Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống ma túy

07:06, 03/06/2019

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền Thành phố Nam Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Vì vậy, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn đã được kiểm soát và kiềm chế, một số điểm, tụ điểm phức tạp về mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy bị triệt phá, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Hàng năm, Thành ủy, UBND Thành phố Nam Định tập trung chỉ đạo và ban hành các chỉ thị, chương trình, kế hoạch nhằm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”; huy động toàn bộ hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân vào công tác phòng, chống ma túy. Trong đó, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các phường, xã, phòng, ban, cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy với nhiều hình thức phù hợp, phong phú nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy để tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy. Từ năm 2018 đến nay, đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh đưa trên 100 tin, bài tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy; biểu dương gương quần chúng tích cực, tiêu biểu trong phòng, chống và cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; tổ chức kẻ vẽ 500 pa-nô, khẩu hiệu tuyên truyền phòng, chống ma túy tại các địa bàn trọng điểm; in hơn 20 nghìn tờ rơi với nội dung phòng, chống ma túy, tội phạm phát tới từng hộ dân trên địa bàn. Bên cạnh đó các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tổ chức các hội nghị kết hợp lồng ghép phổ biến tuyên truyền các chủ trương, chính sách, biện pháp phòng, chống tội phạm và ma túy trong các buổi sinh hoạt tổ dân phố, thôn, xóm và các câu lạc bộ, các đoàn thể; huy động các lực lượng tham gia các buổi mít tinh, diễu hành hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” (26-6) và “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” (26-6)... Đồng thời xây dựng nhiều mô hình, hoạt động hiệu quả như: “Khu dân cư, tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp, trường học không có tội phạm ma tuý”, “Khu dân cư 5 không”, “Cai nghiện ma tuý tại gia đình, cộng đồng”, “An toàn trường học” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động... Qua đó, đã nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về tác hại, hiểm họa ma túy, từ đó tích cực, chủ động trong việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.

Các lực lượng Thành phố Nam Định ra quân hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý.
Các lực lượng Thành phố Nam Định ra quân hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý.

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng các phong trào, Thành phố Nam Định chỉ đạo các lực lượng chức năng và các phường, xã tập trung đấu tranh với các loại tội phạm ma tuý, triệt xoá các tụ điểm, địa bàn phức tạp về ma tuý, đồng thời tích cực triển khai các biện pháp cai nghiện ma tuý để từng bước làm giảm người nghiện ma tuý trên địa bàn. Trong đó, nổi bật là việc triệt phá các tụ điểm ma túy theo Chỉ thị 11-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo đấu tranh xóa các tụ điểm ma túy. Tại các phường có địa bàn phức tạp về ma túy như: Trần Đăng Ninh, Năng Tĩnh, Cửa Bắc, Quang Trung, Ngô Quyền đã phát động mạnh mẽ các phong trào “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, phong trào “Ba an toàn” về an ninh trật tự gắn với nhiệm vụ phòng, chống ma túy. Các cơ quan chức năng của thành phố tăng cường các biện pháp quản lý hành chính về trật tự xã hội, tập trung kiểm tra quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm, không để hình thành các tụ điểm, điểm phức tạp về ma tuý trong các nhà nghỉ, nhà trọ bình dân, quán karaoke… Bên cạnh đó, Công an thành phố đã tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, liên tục mở các đợt tấn công truy quét, bắt giữ xử lý đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Từ năm 2008 đến năm 2018, trên địa bàn thành phố đã bắt xử lý 5.777 vụ, 6.271 đối tượng phạm tội ma tuý; lập hồ sơ đề nghị truy tố 2.251 vụ, 2.462 đối tượng, thu 26 bánh, 950,322g heroin, 8kg và 5.700 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng liên quan. Giải quyết triệt để được một số điểm, tụ điểm phức tạp như: khu vực ngõ Yên Thế, phường Quang Trung; khu vực Quảng trường Hòa Bình và đường Đông Kinh Nghĩa Thục, phường Ngô Quyền...

Cùng với đấu tranh trấn áp tội phạm về ma túy, Thành phố Nam Định đã tập trung làm tốt công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng nhằm làm giảm số người nghiện trên địa bàn. Cụ thể, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên phối hợp với Công an thành phố, UBND các phường, xã và Trung tâm cai nghiện tổ chức tuyên truyền, vận động người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại trung tâm. Công an thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức thành viên đã phối hợp với các gia đình tăng cường công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma tuý và quản lý sau cai cũng như những đối tượng đã qua cai nghiện tại Trung tâm trở về địa phương bằng cách đào tạo nghề, cho vay vốn, tạo việc làm... Từ năm 2008 đến nay, thành phố đã lập hồ sơ đưa 969 người nghiện vào cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; tổ chức cắt cơn, “cai bo” cho hơn 600 lượt người nghiện ma túy; thu thập tài liệu, lập hồ sơ đưa 441 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc tại trung tâm cai nghiện, tỉ lệ cai nghiện thành công tại trung tâm cai nghiện đạt 100%.  Ngoài ra, các phường, xã còn rà soát trình Hội đồng tư vấn thành phố xét duyệt cho trên 500 lượt người nghiện điều trị Methadone tại trung tâm điều trị Methadone của tỉnh và thành phố; giúp đỡ, giới thiệu cho 735 người nghiện có việc làm, ổn định cuộc sống, góp phần tạo niềm tin, nghị lực để người nghiện xa lánh môi trường ma tuý.

Qua việc thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng ngừa nên đến nay tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Thành phố Nam Định đã có nhiều chuyển biến tích cực, đã triệt xoá nhiều tụ điểm, điểm ma túy phức tạp, từng bước làm giảm người nghiện trên địa bàn. Để công tác phòng, chống ma túy tiếp tục đạt hiệu quả, thời gian tới, Thành phố Nam Định tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến phường, xã trong công tác phòng, chống ma túy. Xác định công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, kịp thời khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra đôn đốc thực hiện. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phòng, chống ma túy của Chính phủ, của tỉnh. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, chú trọng đối tượng là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên. Chủ động phát hiện đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm, đối tượng hoạt động tội phạm ma túy, triệt xóa các tụ điểm ma túy, không để hình thành tụ điểm mới. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chống ma túy, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy tạo áp lực dư luận xã hội mạnh mẽ trấn áp đối tượng hoạt động tội phạm ma túy./.

Bài và ảnh: Trần Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com