Tập huấn lý luận, phê bình văn học nghệ thuật năm 2022

11:08, 02/08/2022

Từ ngày 1 đến 5-8, tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật (VHNT) Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn “Những vấn đề cơ bản đặt ra đối với VHNT trước yêu cầu mới” cho 275 cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên, chuyên viên, văn nghệ sĩ công tác trong các ngành: Tuyên giáo, Báo chí, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, các hội VHNT, giảng viên các bộ môn VHNT ở một số trường cao đẳng, đại học Trung ương và 29 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Nội dung tập huấn gồm 7 chuyên đề: Vấn đề xây dựng hệ giá trị VHNT Việt Nam hiện nay; Tiếp thu, vận dụng các lý thuyết văn nghệ nước ngoài vào điều kiện thực tế Việt Nam hiện nay; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các hội VHNT, hỗ trợ thực thi quyền tác giả trong sáng tạo VHNT; Tình hình văn xuôi hiện nay; Từ Hội nghị văn hoá toàn quốc 2021 - Những vấn đề đặt ra cho hôm nay và nhiều năm tới; Âm nhạc Việt Nam trên không gian mạng; Nâng cao giá trị tư tưởng nghệ thuật, bảo đảm tự do trong sáng tạo VHNT.

Thông qua lớp tập huấn giúp các học viên nâng cao nhận thức các quan điểm của Đảng về VHNT nói chung, lý luận, phê bình VHNT nói riêng trước yêu cầu mới; trên cơ sở đó, vận dụng, phát huy hiệu quả vào công tác thông tin, tuyên truyền, đẩy mạnh sáng tác, quảng bá VHNT có chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng, góp phần xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của sự phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế./.

Khánh Dũng

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com