Phát huy vai trò toàn dân tham gia bảo vệ an ninh biên giới biển

08:02, 26/02/2019

Tỉnh ta có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh ở vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Trên chiều dài 72km bờ biển hiện có hơn 13 nghìn héc ta rừng ngập mặn và những bãi bồi lớn được tỉnh quy hoạch để phát triển du lịch, bảo tồn thiên nhiên và khai thác nuôi trồng thủy hải sản thu hút nhiều lao động tham gia, góp phần chuyển đổi cơ cấu ngành nghề. Bên cạnh những mặt tích cực, trên vùng biển của tỉnh vẫn còn hiện tượng tàu cá nước ngoài xâm nhập, đánh bắt trộm hải sản; tình trạng mất ngư lưới cụ diễn biến phức tạp, tranh chấp ngư trường vẫn còn xảy ra. Trên khu vực bãi bồi và ở các địa phương mép nước, việc tranh chấp vùng nuôi trồng hải sản, phá rừng ngập mặn; tệ nạn xã hội, nhất là buôn bán ma túy diễn biến hết sức tinh vi, manh động; hoạt động của tôn giáo có liên quan đến hiến nhượng đất, xây dựng trái phép nơi thờ tự xảy ra ở nhiều nơi. Cùng với những tác nhân chủ quan, những yếu tố khách quan như biến đổi của thiên nhiên, gió bão, tình trạng nước biển dâng... cũng tác động đến công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển. 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Văn Lý (Hải Hậu) hỗ trợ nhân dân thu hoạch hải sản sau chuyến ra khơi.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Văn Lý (Hải Hậu) hỗ trợ nhân dân thu hoạch hải sản sau chuyến ra khơi.

Quán triệt các đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước; Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang trong tỉnh có nhiều giải pháp, tổ chức thực hiện tốt các nội dung thi đua nhằm huy động sức mạnh của nhân dân tích cực tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, làm cho các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân các huyện ven biển nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ở khu vực biên giới biển, các địa phương và các ngành chức năng đã tập trung tuyên truyền Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam, Nghị định của Chính phủ về "Quy chế khu vực biên giới biển"; các hiệp định Nhà nước ta đã ký kết với nước ngoài. Từ năm 2014, thực hiện Đề án 1133 của Chính phủ về tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên khu vực biên giới biển, đảo, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai toàn diện, thường xuyên, hiệu quả hơn. Tiêu biểu như đợt thi tìm hiểu pháp luật biên giới quốc gia năm 2012, toàn tỉnh đã có 12.991 người tham gia; tổng kết cuộc thi toàn quốc, tỉnh ta đã đạt giải ba tập thể và 2 giải khuyến khích cá nhân. Năm 2018, trong cuộc thi tìm hiểu "Biên giới và Bộ đội Biên phòng", toàn tỉnh đã có hơn 50 nghìn người tham gia. Thời gian gần đây, để việc tuyên truyền, giáo dục đi sâu hơn vào cuộc sống, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể ở cơ sở đã vận dụng nhiều hình thức, phương pháp tuyên truyền mới phong phú như thông qua các cuộc họp thôn, xóm, các buổi sinh hoạt của các đoàn thể; tuyên truyền đến từng người dân, từng hộ gia đình. Thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động các đơn vị kinh tế, các hộ gia đình, các cá nhân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tạo thành phong trào sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Với những nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các lực lượng chức năng, nhận thức của nhân dân về chủ quyền biên giới quốc gia, về trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đã được nâng lên; tích cực, chủ động tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự vùng biển của quê hương. Bộ đội Biên phòng và các địa phương đã phối hợp đẩy mạnh các phong trào, mô hình tự quản về an ninh trật tự tại các khu dân cư như phong trào "Ba an toàn"; phong trào "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ"; phong trào "3 giỏi, 2 vững mạnh"; thành lập 30 tổ tàu thuyền an toàn, 549 phương tiện, 1.916 thành viên; 27 tổ tự quản an ninh trật tự đầm bãi, tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải cơ sở với 725 thành viên; xây dựng 10 "Khu dân cư vùng giáo tiên tiến và an toàn về an ninh trật tự" có 1.970 hộ đăng ký tham gia. 

Xác định rõ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của khu vực biên giới biển, các địa phương đã quan tâm, củng cố hệ thống chính trị ở 20 xã, thị trấn trên tuyến biên phòng. Phối hợp với các địa phương, Bộ đội Biên phòng thường xuyên nắm chắc đội ngũ cán bộ, những vấn đề nổi lên ở từng địa phương, nhất là vào dịp đại hội Đảng, bầu cử ở các cấp. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên quan tâm, xây dựng củng cố, phát huy vai trò của đội ngũ ban công tác Mặt trận và người có uy tín trong các dòng họ, các khu dân cư, các tôn giáo. Qua đó, chất lượng lãnh đạo của cấp ủy, vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên được củng cố và nâng lên. Bên cạnh đó, để phát triển nguồn nhân lực cho việc củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở khu vực biên giới biển, tỉnh đã thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về công tác quản lý, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thôn, xóm, cán bộ đoàn thể nhằm nâng cao trình độ lý luận, năng lực công tác. Chính vì vậy, đa số cán bộ ở cơ sở hiện nay đều có phẩm chất đạo đức tốt, đề cao vai trò, trách nhiệm, tích cực tham mưu cho địa phương xây dựng vững mạnh hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Năm 2018, qua phân loại đánh giá ở 20 Đảng bộ, xã, thị trấn khu vực biên giới với 378 chi bộ trực thuộc, gần 6.000 đảng viên, đã có hơn 70% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, hơn 80% chính quyền đạt vững mạnh toàn diện...

Những kết quả, thành tích đạt được trong công tác xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển. Mối quan hệ đoàn kết quân dân, đoàn kết tuyến trước, tuyến sau ngày càng gắn bó. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân với việc tham gia xây dựng, bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển ngày càng được nâng cao; góp phần quan trọng hỗ trợ lực lượng nòng cốt là Bộ đội Biên phòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền lãnh thổ, vùng biển thân yêu của Tổ quốc./.

Bài và ảnh: Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com