Xuân Trường đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp

08:05, 09/05/2016
Những năm qua, huyện Xuân Trường đã nỗ lực tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thực hiện tốt các cơ chế, chính sách để khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Một số doanh nghiệp đã liên kết với nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới quy trình công nghệ, đổi mới mô hình tổ chức sản xuất, khai thác tối đa tiềm năng đất đai và lao động của địa phương, trên cơ sở đó đổi mới toàn diện nền nông nghiệp huyện theo hướng sản xuất hàng hóa.
Trang trại tổng hợp của Cty TNHH Hoàng Diệu tại vùng đất bãi xã Xuân Thành.
Trang trại tổng hợp của Cty TNHH Hoàng Diệu tại vùng đất bãi xã Xuân Thành.
Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, huyện Xuân Trường chú trọng chỉ đạo đổi mới quan hệ sản xuất trong sản xuất nông nghiệp, trong đó xúc tiến kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn luôn được quan tâm và tạo mọi điều kiện, coi đây là khâu đột phá trong phát triển sản xuất nông nghiệp. Đồng chí Ngô Đức Hoàn, Trưởng Phòng NN và PTNT huyện cho biết: Huyện xác định công tác quy hoạch là tiền đề quan trọng để đẩy mạnh thu hút đầu tư, thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Do vậy, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn và các cơ quan chuyên môn của huyện xây dựng các quy hoạch ngành gắn với quy hoạch sử dụng đất và xây dựng NTM cho phù hợp Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, đánh giá đúng hiện trạng nông thôn, quy hoạch sát thực, khả thi, đảm bảo tính đồng bộ và liên kết vùng. Đặc biệt chú trọng điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tạo điều kiện thu hút đầu tư, khai thác có hiệu quả vùng đất bãi sông Hồng, sông Ninh Cơ và sông Sò. Trong nội đồng, tập trung quy hoạch các vùng trang trại xa khu dân cư, thuận lợi giao thông. Từ đó, từng bước cơ cấu lại các ngành hàng, sản phẩm chủ yếu, có lợi thế so sánh theo các vùng tập trung với quy mô sản xuất phù hợp. Lồng ghép các nội dung của Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) vào các quy hoạch. Tăng cường quản lý, thực hiện tốt các quy hoạch, đồng thời sử dụng linh hoạt, hiệu quả diện tích đất trồng lúa, chấm dứt tình trạng chuyển đổi tự phát đất canh tác. Huyện cũng coi dồn điền đổi thửa (DĐĐT) là khâu đột phá tạo tiền đề trong phát triển nông nghiệp hàng hóa và xây dựng NTM. Các xã, thị trấn sau DĐĐT đã chỉnh trang đồng ruộng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như: đường giao thông nội đồng, kênh mương, đặc biệt là dồn đất công để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất. Trong thời gian qua, huyện phối hợp với Sở NN và PTNT tích cực quảng bá, kêu gọi, lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực tham gia - đặc biệt ưu tiên các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất. Cùng với đó, huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thuyết phục cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ được tầm quan trọng của các dự án để đồng thuận chuyển nhượng đất hoặc cho thuê đất và làm tốt việc đảm bảo lợi ích hài hòa giữa người dân và doanh nghiệp theo nguyên tắc khi có dự án người dân phải có thu nhập cao hơn so với việc đang tự sản xuất. Đến nay, toàn huyện có 22 mô hình thuê gom, tích ruộng đất để phát triển sản xuất hàng hóa, trong đó đã thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh, huyện Xuân Trường đang tích cực triển khai tiếp nhận Dự án Nông nghiệp công nghệ cao của Tập đoàn Vingroup tại vùng bãi các xã Xuân Hồng, Xuân Châu. Đây là một Dự án lớn, trọng điểm có sức ảnh hưởng rất lớn, mang tính chất tiền đề để thu hút đầu tư trên tất cả các lĩnh vực đầu tư vào huyện Xuân Trường nói riêng, tỉnh Nam Định nói chung. Mục tiêu đầu tư Dự án này là nhằm thực hiện việc chuyển giao khoa học công nghệ (KHCN), tạo cơ hội để người dân tiếp cận với nền nông nghiệp công nghệ cao, từng bước áp dụng mở rộng ra toàn bộ diện tích nông nghiệp trên địa bàn huyện. Đồng thời, tạo bước chuyển biến tích cực về sản xuất hàng hoá trong nông nghiệp, giải quyết tình trạng lãng phí đất đai, tăng thu nhập ngân sách Nhà nước, tạo công ăn việc làm (thu hút một lượng lớn lao động thường xuyên của địa phương khoảng 650 người, được đào tạo nghề, đảm bảo thu nhập ổn định, cao hơn rất nhiều thu nhập hiện tại của người dân và được cam kết đóng bảo hiểm theo quy định), nâng cao đời sống nhân dân, góp phần thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Bên cạnh đó, nơi Dự án được thực hiện sẽ có cơ hội được đầu tư rất lớn, có điều kiện phát triển dịch vụ - thương mại, hạ tầng, đường giao thông... Đến nay, huyện đã bàn giao được gần 140ha cho Tập đoàn đang triển khai sản xuất tại vùng bãi Hành Thiện, xã Xuân Hồng. Hiện Tập đoàn Vingroup đã thu hoạch được 1,3ha cà rốt và đang trồng 18ha rau, củ, quả các loại. Tập đoàn đang tiếp tục đầu tư hạ tầng: hệ thống đường giao thông, kênh mương; xây dựng 6ha nhà kính, nhà lưới và 2ha nhà màng… Được huyện Xuân Trường tạo điều kiện, kêu gọi đầu tư, Cty TNHH Hoàng Diệu đã thuê 20ha ở vùng đất bãi xã Xuân Thành để xây dựng trang trại tổng hợp. Đây là vùng đất hiệu quả sản xuất hằng năm thấp, khó canh tác bởi đê bao quanh, nước thủy triều dâng cao, cống không đảm bảo… nên đầu tư của nông dân địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Cty đã đặt vấn đề với nông dân địa phương và được các hộ nông dân nhiệt tình ủng hộ theo nguyên tắc hợp tác đôi bên cùng có lợi, nông dân được nhận một khoản tiền để đầu tư lĩnh vực sản xuất khác của gia đình. Cty đã tiếp nhận, cải tạo và trồng cây đinh lăng, đồng thời Cty ký hợp đồng với các dược phẩm trong nước tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm. Bên trên vườn đinh lăng, Cty làm giàn trồng gấc để xuất khẩu. Ngoài những cây trồng chính, Cty còn kết hợp nuôi lợn rừng, dưới thả cá tạo ra chu trình sản xuất, khai thác đất đai khép kín đem lại hiệu quả kinh tế rất cao. Ngoài 2 doanh nghiệp kể trên, Xuân Trường còn thu hút một số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện như: Cty TNHH Cơ khí Đình Mộc thuê gom tích tụ ruộng đất ở Xuân Vinh tạo thành vùng sản xuất hàng hóa có quy mô 40ha để xây dựng cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa chất lượng cao và trồng cây cỏ ngọt; Cty 27-7 thuê 10ha đất ở xã Xuân Tân để phát triển trồng cây dược liệu; Cty TNHH Cường Tân thuê 70ha đất ở 2 xã Xuân Ninh và Xuân Thượng để tạo thành vùng sản xuất lúa giống tập trung; Cty Phú Lộc và Cty Thanh Phú phát triển trang trại chăn nuôi… 
 
Để thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững thành công thì vai trò của các doanh nghiệp nông nghiệp hết sức quan trọng. Việc thu hút doanh nghiệp đầu tư, đồng hành cùng nông dân liên kết sản xuất, tạo ra những cánh đồng lớn, có khối lượng hàng hóa lớn đảm bảo yêu cầu cùa thị trường là bước đi tất yếu. Những mô hình ở Xuân Trường rất phù hợp với những định hướng của tỉnh, cần được nhân rộng để cho các doanh nghiệp đầu tư, liên kết, tổ chức cùng nông dân sản xuất nông nghiệp theo chuỗi để tỉnh có nhiều hơn những cánh đồng, những vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Trong thời gian tới, huyện Xuân Trường tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có tiềm năng về vốn, KHCN đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao vào những vùng sản xuất đã được quy hoạch. Hình thành các HTX chuyên ngành về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản trên địa bàn nhằm phát triển mạnh các mô hình kinh tế hợp tác, mô hình liên kết theo chuỗi giá trị thông qua hợp đồng kinh tế giữa nông dân với doanh nghiệp. Tạo môi trường đầu tư thuận lợi, ổn định, thông thoáng và bình đẳng giữa các thành phần kinh tế để huy động cao các nguồn lực xã hội, các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Chú trọng phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn trong công tác đào tạo nghề và chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhằm nâng cao trình độ người lao động trực tiếp làm cho doanh nghiệp và tham gia các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, vùng chuyên canh liên kết với doanh nghiệp./.
 
Bài và ảnh: Ngọc Ánh


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com