Đảng bộ Giao Thủy phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

07:10, 28/10/2020

Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy (TVHU) Giao Thủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình hoạt động thiết thực, giúp cán bộ, đảng viên thể hiện được phẩm chất, năng lực, nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, lề lối công tác... Qua đó, đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đồng chí Phạm Văn Hợp, Bí thư Đảng ủy xã Giao Lạc cho biết, những năm qua, Đảng bộ xã luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, lãnh đạo địa phương ngày càng phát triển. Đạt được kết quả trên, Đảng ủy xã luôn chú trọng công tác xây dựng, củng cố các chi bộ trực thuộc. Trong phát triển kinh tế, Đảng ủy, UBND xã luôn tạo thuận lợi cho nhân dân đầu tư nuôi trồng thủy sản với tổng diện tích hơn 420ha, sản lượng bình quân đạt trên 3.700 tấn/năm. Sản xuất nông nghiệp và ngành nghề nông thôn của xã ngày càng phát triển, năng suất lúa bình quân đạt gần 124tạ/ha; nhiều ngành nghề, dịch vụ phát triển như: nghề may váy cưới, cơ khí, mộc dân dụng, kinh doanh vận tải..., tạo việc làm, thu nhập cho lao động địa phương, bình quân thu nhập đầu người dân trong xã đến nay đạt trên 46 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,26%. Xã đã huy động mọi nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng với tổng kinh phí trên 52 tỷ đồng, tạo cho bộ mặt nông thôn mới (NTM) thêm khởi sắc. Để đạt được kết quả đó, Đảng ủy xã chú trọng công tác xây dựng Đảng. Các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị đổi mới phương thức hoạt động, vận động cán bộ, nhân viên và nhân dân đẩy mạnh sản xuất, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Công tác, kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng. Qua đó, đã tạo chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.

Còn đối với Giao Yến để đạt chuẩn xã NTM có sự đóng góp rất lớn của nhân dân, nhưng phải nói đến vai trò “đầu tàu, gương mẫu” của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Đến nay tổng nguồn vốn tập trung đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi địa phương với tổng giá trị trên 50 tỷ đồng. Cơ sở hạ tầng từ đường giao thông trong khu dân cư và giao thông nội đồng, trường học, nhà văn hóa cùng nhiều công trình khác đã được đầu tư khá hoàn chỉnh, thuận lợi cho sinh hoạt, lao động, sản xuất của nhân dân. Đồng chí Đoàn Văn Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Giao Yến cho biết: “Qua mỗi nhiệm kỳ đại hội Đảng ủy xã đều ban hành nghị quyết sát đúng với tình hình thực tiễn, để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã Giao Yến đã đạt được thành quả đáng ghi nhận. Để phát huy tính tiền phong gương mẫu của đảng viên và người đứng đầu cấp ủy, nhiệm kỳ qua Đảng bộ xã luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; từ đó phát hiện sớm đảng viên có dấu hiệu vi phạm để xử lý kịp thời đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, tạo được niềm tin đối với đảng viên và nhân dân. Qua đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm, số chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành nhiệm vụ đạt 100%, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 98%, hàng năm được Ban TVHU Giao Thủy xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt trong sạch vững mạnh. 

Từ khi triển khai việc nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Huyện ủy Giao Thủy đã đổi mới phương thức lãnh đạo, bám sát thực tiễn, tuân thủ nghiêm túc quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Nhờ đó, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của tỉnh, huyện luôn bảo đảm tính khả thi. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên được nâng cao. Huyện ủy đã kịp thời chấn chỉnh, xem xét trách nhiệm cá nhân, tổ chức đảng vi phạm nguyên tắc sinh hoạt Đảng, giảm sút vai trò trong lãnh đạo. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban TVHU đã thực hiện nhiều đợt luân chuyển, điều động cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kế cận; thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch; quyết liệt thay thế cán bộ không đáp ứng công việc được giao; sắp xếp bố trí hợp lý một số trường hợp cán bộ; bố trí bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND cấp xã không phải người địa phương… Đồng thời, Huyện ủy cũng xây dựng, triển khai nhiều đề án, chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, Huyện ủy thực hiện nghiêm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó tập trung chỉ đạo đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được đổi mới về phương pháp và nội dung, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, Ban TVHU đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Trung ương về tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn khâu đột phá và xác định nội dung thực hiện những vấn đề mới, khó từ thực tiễn để đề ra các giải pháp, thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát được chủ động và mở rộng trên nhiều lĩnh vực; trong đó coi trọng kiểm tra dấu hiệu vi phạm về chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tiêu cực, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, sản xuất kinh doanh, các chính sách xã hội, bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương châm “tiếp cận nhanh, kết thúc sớm, kết luận rõ ràng”. Ban TVHU kịp thời chỉ đạo, xác minh những vấn đề nổi cộm, được dư luận quan tâm. Việc khắc phục những khuyết điểm sau kết luận của các đoàn kiểm tra, giám sát, kiểm toán, thanh tra được chỉ đạo nghiêm túc, trách nhiệm. Ban TVHU cũng chỉ đạo cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong huyện kê khai, công khai tài sản rõ ràng, minh bạch; tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu; rà soát, bổ sung quy hoạch, kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ thiếu gương mẫu, vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm đạo đức lối sống, tham nhũng... Trong năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, Huyện ủy Giao Thủy đã tổ chức kiểm tra, giám sát 2 chuyên đề theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đối với 3 đảng ủy cơ sở (Giao An, Giao Châu và Đảng ủy Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Giao Thủy); giám sát việc tổ chức thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí đối với Đảng bộ các xã Giao Hương, Giao Thiện. UBKT Huyện ủy cũng thành lập 2 đoàn kiểm tra khi có giấu hiệu vi phạm đối với 7 cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ xã Giao Châu; đã có kết luận và xem xét xử lý, kỷ luật đối với 6 đảng viên có vi phạm; 1 đảng viên thuộc Đảng bộ xã Giao Thịnh đã có thông báo kết luận xử lý kỷ luật theo quy định. Cấp ủy các cấp và UBKT Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 49 đảng viên gồm các hình thức kỷ luật: khiển trách 34 đảng viên; cảnh cáo 4 đảng viên, khai trừ 11 đảng viên.

Việc thực hiện nghiêm túc quy định nêu gương tại Giao Thủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên; tạo lòng tin trong nhân dân và sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thời gian tới Huyện ủy Giao Thủy đang đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, ý nghĩa và sự cần thiết của việc nêu gương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu để nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao. Thường xuyên coi trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện nghiêm túc quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Gắn công tác lãnh đạo, chỉ đạo với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện, qua đó phát hiện các tập thể, cá nhân điển hình, những cách làm hay, sáng tạo để nhân rộng trên các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội./.

Hoàng TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com