Thành lập Cụm công nghiệp Tân Thịnh với tổng vốn đầu tư 450 tỷ đồng

08:07, 28/07/2022

Ngày 28-7-2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1344/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp (CCN) Tân Thịnh (Nam Trực).

Theo Quyết định, CCN Tân Thịnh có quy mô 50ha đặt tại xã Tân Thịnh, tổng vốn đầu tư là 450 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Tập đoàn BMK là chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật để cung ứng mặt bằng phục vụ sản xuất, kinh doanh các ngành nghề chủ yếu là: Công nghiệp phụ trợ dệt may, công nghiệp chế tạo các sản phẩm nhựa… Thời gian hoàn thành và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động là tháng 7-2025; thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.

Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật có liên quan; triển khai thực hiện đầu tư theo cam kết và đúng nội dung hồ sơ dự án đầu tư, hồ sơ pháp lý của dự án và tiến độ thi công để đưa công trình vào khai thác sử dụng đúng kế hoạch đề ra; thực hiện các thủ tục, công việc về xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự và các nội dung liên quan khác theo quy định của pháp luật; chỉ cho các nhà đầu tư thứ cấp thuê sau khi đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật và khu xử lý nước thải CCN; Có trách nhiệm báo cáo hoạt động đầu tư, bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan, cung cấp các văn bản, tài liệu thông tin liên quan đến nội dung kiểm tra, thanh tra và giám sát hoạt động đầu tư cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn Công ty Cổ phần Tập đoàn BMK thực hiện các thủ tục, công việc theo quy định; giao UBND huyện Nam Trực chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, giám sát Công ty Cổ phần Tập đoàn BMK thực hiện dự án theo quy hoạch, hồ sơ đã được phê duyệt./.

Thanh ThúyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com