăng ký “Cộng đồng học tập”; trong đó có 2.906 thôn, làng, tổ dân phố được công nhận. Các địa phương có số thôn, làng, tổ dân phố được công nhận đạt cao là: Hải Hậu 91,5%, Xuân Trường 91,1%, thành phố Nam Định 82%, Giao Thủy 76%. Những thôn, làng, tổ dân phố tiêu biểu như: Xóm 14 xã Nghĩa Thái (Nghĩa Hưng); làng An Trung xã Yên Đồng; làng Thông xã Yên Trung; làng Thanh Bình xã Yên Thọ (Ý Yên); Chi 1, 2 thôn Đệ Nhì xã Mỹ Trung (Mỹ Lộc); xóm 2 xã Hải Cường (Hải Hậu); các thôn Phú Cường Trí An, thôn Dương, Cổ Ra, Xứ Trưởng, Liên Bách, Vũ Lạc, Vị Khê (Nam Trực); tổ dân phố số 7 phường Vị Hoàng, tổ 1 Tân An, Lộc Hòa, tổ 7 phường Vỵ Xuyên, tổ 8, phường Lộc Hạ (thành phố Nam Định); làng Nam Ngoại, Trực Mỹ (Trực Ninh); làng Bắc Câu, thị trấn Xuân Trường… Toàn tỉnh có 1.005/1.102 đơn vị đăng ký “Đơn vị học tập”, đạt 91,2%; trong đó có 955 đơn vị được công nhận, đạt 86,6%. Địa phương có tỷ lệ đạt cao là: Vụ Bản 100%, Giao Thủy 100%, Ý Yên 100%, Hải Hậu 95%, Trực Ninh 91,6%. Toàn tỉnh có 224/229 xã, phường, thị trấn đăng ký “Cộng đồng học tập” cấp xã; trong đó có 205 xã được đề nghị công nhận, đạt 89,5%. Địa phương có tỷ lệ cộng đồng học tập cấp xã đạt cao là: Ý Yên 100%; Vụ Bản 100%, Mỹ Lộc 100%, Hải Hậu 97%, Nam Trực 90,0%, Xuân Trường 90%... Những kết quả trong phong trào khuyến học khuyến tài đã góp phần đắc lực vào phong trào xây dựng gia đình văn hóa; làng (thôn, xóm, khu dân cư) văn hóa.

Phong trào xây dựng các mô hình học tập đang được Hội Khuyến học các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục nhân rộng, phát huy. Quá trình thực hiện các mô hình học tập ngày càng phát triển, phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng xã hội mạnh mẽ, thu hút sự hưởng ứng tích cực của các tập thể, cá nhân, đặc biệt là sự tận tình, tâm huyết, trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ Khuyến học từ tỉnh đến cơ sở trong việc góp phần xây dựng xã hội học tập ngày càng vững mạnh ở các địa phương./.

Bài và ảnh: Minh ThuậnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com