Hải Hậu tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật phát triển kinh tế - xã hội

08:03, 19/03/2021

Thời gian qua, hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cảnh quan môi trường các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hải Hậu tiếp tục được đầu tư, nâng cấp tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển toàn diện kinh tế - xã hội và cải thiện điều kiện sống, làm việc của người dân.

Thi công dự án cải tạo, nâng cấp đường Nam Đông qua địa phận các xã Hải Nam, Hải Đông (Hải Hậu).
Thi công dự án cải tạo, nâng cấp đường Nam Đông qua địa phận các xã Hải Nam, Hải Đông (Hải Hậu).

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng. Công tác lập quy hoạch xây dựng được tập trung thực hiện, các đồ án quy hoạch đã thể hiện tư duy đổi mới và tầm nhìn dài hạn, tỷ lệ phủ kín quy hoạch tăng lên đáng kể, chất lượng đồ án quy hoạch từng bước được cải thiện như: rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch chung đô thị trên địa bàn huyện; tăng cường quản lý quy chế quy hoạch, kiến trúc đô thị; hoàn thành quy hoạch xây dựng vùng huyện. Công tác quản lý đầu tư xây dựng được đổi mới và tăng cường theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014, Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 và các luật có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng. Công tác thẩm tra, thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán theo quy định của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và Luật Xây dựng 2014, tỷ lệ cắt giảm chi phí sau thẩm tra, thẩm định vào khoảng 3,8% trong năm 2019, khoảng 2,2% trong năm 2020, trong đó có những công trình tỷ lệ cắt giảm chi phí lên đến 5%; tỷ lệ hồ sơ phải sửa đổi, bổ sung thiết kế vào khoảng 5% trong năm 2019, khoảng 3,5% trong năm 2020, qua đó phòng ngừa được rủi ro về chất lượng công trình. Năm 2020 đã thực hiện tiếp nhận và cấp giấy phép cho 25 công trình (không bao gồm 102 công trình được miễn giấy phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng); số công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng, sai với giấy phép được cấp giảm đáng kể. Công tác quản lý, kiểm soát chất lượng công trình xây dựng tiếp tục được tăng cường, nhất là các dự án sử dụng vốn Nhà nước, công trình có quy mô lớn, phức tạp, có ảnh hưởng lớn tới an toàn cộng đồng. Năm 2020 huyện đã tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu 8 công trình theo thẩm quyền, tham gia nghiệm thu 35 công trình thuộc thẩm quyền nghiệm thu của cấp Sở, trong đó 97% số lượng công trình đạt yêu cầu, đủ điều kiện đưa vào sử dụng, các công trình còn lại đã yêu cầu khắc phục tồn tại, sai sót để đảm bảo an toàn trước khi đưa vào khai thác sử dụng.

Công tác quản lý, kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch tiếp tục có những chuyển biến tích cực, từng bước đảm bảo sự phát triển đô thị hài hòa, bền vững. Toàn huyện có 3 đô thị, trong đó thị trấn Thịnh Long là đô thị loại IV; các thị trấn Yên Định, Cồn là đô thị loại V. UBND huyện tiếp tục đôn đốc UBND các thị trấn Yên Định,  Cồn thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Công tác nâng cấp, nâng loại đô thị có nhiều đổi mới theo hướng khuyến khích mở rộng quy mô và tập trung nâng cao chất lượng và tính đồng bộ của các đô thị. Về hạ tầng giao thông, được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, sự tạo điều kiện của các sở, ngành chức năng, huyện Hải Hậu đã đầu tư cải tạo, nâng cấp và hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng các tuyến giao thông như: đường Trung - Hoà, đường Tây sông Múc, đường Vân - Nam, đường Nam - Đông… Cùng với đó, trong năm 2020 UBND tỉnh đã tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển; trong đó đoạn qua địa bàn huyện Hải Hậu dài 15,4km. Ngay sau lễ khởi công, UBND huyện tích cực chỉ đạo các phòng chức năng và UBND các xã quyết liệt triển khai công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ đề ra. Cùng với các tuyến giao thông huyết mạch, hệ thống giao thông nông thôn cũng được UBND huyện chỉ đạo các địa phương tập trung các nguồn lực để đầu tư cải tạo, nâng cấp nhựa hoá, bê tông hoá đảm bảo đồng bộ, kết nối giữa các tuyến đường dong xóm, liên xóm, đường trục xã, liên xã đến các tuyến đường huyện, đường tỉnh và quốc lộ. Trong giai đoạn 2016-2020, toàn huyện đã huy động các nguồn lực được trên 190,3 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới được trên 95,3km. Trong đó có gần 40km đường dong xóm, trục xóm được cải tạo, nâng cấp; 9,24km đường liên xã; trên 46,1km đường giao thông nội đồng; 71 cầu, cống dân sinh được đầu tư cải tạo, nâng cấp phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư các công trình, dự án giao thông, huyện thường xuyên thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng cầu đường bộ, công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng giao thông để tăng cường tuổi thọ công trình giao thông. Trong năm 2020, huyện đã tổ chức duy tu, bảo dưỡng 24,5km đường 489B, 488C được Sở Giao thông Vận tải ủy thác; 78,8km tuyến đường huyện thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) đã được UBND tỉnh phê duyệt. Toàn huyện có 34/34 xã, thị trấn lập kế hoạch bảo trì đường bộ hàng năm theo chương trình dự án LRAMP và bằng các hình thức đóng góp của nhân dân, đây là một trong những giải pháp đảm bảo giao thông thông suốt, hạn chế ùn tắc giao thông và kiềm chế tai nạn giao thông. Trong năm 2020 ngành điện đã đầu tư xây dựng mới 14 trạm biến áp phân phối với tổng chi phí  8,8 tỷ đồng, sửa chữa nâng cấp 6km đường dây trung thế và 34km đường dây hạ thế. Sửa chữa các tuyến đường dây: Mạch vòng lộ 478-E3.8 và 472-E3.11; thường xuyên thay thế hệ thống dây dẫn của các xã, thị trấn trong huyện; sửa chữa lớn, đại tu đường dây và trạm biến áp Liên Minh 2, 4, 6 (Hải Minh), Thống Nhất 4, 5 (Hải Đường)… Hệ thống lưới điện của huyện ngày càng được củng cố hoàn thiện, hiện có  464 trạm biến áp phân phối có tổng công suất 154.211 kVA; 355,14km đường dây trung thế; 2.115,3km đường dây hạ thế, 111.050 công tơ. 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII (nhiệm kỳ 2020-2025), trong năm 2021, huyện Hải Hậu chủ trương tranh thủ sự ủng hộ của UBND tỉnh, các cấp, các ngành của tỉnh để tiếp tục thi công và hoàn thành một số dự án: Cải tạo nâng cấp đường Trung Hòa phần tiếp theo; đường Tây sông Múc. Triển khai thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Nam Đông; dự án cải tạo, nâng cấp đường Vân Nam, đường trục kết nối trung tâm huyện. Tập trung mọi nguồn vốn để cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục huyện, trục xã, các cầu yếu, làm mới các tuyến đường giao thông dân cư, đường giao thông nội đồng để đảm bảo giao thông thông suốt an toàn cho người và phương tiện. Tăng cường công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình giao thông đường bộ trên địa bàn; kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thường xuyên duy tu bảo dưỡng cải tạo nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên các trục đường huyện, đường trục xã theo chương trình dự án LRAMP. Tiếp tục đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu trước năm 2025./.

Bài và ảnh: Thành Trung


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com