Mặt trận Tổ quốc huyện Hải Hậu đoàn kết nhân dân xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và phát triển bền vững

07:05, 24/05/2019

Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc huyện Hải Hậu đã củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển”.

Bằng nhiều hình thức, cách làm đa dạng, phong phú, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã tạo sức lan tỏa, ngày càng nâng cao về chất lượng, có quy mô sâu rộng, toàn diện, nội dung thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào: “Xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển”, “Xây dựng khu dân cư 5 không”, “Xây dựng xứ, họ tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”, “Xây dựng chùa tinh tiến”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”. Qua đó đã khơi dậy trong các tầng lớp nhân dân tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới. Nổi bật là các phong trào “Nông dân thi đua đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Cựu Chiến binh làm kinh tế giỏi”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”... Các tổ chức thành viên của Mặt trận tiếp tục nhận ủy thác vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với số tiền trên 2.654 tỷ đồng giúp hội viên phát triển sản xuất. Ðến nay toàn huyện đã thành lập 47 hợp tác xã kiểu mới, hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi...

Nông thôn mới xã Hải Châu.
Nông thôn mới xã Hải Châu.

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 28-12-2015 của Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện về "Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển giai đoạn 2015-2020", Mặt trận Tổ quốc chủ trì, phát động phong trào xây dựng “Xóm, tổ dân phố nông thôn mới bền vững và phát triển”; “Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu”; xóm, tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa; tổ chức ký kết chương trình phối hợp hành động với các tổ chức đoàn thể. Hàng năm, vào Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đều hướng dẫn các khu dân cư tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới; xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu năm tới, tổ chức ký cam kết với các chi hội đoàn thể, các hộ gia đình để thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện. Các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, chủ động xây dựng kế hoạch tham gia vào chương trình với những nội dung cụ thể, thiết thực. Mỗi tổ chức thành viên đi xung kích trên từng lĩnh vực gắn với nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” như: Hội Cựu chiến binh thực hiện phong trào “Gia đình cựu chiến binh nông thôn mới”, vận động hội viên và nhân dân chỉnh trang khuôn viên gia đình. Hội Nông dân vận động hội viên đóng góp, ủng hộ hoàn thiện hệ thống giao thông nội đồng, thực hiện công tác vệ sinh, môi trường. Hội Phụ nữ vận động hội viên trồng hoa ven đường, thành lập các nhóm phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế - vì sức khỏe gia đình. Ðoàn Thanh niên với phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”... Mặt trận Tổ quốc huyện còn thường xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đôn đốc, kiểm tra các khu dân cư thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển theo các tiêu chí phụ trách, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện tiến hành thẩm định đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển ở từng khu dân cư hàng năm. Thực hiện Hướng dẫn số 34 ngày 5-5-2017 của UBND huyện về thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội, Mặt trận Tổ quốc huyện chủ trì trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc huyện còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tích cực động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào khuyến học, khuyến tài; bảo vệ môi trường; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; giữ gìn an ninh trật tự. 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân đóng góp, ủng hộ 191 tỷ 775 triệu đồng; hàng vạn ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng; nâng cấp và hoàn thiện trên 370km đường giao thông. Ðến nay đường làng, ngõ xóm đều được mở rộng, đổ bê tông, có điện thắp sáng; 100% xóm, tổ dân phố có nhà văn hoá với đầy đủ trang thiết bị, tủ sách pháp luật; xây 104 cổng làng, 21 cổng xã; nâng cấp trên 187km đường điện chiếu sáng; trồng trên 454km đường hoa; xây dựng 70 tuyến đường xanh - sạch - đẹp kiểu mẫu; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 88%. Toàn huyện hiện có 486 khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội; 396 khu dân cư đạt tiêu chuẩn “Khu dân cư 5 không”; có 85/143 xứ, họ đạt tiêu chuẩn “Xứ, họ tiên tiến”, 33/38 chùa đạt tiêu chuẩn “Chùa tinh tiến”; trên 96,1% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 100% xóm, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn "Làng văn hóa", 100% trường học đạt trường chuẩn quốc gia (trong đó có 46,9% đạt chuẩn cấp độ 3); 527/546 xóm, tổ dân phố được công nhận nông thôn mới bền vững và phát triển, 15/35 xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao; cảnh quan, môi trường được cải thiện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển ở huyện Hải Hậu đã mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Các công trình công cộng được làm mới và nâng cấp. Làng nghề, cụm công nghiệp phát triển thu hút trên 25 nghìn lao động, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ luôn tăng sau mỗi năm; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt 45,16 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,32%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2,0%. Hoạt động văn hoá, xã hội luôn được quan tâm, cảnh quan, môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Chính trị ổn định, nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy./.

Bài và ảnh: Lam Hồng

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com