Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của đại biểu HĐND tỉnh tại các huyện, thành phố

07:06, 13/06/2022

LTS: Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-HĐND ngày 25-5-2022 của Thường trực HĐND tỉnh về Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Báo Nam Định đăng lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh tại các địa phương như sau:

STT

Huyện,
thành phố

Thời gian

Địa điểm

1

Thành phố Nam Định

07 giờ 30 phút

Ngày 22-6-2022 (Thứ Tư)

Trụ sở UBND phường Cửa Nam

(Đơn vị bầu cử số 02)

14 giờ

Ngày 22-6-2022 (Thứ Tư)

Trụ sở UBND phường Lộc Hòa

(Đơn vị bầu cử số 01)

2

Mỹ Lộc

08 giờ

Ngày 21-6-2022 (Thứ Ba)

Hội trường A0 - Trụ sở
HĐND-UBND huyện Mỹ Lộc

3

Vụ Bản

08 giờ

Ngày 20-6-2022 (Thứ Hai)

Trụ sở UBND xã Trung Thành

4

Ý Yên

07 giờ 30 phút

Ngày 21-6-2022 (Thứ Ba)

Nhà văn hóa xã Yên Cường

(Đơn vị bầu cử số 05)

Nhà văn hóa xã Yên Phong

(Đơn vị bầu cử số 06)

5

Nam Trực

07 giờ 30 phút

Ngày 21-6-2022 (Thứ Ba)

Phòng họp số 3 - Trụ sở

UBND huyện Nam Trực

6

Trực Ninh

07 giờ 30 phút

Ngày 20-6-2022 (Thứ Hai)

Hội trường UBND thị trấn Cổ Lễ
(Đơn vị bầu cử số 09)

Hội trường UBND xã Trực Nội
(Đơn vị bầu cử số 10)

7

Nghĩa Hưng

07 giờ 30 phút

Ngày 21-6-2022 (Thứ Ba)

Nhà văn hóa xã Nghĩa Trung

(Đơn vị bầu cử số 11)

Hội trường Trụ sở UBND
xã Nghĩa Bình

(Đơn vị bầu cử số 12)

8

Xuân Trường

07 giờ 30 phút

Ngày 21-6-2022 (Thứ Ba)

Nhà văn hóa xã Xuân Kiên

(Đơn vị bầu cử số 13)

Nhà văn hóa xã Xuân Phú

(Đơn vị bầu cử số 14)

9

Giao Thủy

07 giờ 30 phút

Ngày 21-6-2022 (Thứ Ba)

Hội trường Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Giao Thủy

10

Hải Hậu

08 giờ

Ngày 21-6-2022 (Thứ Ba)

Hội trường tầng 2 - Trụ sở UBND xã Hải Đông

(Đơn vị bầu cử số 17)

Nhà văn hóa xã Hải Phương

(Đơn vị bầu cử số 18)

 

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com